Skautams

Viengubas ąsos mazgas.
Naudojamas saugos diržams rišti, virvės galui tvirtinti prie medžio ir pan..
Yra patikimas, virvę silpnina 14-18%. Dirba viena kryptimi, reikalingas kontrolinis mazgas.

Jis taip pat rišamas ir taip:

Dvigubas ąsos mazgas
Naudojamas gelbėjimo darbuose, vietoje saugos diržų leidžiantis virve.

Trigubas ąsos mazgas
Naudojamas gelbėjimo darbuose, nuleidžiant ar pakeliant sužeistąjį su palydinčiuoju, einant uždaru ledynu, vietoje saugos diržų (reikia suderinti kilpų ilgius).

Štaino mazgas
Naudojamas Prie didelių statinių apkrovų, perkėloje, gelbėjimo darbuose.
Mazgas greitai ir lengvai išrišamas po didelių statinių apkrovų.

Vedlio mazgas
Naudojamas prisirišimui prie virvės, saaugos diržų jungimui, kilpai surišti ir pan.
Ypatumai: paliekami 8-10 cm ilgio galai. Mazgas turi būti gerai surišamas. Viengubam vedlio mazgui būtinas kontrolinis mazgas. Mažai silpnina virvę. Sunkiai išrišamas po didelių statinių apkrovų.
Dvigubas:

Viengubas:

Austriškas vedlys
Naudojimas: rišamas virvės viduryje, kelių žmonių ryšiui, gelbėjimo darbuose, rišant neštuvus.
Ypatumai: Nelaužia virvės.

Audėjų mazgas
Naudojimas: vienodo skersmens virvėms jungti.
Ypatumai: būtini kontroliniai mazgai. Paprastas, greitai užrišamas, patikimas. Užima daug vietos (kartu su kontroliniais mazgais). Sunkiai išrišamas po didelių statinių apkrovų.

Tiesusis mazgas
Naudojimas: vienodo skersmens virvėms sujungti.
Ypatumai: būtini kontroliniai mazgai. Smarkiai silpnina viirvę (_40 %). Nelabai patikimas (abu laisvi galai turi būti vienoje pusėje).

Grapvaino mazgas
Naudojimas: vienodo skersmens virvėms surišti, įdėklams parišti, atotampoms, ir kitur, kur nereikia išrišinėti.
Ypatumai: labai patikimas. Virvę silpnina tik 18-20 %, nereikalauja kontrolinių mazgų. Užima daug vietos, sunkiai išsiriša po didelės st

tatinės apkrovos.

Priešpriešinis mazgas
Naudojimas: vienodo skersmens virvėms jungti, juostoms surišti.
Ypatumai: patikimas, mažas, nereikalingas kontrolinis mazgas. Sunkiai išrišamas. Reikia palikti ne trumpesnius kaip 10 cm ilgio galiukus.

Dvigubas priešpriešinis mazgas
Naudojimas: rekomenduojamas gelbėjimo darbuose prailginant virvę, virvėms sujungti.
Ypatumai: patikimas, mažiau už viengubą silpnina virvę.

Akademinis mazgas
Naudojimas: skirtingo skersmens virvėms jungti.
Ypatumai: žymiai silpnina virvę (35-45 %). Būtini kontroliniai mazgai. Lengvai atrišamas.

Bramškotinis mazgas
Naudojimas: skirtingo skersmens virvėms jungti.
Ypatumai: silpnina virvę 20-25 % esant vienodiems virvių storiams ir 25-35 % esant skirtingiems storiams.

Piemenų mazgas
Naudojimas: rišant neštuvus.
Ypatumai: neužsiveržia. Lengvai atrišamas. Gali būti rišamas vienu galu.

Fiksuojantis mazgas
Naudojimas: krypčiai pakeisti stačiu kampu, neštuvuose ir pan.
Ypatumai: nepersislenka.

Dviguba aštuoniukė
Naudojimas: virvėms jungti.
Ypatumai: lengvai išrišamas.

Žozefinos mazgas
Naudojimas: virvėms jungti.
Ypatumai: patikimas. Mažai praslysta. Lengvai išrišamas po statinių krūvių, reikalingi kontroliniai mazgai.

Leave a Comment