Zinynas

KALBOS KULTŪRA
LIETUVIŲ KALBOS ŽINYNAS
MORFOLOGIJA
KIRČIAVIMAS
Kirtis ir priegaidė

Jei žodis turi ne vieną, o du ar daugiau skiemenų, tai kalbėdami vieną kurį jo skiemenį išryškiname, paprastai tardami stipresniu balsu negu kitus. Pavyzdžiui, žodyje mokykla stipriau pasakome paskutinį skieme

Antras pasaulinis karas

Įvadas

Kaip pastebėjau, į prašymą išvardinti Antrajame pasauliniame kare dalyvavusias valstybes, žmonės paprastai atsako taip: „Vokietija, Italija, TSRS, JAV, Prancūzija, Anglija, Japonija….“ (nebūtinai tokia tvarka) ir čia užstringa. Na dar pasako Lenkiją, gan dažnai Lietuvą, ir viskas

Nacionaliniai parkai

TURINYS
Įvadas………………………………………………………………………………………………………………3
Aukštaitijos nacionalinis parkas………………………………………………………………………….4
Dzūkijos nacionalinis parkas……..