Gėlių svarba dalykiniame bendravime

ĮVADAS

Gėlių tinka dovanoti beveik visada: Motinos, šv. Valentino dieną, jubiliejaus, šiaip gimtadienio ar įkurtuvių proga, norint kam nors pa¬dėkoti, išreikšti užuojautą ar paguosti.
Svarbų vaidmenį gėlės atlieka dalykiniame bendravime. Joms netaikomi griežti protokoliniai reikalavimai, bet vieną ki¬tą dalyką vertėtų žinoti, ypatingai tiems, kurie yra atsakingi už priėmimų, oficialių vakarienių organizavimą. Galbūt didžiausias dėmesys gėlėms skiriamas oficialių vizitų metu, kuomet be gėlių tikrai neapsieinama.
Kai kuriais atvejais reikia paisyti gėlių kalbos. Pavyzdžiui, mano¬ma, kad raudonomis rožėmis išreiškiama karšta meilė, todėl bendra¬darbiai turi pagalvoti, ar jos teiktinos viršininkui.
Taigi ir šventei, ir šokių vakarui, ir oficialia proga gėlės vaidina svarbų vaidmenį, jomis puošiami kambariai, jos pagy¬vina vaišių stalą, žmonėms suteikia džiaugsmo.

OFICIALŪS VIZITAI

Oficialūs vizitai rengiami aukščiausio rango pareigūnams – valstybių, vyriausybių, ministerijų ar specialiųjų misijų vadovams. Jie būna ne trumpesni nei dviejų dienų. Šie vizitai ir visi su jais susiję renginiai labiausiai saistomi protokolo reikalavimų.
Tokio vizito metu būtina: šeimininko priėmimas ir atsakomasis sve¬čio priėmimas, bent vienas protokolinis pokalbis ir keli kitokie susiti¬kimai (derybos, dokumentų pasirašymas ir pan.), bet ne daugiau kaip vienas derybinis pokalbis. Vengiama svečių atvykimo švenčių, ne dar¬bo dienomis ar naktį. Oficialių vizitų metu būtina ir kultūrinė pro¬grama, įskaitant ir ekskursiją po šalį, taip pat spektaklį ar koncertą.
Be to, tokių vizitų metu įprasta padėti vainikus kiekvienai šaliai svar¬bioje atmintinoje vietoje. Lietuvoje tokia vieta yra Laisvės kovotojų ka¬pai Antakalnio karių kapinėse.
Į oficialius vizitus paprastai vykstama su žmonomis – joms turi būti numatyta atskira programa. Vietoj žmonos gali vykti šeimos na¬rė ar draugė (nesantuokinė žmona), bet ne bendradarbė. Jeigu sve¬čias su žmona, sutinkantis asmuo – taip pat. Sutinkant oro uoste de¬legacijos narėms ir lydinčioms moterims įteikiamos gėlių puokštės (dažniausiai suvyniotos).

DERYBOS

Derybos – tai bendravimo procesas, kurio metu partneriai, remdamiesi skirtingomis pozicijomis ir tikslais, siekia rasti vieną visas besiderančias šalis patenkinantį sprendimą ir susitarti dėl bendros veiklos.
Derybos turėtų vykti pasitarimų kambaryje. Ant derybų stalo negali būti jokių kitų dokumentų, tiktai bloknotai, pieštukai, cigaretės, žiebtuvėliai, peleninės (jei leidžiama rūkyti), mineralinis vanduo ir taurės. Gali būti gėlių žemose vazose.

PRIĖMIMAI

Priėmimo organizavime svarbūs pasirengimo darbai:
1. Priėmimo rūšies pasirinkimas;
2. Kviečiamų svečių sąrašo sudarymas;
3. Kvietimų parengimas ir išsiuntimas;
4. Svečių sodinimo už stalo plano sudarymas pusryčiams, pietums, vakarienei;
5. Meniu sudarymas;
6. Patalpos paruošimas;
7. Stalų serviravimas;
8. Svečių aptarnavimas;
9. Tostų ir kalbų parengimas;
10. Priėmimo scenarijaus sudarymas (vedimo tvarka).

Patalpos paruošimas

Vienas pagrindinių dekoracijos elementų – gėlės. Jos merkiamos taip, kad neuždengtų svečių, sėdinčių vienas priešais kitą, netrukdytų jiems bendrauti. Vazos su gėlėmis paprastai statomos stalo viduryje ar kraštuose (jeigu ten nėra indų). Kai daugiau svečių, jos statomos ant kiekvieno stalo (10-12 žmonių grupei). Gėlės gali būti tos pačios ar skirtingų spalvų ir rūšių. Gėlės parenkamos atsižvelgiant tiek į vazos spalvą, tiek į jos formą. Gėlių spalva turėtų derėti prie indų ir staltiesės spalvos.
Priimdami svečius iš kitų šalių, stalą galime papuošti gėlėmis, kurių spalvos atitinka tų šalių nacionalines spalvas. Šventinę nuotaiką galima sukurti specialiai tai progai sukomponuota puokšte. Ji turėtų būti neaukšta, kad netrukdytų svečiams bendrauti. Geriausiai tinka bekvapės gėlės, nes tarp svečių gali pasitaikyti alergiškų kvapams.
Vazos aukštis neturi viršyti pusės puokštės aukščio. Rekomenduotinas santykis – 5 su 3.

