Europuls ir Co verslo planas

TURINYS

ĮŽANGA ………………………………………………………………1

1 Verslo plano prielaidos……………………………………….2
1.1 Vadovas ir kontrolė………………………………………….2
1.2 Personalas……………………………………………………2
1.2.1 Koordinavimas…………………………………………5
1.3 Produktas……………………………………..………………5
1.4 Pardavimų pr