Verslo etika

TURINYS

ĮVADAS 2
LITERATŪROS APŽVALGA 3
INTERVIU 10
INTERVIU APŽVALGA 15
IŠVADOS 16
LITERATŪROS ŠALTINIAI 17

Įvadas

Verslo etika – kas tai? Kai visame pasaulyje verslas klesti, sunku nesusidurti su šia fraze.
„Verslo etika – tai etikos sritis, besiremianti moralės principų ir

protokolo ir etiketo konspektas

PROTOKOLAS (prt.) – [gr. Protos – pirmas, kollo – klijuoti, protokollon – pirmasis lapas]: pagal tam tikrą formą sudarytas dokumentas, kuriame fiksuojama ir reglamentuojama žmonių susitikimų, bendravimo ir išsiskyrimo bei kitokių įvykių (veiksmų) eiga ir rezultatai žemėje (pvz., skrydžio į mėnulį pr

Verslo etika

3.Tema. VERSLO ETIKA: DALYKAS IR JO STRUKTURA
42
1. Verslo etiniai aspektai.
2. Verslo etika kaip mokslo disciplina
3. Argumentai „už“ ir „prieš“ verslo etiką.
4. Trumpa verslo etikos pletros tendenciju apžvalga..
5. Priežastys, skatinančios domejimąsi verslo etika.
6. Verslo etikos struktura

Etikos reikalavimai

Įvadas

Šiandieniniame mūsų gyvenime, didele reikšmę turi pramogos ir aktyvus kultūrinis gyvenimas. Dauguma šiuolaikinio jaunimo mielai lankosi įvairiuose reginiuose, diskotekose, teatruose, kinuose kur labai dažnai yra pažeidžiamos ne tik bendrosios etiketo taisyklės (mobiliųjų telefonų neišjung

Derybos

ĮVADAS

Dauguma žmonių derasi kiekvieną dieną, tačiau nevadina to derybomis, nes derybos jiems asocijuojasi tik milijoniniais sandėriais. Tačiau derybos yra puikus būdas rasti priimtiną sprendimą bet kuriuo atveju, pavyzdžiui, iškilus problemoms arba tariantis dėl laiko terminų. Derybomis žmonės g

Tolerancija

Tolerancija mūsų kasdienybėje

Įžanga

Pasirinkau šią temą tik todėl, kad nemėgstu žmonių, kurie vartoja žodį nežinodami jo reikšmės. Niekada nenorėjau, ir nenoriu būti vienu iš tokių žmonių. Taigi nusprendžiau, jog reikia išsiaiškinti ką iš tiesų reiškia tolerancija.
Dėstymas

K

Etika banke

Turinys

1. Etikos ir viešojo administravimo santykis
1.1. Moralės ir etikos santykis 2
1.2. Etikos samprata 3
1.3. Etikos objektas ir funkcijos 4
1.4. Viešojo administravimo etika 5
1.5. Etikos svarbumas viešajame administravime 6
2. Visuomenės tarnautojų profesinės etikos standartai
2.1.

Tolerancija

ĮVADAS

Tolerancija – universalus bendravimo kultūros dorovinis principas, mandagumo forma. Tolerancija gina žmogaus teisę gyventi pagal savo paties pažiūras ir įsitikinimus. Kartu ji reikalauja tas pačias teises pripažinti ir kitiems. Tolerancija suponuoja žmonių tarpusavio santykių lygiateisišku