OFICIALI VAKARIENĖ SU APTARNAVIMU

Smokingai, ilgos suknelės, žvakių šviesa ir galantiškas pokalbis… Dau¬geliui pats maloniausias svečių priėmimo būdas yra oficiali vakarienė, kai aptarnauja profesionalūs padavėjai. Lengviausia tokią vakarienę su¬rengti, žinoma, viešbutyje ar klube. Tačiau didesnio intymumo ir ypa¬tingumo dėlei tokią vakariene galima rengti namuose. Dauguma šeimi¬ninkių oficialiai vakarienei renkasi namus, kai svečių nedaug, o klubą ar viešbuti, kai pobūvis didesnis. Visos procedūros ir logika tie patys: šei¬mininkė (ar šeimininkas), svečias, aptarnaujantis personalas.
Gražiai gėlėmis papuoštas kambarys suteikia šventiškumo. Visada yra gerai turėti gėlių prieškambaryje, svetainėje. Nepamirškite, kad gėlės ant vakarienės stalo turi būti neaukštos, kad svečiai galėtų matyti vieni kitus. Prieš kviesdama gėlininką, nuspręskite, ar reikės jo paramos, ar papuošite pagal savo skonį, užsakymą gėlininkui nusiųskite gerokai prieš pobūvio dieną. Prieš tokias šventes, kaip Valentino diena, šv. Ve¬lykos ar Motinos diena, gėlininkai turi daug darbo, todėl to nepamirškit ir užsakykite prieš kelias savaites. Jeigu norite, kad jis pats papuoštų patalpas, nurodykite, kokias gėles ir spalvas labiausiai mėgstate, kiek reikia puokščių, kokio aukščio, kada jas reikia atvežti (geriausiai – pobūvio dienos rytą). Jeigu norite puokštės kokioje nors ypatingoje vazoje, iš anksto ją nugabenkite gėlininkui.
Jeigu jūsų būstas labai jau šiltas, nepamirškite, kad irisai, frezijos, kai kurios rožės vysta greitai, tuo tarpu gvazdikai ir lelijinių šeimos gėlės yra patvarios. Jeigu garbės svečias ar viešnia atsiunčia gėlių pobūvio dieną, būtinai pastatykite jas ant stalo, kad jis ar ji matytų. Žinoma, geriau, kai garbės svečias dar iki pobūvio dienos pasiteirauja, kokios gėlės jums labiausiai patinka.
Svarbiausia stalo puošmena oficialioje vakarienėje gali būti daili paauksuoto sidabro vaza su gėlėmis arba porcelianinis dubuo sriubai, arba krištolinė vaza su gėlėmis.
Jei jūs esate pakviesti oficialios vakarienės, protokolo reikalavimams nenusižengsite nusprendę šeimininkei nusiųsti gėlių iš anksto, paskambinsite ir pa¬klausite, kokios puokštės ji norėtų. Nedidelės puokštės nepamirškite ir eidami į kviestinius pietus. Atidus svečias visada turės omenyje, kad surengti priėmimą reikia pastangų, laiko ir pinigų, todėl gražu atsidėkoti šeimininkams gėlėmis arba nedidele dovanėle.
Siųsdami gėlių į namus arba į darbą pasistenkite, kad gėlių spal¬vos derėtų prie aplinkos. Niekada nesiųskite dirbtinių gėlių.

IŠVADOS

• Dalykiniame bendravime gėlės atlieka svarbų vaidmenį.
• Oficialių vizitų metu įprasta padėti vainikus kiekvienai šaliai svar¬bioje atmintinoje vietoje. Lietuvoje tokia vieta yra Laisvės kovotojų ka¬pai Antakalnio karių kapinėse.
• Sutinkant svečius oro uoste de¬legacijos narėms ir lydinčioms moterims įteikiamos gėlių puokštės .
• Prėmimų metu vienas pagrindinių dekoracijos elementų – gėlės. Jos merkiamos taip, kad neuždengtų svečių, sėdinčių vienas priešais kitą, netrukdytų jiems bendrauti. Vazos su gėlėmis paprastai statomos stalo viduryje ar kraštuose (jeigu ten nėra indų).
• Vazos aukštis neturi viršyti pusės puokštės aukščio. Rekomenduotinas santykis – 5 su 3.
• Svarbiausia stalo puošmena oficialioje vakarienėje gali būti daili paauksuoto sidabro vaza su gėlėmis arba porcelianinis dubuo sriubai, arba krištolinė vaza su gėlėmis.
• Jei jūs esate pakviesti oficialios vakarienės, protokolo reikalavimams nenusižengsite nusprendę šeimininkei nusiųsti gėlių iš anksto, paskambinsite ir pa¬klausite, kokios puokštės ji norėtų.
• Siųsdami gėlių į namus arba į darbą pasistenkite, kad gėlių spal¬vos derėtų prie aplinkos. Niekada nesiųskite dirbtinių gėlių.

Literatūra

1. A. Lydeka. Protokolo pagrindai kiekvienam siekiančiam. Vilnius: “Eugrimas”, 2000
2. A. Vanderbilt. Viskas apie etiketą. Vilnius: “Melsa”, 2000
3. V. Misevičius. Verslo etikos ir bendravimo organizavimo pagrindai. Kaunas: Technologija, 2003