Vizualinės komunikacijos koliokviumas

Vizualinė komunikacija Apibūdinkite vizualinio komunikacijos proceso sampratą.Informacijos (pranešimo perdavimas) pasitelkiant įvairias medijas. Gali būti suprantamos tarp siuntėjo ir gavėjo, kai informacija užkoduojama ir iškoduojama arba atliekamas pranešimo reikšmės kūrimas ir keitimasis jomis. Shannono ir Weaverio modelis – linijinis, tiesioginis. Šaltinis – siųstuvas(signalas) – triukšmas (bet koks trukdis iškraipantis prasmę/garsą) – gautas signalas – gavėjas. Naudingas … Read more Vizualinės komunikacijos koliokviumas

Žmogiškųjų išteklių valdymas

  Bendravimas (komunikacija) – kaip vadybos priemonė Organizacinės kultūros ir multikultūros vieta dabarties organizacijos veikloje   PERSONALO VADYBOS Savarankiškas darbas  Studentės: Brigita Vaškevičiūtė VAkmps2-05 Julija Daričeva VAkmps2-05 Kristina Liachovičiūtė VAkmps2-05 Ieva Simelytė VAkmps2-   Savarankiško darbo vadovė lekt. Vladimiras  Vilnius, 2013   TURINYS Įvadas 4 1.komunikacijos svarba organizacijoms 5 2.Komunikacijos samprata 5 1.1 Komunikavimo funkcijos … Read more Žmogiškųjų išteklių valdymas

ORGANIZACINĖ ELGSENA INDIVIDO LYGMENYJE

1. TEORINIAI ORGANIZACINĖS ELGSENOS INDIVIDO LYGYJE ASPEKTAI 1.1 Individualaus elgesio pagrindai   Organizacinė elgsena – tai socialinių mokslų sritis, nagrinėjanti visus žmonių elgesio (veiksmų ir nuostatų) bei santykio su organizacijos aplinka aspektus individų, grupių ir organizacijos procesų lygmeniu (Lymantaitė, 2009). Šios elgsenos tikslas yra suprasti, paaiškinti, prognozuoti ir valdyti individų bei grupių elgesį organizacijose. Organizacinė … Read more ORGANIZACINĖ ELGSENA INDIVIDO LYGMENYJE