Prekių ženklai

ĮVADAS

Jau nuo seno prekės ženklas vaidino svarbų vaidmenį rinkoje. Prekių ženklai buvo naudojami tam, kad pirkėjas, įsigijęs gaminį ir likęs juo patenkintas, kitą kartą ieškodamas, galėtų lengviau atpažinti to paties gamintojo produkciją. O šiais laikais prekės ženklo svarba rinkoje sparčiai aug

LR akcinių bendrovių įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
AKCINIŲ BENDROVIŲ
ĮSTATYMAS
2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835
Vilnius
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
1. Šis Įstatymas reglamentuoja įmonių, kurių teisinės formos yra akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, steigimą, valdym

Dove prekės ženklas

Introduction
The media shows us millions pictures of “beautiful” people and gives us a lot of “lessons” on how to make ourselves more attractive: how to have better hair, better teeth, better makeup or a better body.
Take any fashion magazine and you will see that almost every fashion advertisem

Mikroekonomikos špera

Privati prekės, teikianti išorės naudą, yra efektyvi, kai ji yra subsidijuojama.
Išorės naudą teikiančios prekės visuomeninė nauda yra didesnė už privačią ribinę naudą.
Negalimos pašalinti naudos pavyzdys yra nacionalinis saugumas.
Jei išorės nauda susijusi su tam tikro produkto… rinkos paklaus

Pirmieji raštai lietuvių kalba

Reformacijos sąjūdis prasidėjo Vokietijoje. Ordino magistras Albrechtas įsteigė Karaliaučiuje spaustuvę ir universitetą. Čia studijuoti iš Prūsijos ir kaimyninių kraštų buvo kviečiami gabesnieji jaunuoliai, kurie pritarė reformacijai. Jiems buvo sudaromos sąlygos mokytis, skiriamos stipendijos. Taip

Austrija

Austrija yra labai panaši ir geografine padėtimi,ir gamtos pobūdžiu), ji Austrija yra centrinėje Europos dalyje, kryžkelėje svarbių tarptautinių kelių, einančių iš Vakarų Europos į Pietryčių Europą ir iš Šiaurės Europos į Pietų Europą. Kaip ir kaimyninė Šveicarija ( į kurią Austrija yra labai panaši

Europos Sąjunga

Turinys
ĮVADAS 2

1. KŪRIMO ISTORIJA 3

2.ES ORGANAI ( Įstaigos ) 4

3. LIETUVOS INTEGRACIJA Į EUROPOS SĄJUNGĄ 6

3.1.Naujų Europos Sąjungos narių priėmimo ir dalyvavimo joje teisinės sąlygos.. 6

3.2.Europos sutartis ir jos reikšmė teisinei Lietuvos inte

What are the advantages of buying via Internet

What are advantages and disadvantages of buying via Internet? First of all buying via Internet takes less time to find an item you want to buy. You just type the name into search box and immediately get the results. Secondly you are given much more information about the item in Internet. There are m

What are the advantages of buying via Internet

What are advantages and disadvantages of buying via Internet? First of all buying via Internet takes less time to find an item you want to buy. You just type the name into search box and immediately get the results. Secondly you are given much more information about the item in Internet. There are m