draudimas

TURINYS

TURINYS 1
ĮVADAS 2
1.NAMŲ TURTO DRAUDMAS 3
1.1. DRAUDIMO OBJEKTAI 3
1.2. DRAUDIMO VIETA 5
1.3. DRAUDIMINIAI IR NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI 7
1.4. DRAUDIMO SUMA IR DRAUDIMO ĮMOKA 9
1.5. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR GALIOJIMO TERMINAI 13
1.6. DRAUDĖJO PAREIGOS DRAUDIMINIO ĮVYKIO