Jurėnaitės dalykas

1. Abstarktusis expresionizmas

XX a. vid. tapytoju judejimas, vel. modernizmo pakraipa, pasizyminti stilistikos ivairove. Abstrakt. ex. itakos turejo kubizmas, kur yra antiiliuzionistine paveikslo plostumos ir erdves vienove, siurrealizmas, kur propaguojamas automatizmo metodas (leidimas laisvai

Dailės Istorija

Žodis Renesansas reiškia atgimimą, atgijimą. Tai buvo antikos atgaivinimo, mokslo, meno ir literatūros pakilimo laikotarpis. Renesansas prasidėjo vėlyvaisiais viduramžiais Vakarų Europoje XV- XVIa. Renesanso tėvyne laikoma Italija, nes čia Atgimimas prasidėjo anksčiau, dar XIV a. Nors dar randama R

Lietuviu tautodailes sritis

Tradicinis Lietuviu liaudies menas atsirado ir rutiliojosi kartu su darbine veikla. Jame daug simboliu vaizduojanciu dangaus kunus, gyvulius, ivairius augalus ir k.t Simboliais puosiami memorialiniai paminklai: stogastulpiai, koplytstulpiai, kryziai, taip pat trobos, baldai darbo irankai, apyvokos d

Rembradt Harmesz van Rijn

Supantis žmogų pasaulis didžiulis ir įvairus.Dailinikas spalvomis ir teptuku stengiasi pavaizduoti tai,kas jį jaudina, kas veikia protą ir vaizduotę.

REMBRADT HARMESZ VAN RIJN gimė 1606 liepos 15 dieną Leidene , Olandijoje.Jis buvo vienas iš 9 neturtingo malūnininko vaikų. Iki apsispręsdamas

Van Gogas

Vincentas van Gogas
(tapytojas, grafikas, postrimpersionistas)

Vincentas van Gogas gimė 1853 kovo 30 dieną Grot Zundere {Olandija} pastoriaus Teodoro van Gogo ir Anos Kornelios Karbentus šiemoje. 1862 rasti pirmieji Vincento piešiniai. 1865 van Gogas įstoja į provilnio vadovaujamą mokyklą Zave

G.Kurbė

Žanas Dezirė Giustavas Kurbė gimė 1818 m. birželio 10 d. Ornane ,netoli Bazansono.Pasiturinčio ūkininko sūnus nerūpestingą ir laimingą vaikystę leido giriose ir laukuose . Jis mėgo medžioklę ir sportą .1841 m.išvažiavo į Paryžių studijuoti teisės, bet vėliau nusprendė savarankiškai mokytis

ŽYMIAUSI LIETUVOS DAILININKAI

ŽYMIAUSI LIETUVOS DAILININKAI

(XVIII a. pabaiga – XX a. pirma pusė)

Smuglevičius Pranciškus (1745–1807) – tapytojas, klasicistas, Vilniaus universiteto piešimo ir tapybos katedros įsteigėjas.

Rustemas Jonas (1762–1835) – tapytojas, nutapė žymių XIV a. Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjų

Klasicizmas(XVII – XIX a. pr.)

Klasicizmas

(XVII – XIX a. pr.)

Dramatizmas
Viešųjų ir privačių reikalų, pareigos ir jausmo konfliktas. Asmeninės laimės aukojimas aukštesniems dalykams. Žmogaus bejėgiškumas lemties akistatoje.

Santykis su laiku
Istorinis laikas – kartojimosi procesas (pakilimai ir nuosmukiai). I

Pikaso

Pablo Pikaso (Picasso)

Pilnas vardas – Pablo Diego Chose Francisko de Paule Chuan Nepamuseno Kristin Kristiano de la Santisima Trinidad1. Pilna pavardė – Ruiso Blasko i Pikaso. Gimė 1881 metų spalio 25 d., mirė 1973 metų balandžio 8 d. Būdamas dvidešimties metų (1901), menininkas pasiėmė savo mo