Muzikinis gyvenimas tarpukario Lietuvoje

Muzikinis gyvenimas tarpukario Lietuvoje.

 • Tarpukario Lietuvoje (1918–1940) muzikinis gyvenimas labai suaktyvėjo, atsirado savos, lietuviškos muzikos ir atlikėjų poreikis. Praradus Vilnių, pagrindinis muzikinis gyvenimas vyko laikinojoje sostinėje – Kaune.  

 • Steigėsi muzikos mokyklos 1919 m. J. Naujalio iniciatyva Kaune įkurta muzikos mokykla. 1920 m. ji tapo valstybine, o 1933 m. perorganizuota į Kauno konservatoriją.

 • 1925 m. įkurta Klaipėdos muzikos mokykla

 • (įkūrėjas – Stasys Šimkus).

 • Sukūrė: baletą „Jūratė ir Kastytis“, simfoninės muzikos (simfoninis paveikslas „Rudenėlis“, Simfoninės variacijos lietuvių liaudies dainų temomis), styginių kvartetą, sonatą smuikui ir fortepijonui, kūrinių fortepijonui, dainų balsui ir fortepijonui („Aguonėlės“, „Rugiagėlės“, „Alyvos“, „Pavasario naktis Berlyne“) ir chorui („Žvejai“, „Žiema“).

Keli J. Gruodžio kūriniai

 • Juozas Gruodis-Pjesė fortepijonui Lietuvoje

 • Juozas Gruodis-Baletas Jūrate ir Kąstytis Adagio

 • Juozas Gruodis-Daina Aguonėlės balsui ir fortepijonui

Stasys Šimkus

 • Stasys Šimkus

 •  (1887m. vasario 4 d. Motiškiuose, Seredžiaus valsčius, Rusijos imperija – 1943 m. spalio 15d. Kaune) – kompozitorius, chorų organizatorius ir dirigentas, muzikos publicistas, folkloristas, pedagogas ir muzikos visuomenininkas.

Kazimieras Viktoras Banaitis

 • Kazimieras Viktoras Banaitis

 • (1896m. kovo5d. Vaitie – kupiuose, Sintautų valsčius, Šakių apskr. – 1963 m. gruodžio 25 d. Brukline, JAV) – kompozitorius, pedagogas, dirigentas.

Vladas Jakubėnas

 • Vladas Jonas Jakubėnas

 • (1904 m. gegužės 15 d. Biržuose – 1976 m. gruodžio 13 d. Čikagoje) – lietuvių kompozitorius, pianistas, koncertmeisteris, publicistas, muzikos kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas.

Juozas Naujalis

 • Juozas Naujalis

 • (1869 m. balandžio 9 d. Raudondvaryje – 1934 m. rugsėjo 9 d. Kaune) – vargonininkas, kompozitorius, pedagogas ir choro dirigentas.

Jeronimo Kačinsko

 • Jeronimas Kačinskas

 •  (1907m. balandžio 17d. Viduklėje – 2005m. rugsėjo 15 d. Bostone, JAV) – kompozitorius, dirigentas, pedagogas, Klaipėdos garbės pilietis.

Vytauto Bacevičiaus

 • Vytautas Bacevičius

 • (1905m. Rugsėjo 9 d. Lodzėje – 1970 m. sausio 15 d. Niujorke, JAV) – Lietuvos kompozitorius, pianistas.

 • Sukūrė pirmąjį lietuvišką koncertą fortepijonui ir orkestrui (iš viso sukūrė 4), vieną pirmųjų lietuviškų baletų „Šokio sūkuryje“ (1933 m.), 6 simfonijas, „Elektrinę poemą“ simfoniniam orkestrui, daug kūrinių fortepijonui.

Pabaiga;)) Skaidres darė: Akvile ir Laima 2G klasė

Koncertinis gyvenimas

 •  1924 m. Kaune surengta pirmoji visos Lietuvos dainų šventė. Joje dalyvavo 77 chorai (apie 3000 dainininkų). Tarpukarį dainų šventės dar buvo surengtos 1928 ir 1930 metais.

Koncertinis gyvenimas

 •  1924 m. Kaune surengta pirmoji visos Lietuvos dainų šventė. Joje dalyvavo 77 chorai (apie 3000 dainininkų). Tarpukarį dainų šventės dar buvo surengtos 1928 ir 1930 metais.

 • Svarbiu Lietuvos muzikos centru tapo 1920 m. Kaune įkurtas operos teatras (veikė tame pačiame pastate su Dramos teatru, o kartu jie buvo vadinami Valstybės teatru). Pirmasis spektaklis įvyko 1920 m. gruodžio 31 dieną. Buvo atlikta G. Verdi opera „Traviata“. 1925 m. teatre įkurta baleto trupė. Teatre buvo statomos įvairių kompozitorių ir stilių operos. 1933 m. čia sceną išvydo ir lietuviškieji veikalai – Jurgio Karnavičiaus opera „Gražina“, pirmieji lietuviškieji baletai: Juozo Gruodžio „Jūratė ir Kastytis“, Vytauto Bacevičiaus „Šokio sūkuryje“ ir Balio Dvariono „Piršlybos“.

Muzika Vilniuje

 • Lenkijai okupavus Vilnių, čia veikė lenkų muzikos organizacijos, veikė Karlovičiaus konservatorija, Žydų muzikos institutas. Lietuvių kultūrinis gyvenimas telkėsi daugiausia lietuviškoje Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Lietuvai atgavus Vilnių (1939), čia pamažu ėmė plėtotis lietuviškas muzikinis gyvenimas. Buvo įkurtas Miesto simfoninis orkestras (dabar – Lietuvos nacionalinės filharmonijos simfoninis orkestras).

Tarpukario Lietuvos žymiausi kompozitoriai:

 • Juozas Gruodis

 • Stasys Šimkus

 • Kazimieras Viktoras Banaitis

 • Vladas Jakubėnas

 • muziką tebekūrė Juozas Naujalis

 • Itin modernūs buvo Jeronimo Kačinsko ir Vytauto Bacevičiaus kūriniai.

Juozas Gruodis

 • Juozas Gruodis (1884–1948) − kompozitorius, dirigentas, pedagogas. Studijavo kompoziciją Leipcigo konservatorijoje. Grįžęs dirigavo Kauno operoje, dirbo muzikos mokykloje. Jam vadovaujant, mokykla tapo konservatorija. Gruodis joje įkūrė kompozicijos klasę. Jo mokiniais buvo J. Juzeliūnas, V. Klova ir kt. J. Gruodis laikomas lietuvių muzikos kompozicijos mokyklos pagrindėju.