Geografijos testas iš skyriaus kartojimo. 12kl.

Untitled

Kas yra LEZ?

Naujai atsiradusios ekonominės zonos;

Lietuvos ekonominės zonos;

Lėtosios ekonominės zonos;

Laisvosios ekonominės zonos.

Kas yra geografinė erdvė?

Ūkinės veiklos teritorija;

Politinės veiklos teritorija;

Ūkinės ir politinės veiklos teritorijos;

Nėra teisingo atsakymo.

Kokia įmonė vadinama antrine?

Tokia, kuri pagal gamybą šalyje yra antra;

Tokia, kurią kontroliuoja kita (pirminė) įmonė;

Tokia, kuri iš dviejų įmonių susijungusi sudaro vieną;

Tokia, kuri pagal darbuotojų skačių yra antra pasaulyje.

Kaip klasifikuojami gamtos ištekliai?

Išsenkami ir neišsenkami;

Atsinaujinantys ir neatsinaujinantys;

Pagal atsrgas ir gamtos komponentus;

Pagalgeografinę padėtį.

Kas sudaro vandens išteklius?

Pasaulio vandenynas, sausumos ir atmosferos vandenys;

Ežerai, upės, pelkės;

Visos pasaulio jūros;

Visi pasaulio vandenynai.

Kiek procentų Žeemės paviršiaus sudaro sausuma?

36%;

96%;

71%;

29%.

Pagal ką yra vertinami kompleksiniai gamtos ištekliai?

Pagal ūkinę veiklą;

Pagal ūkinio panaudojimo galimybę;

Pagal išteklių kiekį;

Pagal ūkininkų susitarimą.

Kas yra brakonierius?

Žmogus, dirbantis su žmogiškaisiais ištekliais;

Žmogus, galintis naudoti ginklą;

Medžioklės, žvejybos taisyklių ar kitų laukinius gyvūnus saugančių įstatymų pažeidėjas.

Kas yra aviacijos pramonė?

Automobilių gamyba;

Variklių gamyba;

Mašinų gamybos pramonės šaka, gaminanti lėktuvus, sraigtasparnius, sklandytuvus, aviacinius variklius, prietaisus ir įrenginius;

Nėra teisingo varianto.

Kurios iš šių pramonės šakų turi didžiausią pridėtinę vertę:

Robotų pramonė;

Aviacijos pramonė;

Mašinų pramonė;

Elektronikos pramonė;

Chemijos pramonė;

Laivų pramonė;

Informacjos technologijų pramonė.

Kas vadinama žemės fondu?

Visa sausumos teritorija, įvertinta pagal žemės paaskirtį;

Visa sausumos teritorija, įvertinta pagal žemės plotį;

Visa sausumos teritorija, įvertinta pagalžemės drėgnumą;

Visa sausumos teritorija, įvertinta pagal galimybę ūkininkauti.

Kokios yra žemės ūkio kryptys?

Augalininkystė;

Medžioklė;

Gyvulininkystė ir augalininkystė;

Brakonieriavimas.

Gamybos sistemos rūšys:

Natūrinė;

Natūrinė ir prekinė;

Sėslioji;

Ekstensyvioji ir intensyvioji.

Kurios šalys išsiskiria avininkystės ūkiu?

Lenkija, Latvija, Rusija;

Australija, Naujoji Zelandija, Iranas, Pakistanas;

Marokas, Es

stija, Anglija, Letuva;

Turkija, Indija, Japonija, Kinija.

Kiek procentų pasaulyje miškai užima sausumos teritorijos?

100%;

98%;

56%;

31%.

Kas iš šių variantų priklauso energetikos ūkio šakoms?

Energijos ištekliai;

Kuropramonė;

Šilumos tiekimas;

Anglys;

Gamtinės dujos;

Elektros energetika.

Kas sudaro energetikos ūkį?

Energetikos įmonės;

Energetikos agentūros;

Energetikos įmonės ir energetikos agentūros ir komisijos;

Nėra teisingo varianto.

Kas yra pasaulinė rinka?

Pagrindinė finansų rinkos funkcija;

Globalinė prekių bei paslaugų paklausos ir pasiūlos sistema;

Globalinė prekių bei paslaugų pasiūlos sistema;

Nėra teisingo atsakymo.

Kaip dar kitaip vadinama laisvoji ekonominė zona?

Tarptautine;

Specialiąja;

Natūraliąja;

Paslaugiąja.

Kas yra socialinė infrastruktūra?

Materialinė techninė bazė;

Materialinė bazė;

IT šaka;

Paslaugų bazė.

Kokios yra tarptautinio transporto sistemos?

Vidaus ir užsienio;

Tarpmiestinės ir priemiestinės;

Tarpregioninės ir regioninės;

Teisingi a, b, c variantai.

Kuris iš šių variantų priskiriamas regioninei transporto sistemai?

Oro transportas;

Jūrų transportas;

Automobilių transportas;

Vamzdynų transportas.

Kuris iš šių variantų tinka bankų rūšiai pagal pobūdį ir atliekamas funkcijas?

Centriniai bankai;

Tarptautiniai bankai;

Valstybiniai bankai;

Akciniai bankai.

Kur yra Pasaulio bankas?

Vilniuje;

Berlyne;

Paryžiuje;

Vašingtone.

Kadaįsikūrė Tarptautinis valiutos fondas?

1900m.;

2010m.;

1991m.;

1947m.

Leave a Comment