Vizualinės komunikacijos koliokviumas

Vizualinė komunikacija

Apibūdinkite vizualinio komunikacijos proceso sampratą.
Informacijos (pranešimo perdavimas) pasitelkiant įvairias medijas. Gali būti suprantamos tarp siuntėjo ir gavėjo, kai informacija užkoduojama ir iškoduojama arba atliekamas pranešimo reikšmės kūrimas ir keitimasis jomis.

Shannono ir Weaverio modelis – linijinis, tiesioginis. Šaltinis – siųstuvas(signalas) – triukšmas (bet koks trukdis iškraipantis prasmę/garsą) – gautas signalas – gavėjas. Naudingas analizuojant propagandą.

Palyginkite Lasswello ir Gerbnerio modelius.

Lassvelo linijiniame modelyje pabrėžiami šie klausimai: kas (kalbėtojas), (žinutė), kanalas (kokiu būdu), kam (auditorija ar klausytojas), kokį efektą sukėlė (kokią reakciją norima sukelti)
Gerbneris pabrėžė informacijos suvokimo ir reakcijos į ją, bei perduodamos žinutės svarbą.
Linijinis proceso modelis. Sieja pranešimą su tikrove, todėl leidžia mums kelti suvokimo i reikšmės klausimus. Sudaro 2 pagrindiniai matmenys: suvokimo (priėmimo) – suderinamas dirgiklis su mintimis ir tuomet kažkas suvokiama ir perdavimo matmenys – būdas, kuriuo atrenkama, perduodama ir priimama informacija.

Aibūdinkite pagrindines sąvokas:
informacijos perteklius –
tai kas pranešime nuspėjama ar įprasta. (Labai nuspėjamas ir neinformatyvus – perteklinis). Padeda iškoduoti, patikrinti ir surasti klaidas. Tai susitarimas, kuris padeda lengvai iškoduoti.
Entropija –
sunkiai nuspėjamo pranešimo rezultatas. (Sunkiai nuspėjamas ir informatyvus – entropinis).
Poveikis/ efektas –
įtaka, kurią padaro pamatytas vaizdas, išgirstas garsas
Triukšmas – visi siuntėjo neperduoti signalai, garsai, netgi mintys, kurios nukreipia dėmesį nuo siuntėjo pranešimo ar nukreipia dėmesį.
Atranka –
tai būdai, kuriais priimama ir atrenkama informacija
Suvokimas – išorinių dirgiklių ir vidinių minčių ar sąvokų suderinimas norint kažką suvokti

Apibūdinkite vizualinių medijų poveikį šiuolaikinei visuomenei. Pakomentuokite savo atsakymą remdamiesi McLuhano mintimis apie įvairias vizualines medijas, karštąsias ir šaltąsias, o taip pat dokumentiniais filmais “PressPausePlay” ir “Starsuckers” bei bei šių dienų vizualinių medijų pavyzdžiais.
McLuhanas sako, kad kiekviena medija turi galios primesti savo požiūrį neatsargiesiems – televizija, socialiniuose tinkluose ar spaudoje pateikiama informacija neakivaizdžiai, bet kasdien keičia mūsų požiūrį į įvairius dalykus. Kartais nebūtinai pakeičia pačią mąstyseną, bet atkreipia dėmesį į dalykus apie kuriuos šiaip negalvotume.
Visos medijos pateikia kažkokią informaciją: vienos daugiau, kitos mažiau – taip jos skatina įsitraukti arba dalyvavimo visiškai nereikalauja. McLuhanas savo tekstuose kalba apie šaltas ir karštas medijas. Karštos medijos (pateikia daug informacijos, bet išstumia iš dalyvavimo) pvz.: radijas, filmas, fotografija. Šaltos medijos (pateikia informacija, kuria reikia pildyti,, interpretuoti, skatina dalyvauti ir įtraukia) pvz.: televizija, socialiniai tinklai, pokalbis.
PressPausePlay ir Starsuckers filmų kūrėjai dalinasi panašiais teiginiais – kad kiekvienam iš mūsų yra diegiama, kad bet kuris galime būti geriausias, talentingiausias, tačiau dauguma iš mūsų to talento paprasčiausiai neturi ir dėl t yra sukuriama labai daug vidutiniškos produkcijos. Taip pat filmai parodo, kaip mumis yra naudojamasi – televizija prisitaiko prie to ką mes norime matyti arba sukuria vaizdinius kuriais vadovaujamės gyvename.

