Filmo “12 įtūžusių vyrukų” analizė

Turinys 1 ĮVADAS 2 Filmo siužetinė linija 3 Asmenybės bruožai 5 Diskriminacija žmonių gyvenime 6 Savęs vertinimas ir pasitikėjimas savimi 7 Stereotipai ir nuostatos 7 Gynybiniai mechanizmai 8 IŠVADOS 9 Literatūra ir šaltiniai 10 ĮVADAS Asmenybė yra įvairių grupių,iš kurių sudaryta visuomenė narė. Nuo pat gimimo žmogus yra kokios nors grupės narys. Žmonės jungiasi į … Peržiūrėti…

GRUPINIO SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCESO ANALIZĖ. GRUPINIŲ PROCESŲ IDENTIFIKAVIMAS

PRAKTINIS DARBAS NR. 7 GRUPINIO SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCESO ANALIZĖ. GRUPINIŲ PROCESŲ IDENTIFIKAVIMAS Tikslas: Atpažinti grupinius procesus, išmanyti jų efektyvaus valdymo principus ir gebėti juos taikyti praktinėje veikloje. Grupė – tai organizuota sistema žmonių, turinčių bendrus tikslus ir uždavinius. Kitaip tariant, žmonės, kuriuos sieja bendri interesai bei veikla, ir suformuoja grupę.Grupe galima vadinti šeimą, politinę partiją, … Peržiūrėti…

ELGESIO KONFLIKTINĖSE SITUACIJOSE STILIAI

PRAKTINIS DARBAS NR. 6 ELGESIO KONFLIKTINĖSE SITUACIJOSE STILIAI Tikslas: Analizuoti savo ir pedagoginės sąveikos dalyvių tarpasmeninius konfliktus ir išmanyti jų valdymo strategijas. Užduotis. Elgesio konfliktinėse situacijose stiliaus (pagal K. Thom) nustatymas. Konfliktas – tai priešingų poreikių, tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar požiūrių susidūrimas, rimti nesutarimai, kurių metu žmogų užvaldo nemalonūs jausmai arba išgyvenimai (https://mokslai.lt/referatai/komunikacijos/kas-yra-komunikacija.html). Individualūs … Peržiūrėti…

BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS

PRAKTINIS DARBAS NR. 5 Bendravimas ir bendradarbiavimas Tikslas: Tyrinėti efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo principus. Mes niekada nesusimąstome iš kur atsiranda poreikis bendrauti su kitais asmenimis. „Žmogus – tai visuomeniškas gyvūnas”. Šio lakaus posakio autoriumi laikomas antikinės Graikijos mąstytojas Aristotelis. Tiesa, visuomeniniu gyvenimo būdu pasižymi ir beždžionės, skruzdėlės, bitės. Taigi žmonės šiuo požiūriu nėra išimtis. Tačiau … Peržiūrėti…

EMOCINĖS BŪSENOS TYRIMAS. DARBINIS STRESAS IR JO VALDYMO GALIMYBĖS

PRAKTINIS DARBAS NR. 3 EMOCINĖS BŪSENOS TYRIMAS. DARBINIS STRESAS IR JO VALDYMO GALIMYBĖS Tikslas: Paaiškinti emocijų įtaką pedagoginės sąveikos dalyvių elgesiui. Aptarti konstruktyvius emocijų valdymo būdus. Užduotis. Savo asmenybės emocinės būsenos tyrimas pagal pateiktą metodiką (HAD skalė), depresijos ir nerimo simptomų išreikštumo laipsnio nustatymas. Emocijos yra tam tikru momentu kylantys išgyvenimai, kurie parodo, kaip žmogus … Peržiūrėti…

BENDRAVIMO PRATYBOS

PRAKTINIS DARBAS NR. 4 BENDRAVIMO PRATYBOS Tikslas: Tyrinėti efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo principus. Bendravimas yra daugialypis reiškinys. Bendravimu vadiname ir daugelį metų trunkančią draugystę, ir susirašinėjimą elektroniniu paštu, ir aktoriaus pasirodymą publikai. Todėl skiriamos įvairios bendravimo rūšys, sudėtinės dalys ir aspektai (D. Antinienė ir kt. Psichologija studentui. Vadovėlis. 2002). Visų pirma galima skirti bendravimą su … Peržiūrėti…

VERTYBIŲ PAŽINIMAS IR GILESNIS ĮSISĄMONINIMAS

PRAKTINIS DARBAS NR. 2 VERTYBIŲ PAŽINIMAS IR GILESNIS ĮSISĄMONINIMAS Tikslas: Giliau pažinti ir tyrinėti savo vertybes motyvacijos aspektu asmeniniame gyvenime ir profesinėje veikloje. Užduotis. 1. „Žmogus, kuriuo aš žaviuosi“. 2. „Trys svarbiausios vertybės mano gyvenime“. Vertybės – tai tam tikros grupės moralinės nuostatos, pagal kurias grupė gyvena, dirba, kuria šeimą, valstybę ar organizaciją. Paprastai vertybės … Peržiūrėti…

PSICHOLOGIJOS TYRIMO METODAI, ASMENYBĖS PAŽINIMO GALIMYBĖS

PRAKTINIS DARBAS NR. 1 PSICHOLOGIJOS TYRIMO METODAI, ASMENYBĖS PAŽINIMO GALIMYBĖS Tikslas: Nagrinėti asmenybės individualumo pažinimo galimybes, taikant skirtingo pobūdžio metodus. Užduotis. Atlikti savo asmenybės tyrimą, taikant skirtingus metodus: projekcinę asmenybės pažinimo metodiką „Neegzistuojantis gyvūnas“, gynybinių mechanizmų klausimyną, Aizenko asmenybės testą. Asmenybė – tai individualių, pastovių, įgimtų ir įgytų psichofizinių ypatybių sistema, besireiškianti kaip visuma. (L. … Peržiūrėti…