Pirtys

Pirčių kilmė ir istorija

Viso pasaulio tautos naudojasi pirtimis nuo neatmenamų laikų. Manoma, kad garo pirčių idėją mūsų protėviams „pašnibždėjo” pro stogo plyšį ant įkaitusio namų židinio krentantys lietaus lašai, arba paprasčiausiai ant židinio šliūkštelėtas vanduo.

1. Pirčių kilmė
Archeol

senoves menas

SENOVËS ROMOS MENAS.
Valstybë formuojasi nuo VIa.pr.m.e.. Tai buvo viena galingiausiø valstybiø. Kultûra bendra su Graikijos. Pasiekiama klasikos paþanga. Jai priklausë visos Vakarø Europos valstybës Valstybës visuomeninë struktûra sudëtinga. Tiesiami keliai, tiltai (komunikaciniai), vandens kanala

Renesansas

ĮVADAS

Visuomenės teorijų raidos tyrinėtojai gana vieningai vertina Europos XV–XVIII a. – Renesanso ir reformacijos laikotarpius: šioje epochoje išryškėjo daug naujų mentaliteto bruožų, prasidėjo pokyčiai visuomenės psichologijoje, kurie savo aiškius pavidalus įgavo jau naujaisiais laikais, k

Indijos istorija

INDIJOS ISTORIJA

Senovė (iki V a.). Žmogaus gyvenimo pėdsakai Indijos teritorijoje siekia ankstyvąjį akmens amžių. Dirbiniai iš bronzos, rasti Indo upės slėnyje, datuojami III t-mečio pr. m. e. pradžia. III t-mečio 2 pusėje – II t-mečio 1 pusėje Š. Vakarų Indijos dalyje

Mėnulio įtaka žmogaus organizmui

VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJA

Ligita Nasickaitė, IIIh klasės moksleivė
fizikos referatas

Vilnius
2006
Turinys

Įvadas………………………………………………………………………………………..2
Mėnulis………………………………………………………………………………………2
Mėnulis senovėje……………………………………………………………….……

Malta

Malta
Malta- tai šalis esanti Europos žemyno pietinėje dalyje. Šios valstybės plotas tik 316 km. Tai daug mažesnė šalis už Lietuvą. Maltos sostinė yra Valeta. Malta yra įsikūrusi Maltos, Goco, Komino, Kominoto ir Filfolos salose, kurios yra Viduržemio jūroje. Mal