Paaiškinkite šias sąvokas:
Komunikacija –
apsikeitimas informacija, tarpusavio sąvika, abipusiškumas
Medijos –
komunikacijos funkciją atliekanti priemonė, veikianti komunikacijos kontekste
Vizualinės medijos – Tv, reklama, kinas, spauda, skaitmeninės medijos
Vizualumas – tai pažinimo forma, gaunama regėjimo metu. Vaizdo suvokimas, matomumas ir galimybė būti pamatytam
Vizualinė kultūra –
tai daiktų visuma, kuriuos matome, matėme arba įsivaizduojame
Vizualinė komunikacija – tai informacijos perdavimo būdas naudojant įvairias vizualines medijas
Vizualinis raštingumas –
tai žmogaus gebėjimas suprasti vizualiai pateikto turinio prasmę.


Apibūdinkite medijų ir visuomenės santykio modelį (medijų ekologija) pagal D. Croteau & W. Hoynes, pakomentuokite pagrindinius šio modelio elementus ir jų tarpusavio sąveiką
Pagrindiniai elementai: socialinis kontekstas, auditorijos (žurnalų skaitytojai, TV žiūrovai soc. Tinklų vartotojai ir t.t.), produktas (medijų kūriniai skirti tam tikroms auditorijoms), industrijos (ekonominiai santykiai tarp medijų savininkų, darbuotojų, reklamos užsakovų, verslo partnerių) ir technologijos (komunikacijos funkcijas atliekanti priemonė veikianti komunikacijos kontekste). Visi šie elementai yra veikiami socialinio konteksto ir sąveikauja tarpusavyje, pvz.: produktą apsprendžia auditorijos, kurioms jis bus tiekiamas ir industrijos, kurios jį pateiks)

Apibūdinkite fotografijos, kino, televizijos, reklamos medijų raidos etapus, žanrus ir funkcijas

Iš pirmų skaidrių

Kaip suprasti vizualinę komunikaciją?
Kaip įvairios informacijos perdavimo būdą pasitelkiant įvairias vizualines medijas (Tv, fotografija, kinas, spauda, reklama, skaitmeninės medijos)

Kas yra komunikacija?
Tai apsikeitimas informacija, tarpusavio sąveika, abipusiškumas

Kas yra medija?
Komunikacijos funkcijas atliekanti priemonė, veikianti komunikacijos kontekste

Kokią vietą vaizdas ir vizualinė patirtis užima šiuolaikinėje visuomenėje, kultūroje ir komunikacijoje?
Šiuolaikinėje visuomenėje vaizdas dominuoja ir tampa pirminiu suvokimo modeliu

Kas yra vaizdas? Matoma vietovė, reginys. Fizinis dokumentas, kuris įrodo, kas įvyko konkrečiu momentu, konkrečioje vietoje
vizualinė kultūra?
Tai objektų visuma, kuriuos matome, matėme ar įsivaizduojame: TV, laikraščiai, parkai baldai, įrankiai
vizualinis raštingumas?
Tai žmogaus gebėjimas suprasti vizualiai pateikto turinio prasmę.

Kaip technologinius pokyčius ir jų poveikį žmogui vertina Marshallas McLuhanas?
Veiksmas ir reagavimas vyksta tuo pačiu metu. Vykstant technologiniams pokyčiams mes vis labiau susieti vieni su kitais ir dalyvaujame savo veiksmų padariniuose. Pasaulis susispaudė – pavirto į kaimą.

 

Kaip nagrinėti nuotrauką?

Atvaizdo sukūrimas: Kaip ir kodėl pasirinkta tam tikra technologija (vaizdo ar fotokamera)?Kiek tikrovės ir kiek kūrybos pasitelkta atvaizdo kūrimo procese?

Atvaizdo turinys: Kokios technologinės charakteristikos būdingos atvaizdui? Kokia jo erdvinė struktūra? Kaip jis dera su tekstu? Kokios socialinės vertybės atsispindi atvaizde? Kokias reikšmes jis kuria?

Auditorijos/vartotojai: Kaip suvokiama erdvinė atvaizdo struktūra? Kaip naudojamos technologijos veikia žiūrovą? Kaip jis supranta ir “skaito” atvaizdo reikšmes?

Kiekvienas iš laukų gali būti nagrinėjamas šiais aspektais:

Technologiniu – technologinės priemonės atvaizdui sukurti (nuo aliejinių dažų iki interneto).

Kompoziciniu – įvairios atvaizdo kūrimo formos ir strategijos: turinys, spalva, erdvės valdymas, kt.

Socialiniu – ekonominiai, socialiniai ir politiniai santykiai, institucijos ir nusistovėję praktikos, kuriose gimsta ir yra vartojami atvaizdai.

 

Kaip nagrinėti kiną?

Filmo tekstas ir jo turinys (estetika – grožio poveikis žmogui, etika – žinojimas, kas yra gera ir bloga, žanras)

Auditorija ir jos reakcija

Institucinė analizė – kultūrinis-reklaminis-ideologinis kontekstas

Istorinė analizė – kultūrinis-reklaminis-ideologinis kontekstas