Gimnastikos pratimai

Pradžia: kamuolys rankose virš galvos, kojos pečių plotyje.1. Lenkiamės į kairę, po to į dešinę.2. Lenkiamės atgal, po to į priekį. Kamuolį padedame ant grindų, tarp kojų.3. Atsisėdus ant grindų rankomis atsiremiame į grindis už nugaros, kamuolį laikydamos pėdomis, keliame (tiesiomis kojomis) aukštyn.4. Atsigulame ant nugaros, rankas ištiesiame į šalis. Tiesias kojas pakeliame į viršų ir nuleidžiame kairėje, po to grąžiname į vertikalią padėtį ir nuleidžiame dešinėje. Vėl pakėlus kojas, jos nuleidžiame tiesiai.5. Ištiestas kojas uždedame ant kamuolio ir, remiantis delnais į grindis, pasikeliame nuo grindų ir vėl nusileidžiame.6. Atsisėdame, kojos žergtai, paimame kamuolį, iškeliame jį virš galvos, išsitiesiame. Lenkiamės dešinėn, kamuoliu paliečiame pėdą, išsitiesiame, lenkiamės kairėn, paliečiame pėdą, išsitiesiame. 7. Kamuolį pasidedame tarp kojų, rankos per alkūnes sulenktos, plaštakos priglaustos prie pečių. Kamuolio siekiame viena alkūne, po to kita.8. Paimame kamuolį į rankas priešais save, kojas suglaudžiame, atsiklaupiame. Atsisėdame ant grindų dešinėje, o kamuolį sukame kairėn. Po to atvirkščiai.Pabaiga: atsistojame, kamuolys rankose nuleistas, kojos suglaustos.