Šoklumas

Kojų jėgai ir šoklumui ugdyti:

1. Pritūpimai ant vienos kojos ( 3, 5, 8, pritūpimai ), paskui ant kitos.
2. Žingsniavimas pritūpus. Šuoliavimas pritūpus.
3. Atsispaudimai nuo sienos. Žaidėjas stovi veidu į sieną, deda delną prie sienos (arba atsiremia tik pirštais į sieną) ir svyrą pirmyn (į s

Skautams

Viengubas ąsos mazgas.
Naudojamas saugos diržams rišti, virvės galui tvirtinti prie medžio ir pan..
Yra patikimas, virvę silpnina 14-18%. Dirba viena kryptimi, reikalingas kontrolinis mazgas.

Jis taip pat rišamas ir taip:

Dvigubas ąsos mazgas
Naudojamas gelbėjimo darbuose, vietoje sau

Šokio istorija

JUDESIO MENO IŠTAKOS

“Senelė ne šoko o tarytum kažką pasakojo. Štai ji tylutėliai eina susimąsčiusi, linguodama, žiūrėdama aplinkui iš po rankos, ir visas jos didelis kūnas neryžtingai supasi, kojos atsargiai liečia taką. Staiga kažko išsigandusi sustojo, suvirpėjo, veidas apsiniaukė ir tuoj