Tikimybių teorijos laboratorinis darbas 1

2 variantas

Atliekama 100 nepriklausomų bandymų. Kiekvieno bandymo metu metama moneta ir lošimo kauliukas. Sakoma, kad įvyko įvykis A, jei atvirto skaičius ir lyginis akučių skaičius. Kokia tikimybė, kad įvykis A įvyks ne mažiau 20 ir ne daugiau 30kartų.

 

>> n=100;p=0.25;q=1-p;

>> k=20:1:30;

>> B=binopdf(k,n,p);

>> SB=sum(B)

 

SB =

 

0.7967

 

Urnoje yra 100 baltų, 50 juodų ir 50 raudonų rutulių. Sakome kad įvyksta įvykis A, jei ištraukiamas raudonas rutulys. Atliekama 100 nepriklausomų bandymų. Kokia tikimybė, kad lygiai 25 bandymų įvyks įvykis A?

 

>> y=binopdf(25,100,0.25)

 

y =

 

0.0918

 

Urnoje turime 10 vienodų kortelių, sunumeruotų nuo 1 iki 10. Ištraukiama kortelė, užrašomas skaičius ir kortelė gražinama atgal. Atsitiktinai traukiama antra kortelė. Atsitiktinis dydis X yra ištrauktų kortelių skaičių suma. Nustatykite pasiskirstymo dėsnį ir pavaizduokite X pasiskirstymo daugiakampį. Raskite atsitiktinio dydžio X skaitines charakteristikas (vidurkį, dispersiją, vidutinį kvadratinį nuokrypį, asimetrijos koeficientą, ekscesą).

P(2)= 1/100

P(3)= 2/100

P(4)= 3/100

P(5)= 4/100

P(6)= 5/100

P(7)= 6/100

P(8)= 7/100

P(9)=8/100

P(10)= 9/100

P(11)= 10/100

P(12)= 9/100

P(13)= 8/100

P(14)= 7/100

P(15)= 6/100

P(16)= 5/100

P(17)= 4/100

P(18)= 3/100

P(19)= 2/100

P(20)= 1/100

 

P= 1/100+2/100+3/100+4/100+5/100+6/100+7/100+8/100+9/100+10/100+9/100+1/100+2/100+3/100+4/100+5/100+6/100+7/100+8/100= 100/100 = 1