Susitikau su pasiūlytu nariu, atrodė, kad gražiai bendravome, tačiau grįžęs jis nutraukė su manimi pažintį ir nieko nepaaiškino… Kodėl?

Nei Jūs, nei kiti “Darnios poros” dalyviai nėra įpareigoti tęsti pažintį ar kurti šeimą. Nei Jūs, nei kiti nėra įpareigoti teikti pasiaiškinimus, kodėl jie apsiprendė bendrauti ar nebendrauti. Pažintis visada yra rizika. Jūs galite nepatikti, Jums gali nepatikti pasiūlytasis. Tikėtis, kad pirmasis susitikimas garantuos tolesnę santykių plėtrą, galima, tačiau tokia viltis išsipildo retai. Jūs renkatės, … Peržiūrėti…