Lotynų kalba

De corpore humano (apie žmogaus kūną)

In corpore humano caput, truncus et quattuor membra distinguuntur (žmogaus kūne skiriami galva, liemuo ir keturios galūnės.) Truncus hominis thoracem et abdomen continet (žmogaus liemuo talpina krūtinės ląstą ir pilvo ertmę).

Truncus duo membra superiora et duo membra inferiora habet (liemuo turi dvi viršutines ir dvi apatines galūnes). Membra inferiora sunt majora et longiora, quam membra superiora (apatinės galunės yra didesnės ir ilgesnės nei viršutinės galunės). Supremum in corpore locum caput obtinet et in duas partes dividitur: partem cerebralem et partem facialem(kūne aukščiausią vietą užima galva ir yra skirstoma į dvi dalis: smegenų dalį ir veido dalį). Pars cerebralis frontem, occiput, verticem et tempora continet (smegenų dalis talpina kaktą, pakaušį, momenį ir smilkinius). Pars facialis buccas, mentum, labia, nasum et palpebras continet (veido dalis talpina smakrą, lūpas, skruostą, nosį ir vokus).

 

Columna vertebrarum(stuburas)

Columna vertebrarum seu spinalis constat plerumque ex triginta tribus vertebris, quae sunt: septem vertebrae cervicales, duodecim vertebrae thoracicae, quinque vertebrae lumbales, quinque vertebrae sacrales, quattuor saepe quinque vertebrae coccygeae(stuburas arba nugara sudaryta dažniausiai iš 33 slankstelių, kurie vadinami 7kaklo slanksteliai, 12krūtinės, 5juosmens, 5kryžmens, ir 4uodegikaulio slanksteliai). Vertebra prima cervicalis atlas, vertebra secunda cervicalis axis, vertebra dervidalis septima vertebra prominens nominatur(pirmas slankstelis vadinasi atlantas, antras slankstelis vadinasi ašis, septintas kaklo slankstelis vadinasi atsikišęs).

 

De abdomine(apie pilvą)

Abdomen est cavitas, quae inter thoracem et pelvim locatur(pilvas yra ertmė, kuri yra tarp krūtinės ląstos ir dubens). Divisio interna est in tres cavitates: in cavitatem peritonei, in cavitatem lumbalem, in cavitatem pelvis(vidinis dalijimas į 3 ertmes: į pilvaplėvės ertmę, į liemens ertmę, į dubens ertmę). In cavitate peritonei: omentum, ventriculus, intestina tenuima et crassa, hepar cum vesica fellea, mesentrium, lien, pancreas, vasa lactea, quae intra duplicaturam mesenterii locantur(pilvaplėvės ertmėje yra: taukinė, skrandis, plonosios ir storosios žarnos, kepenys su tulžies pūsle, žarnų pasaitas, blužnis, kasa, pieno takas, kuris yra tarp žarnų pasaito). In cavitate lumborum extra peritoneum continentur: renes, glandulaw suprarenales, ureteres, aorta descendens, vena cava ascendens, receptaculum chyli si –ve cisterna chyli(liemens ertmėje už pilvaplėvės yra: inkstai, antinksčiai, šlapimtakis, besileidžianti aorta, kylančioji tuščioji vena, pieninės liaukos talpos). In cavitate pelvis sub peritoneo sunt: vesicaurinaria, intestinum rectum et cetera organa(dubens ertmėje po pilvaplėve yra: šlapimo pūslė, tiesioji žarna ir kiti organai).

 

 

Thorax(krūtinės ląsta)

Thorax et abdomen in truco hominis sunt(krūtinės ląsta ir pilvas yra žmogaus liemenyje). Thorax in parte superiore trunci est, abdomen in parte inferiore est(krūtinės ląsta yra viršutinėje liemens dalyje, pilvas yra apatinėje dalyje). Ea pars trunci partim ossea, partim carnea est et interne membrana vestitur(ta liemens dalis yra iš dalies iš kaulų, iš vidaus apsupta membrana). Membrana pleura appellatur(membrana vadinasi krūtinplėvė). Pleura membrana levis, robusta est(krūtinplėvė yra lengva ir stipri). Ea costis et musculis intercostalibus adhaerens et totum cavum thoracis cingit(ši dalis prisisegusi prie šonkaulių ir tarpšonkaulinių raumenų ir visą krūtinės ląstos ertmę supa kaulai). In thorace pars tracheae, pulmones, cor, pericardium cum vasis locantur(krūtinės ląstoje yra trachėjos dalis, plaučiai, širdis, širdiplėvė su kraujo indais). In thorace atque pars maxima oesophagi locata est(krūtinės ląstoje didžiausia dalis yra stemplės). Trachea a radice linguae ad pulmones descendit, ubi in multos ramos dividitur(trachėja leidžiasi nuo liežuvio šaknies, kur susiskaido į daug šakų). Pars superior tracheae larynx dicitur(viršutinė trachėjos dalis vadinama gerklomis). Pars inferior juxta vertebram quartam colli in duos ramos dividitur, qui bronchi vocantur(apatinė dalis prie ketvirto kaklo slankstelio pasidalina į dvi šakas, kurios vadinamos bronchais).

 

De dosibus(apie dozes)

Doses remediorum sunt: dosis minima, dosis media, dosis medicinalis seu therapeutica, dosis maxima, dosis toxica, dosis letalis(vaistų dozės yra: mažiausioji, vidutinė, medicininė arba gydomoji, didžiausia, nuodinga, mirtina). Pharmacopoea doses maximas remediorum venenorum et remediorum heroicorum probe notat „pro dosi“ et „pro die“(farmakopėja didžiausias nuodingas ir stipriai veikiančias dozes teisingai pažymi vienai dozei ir dienai.). Doses toxicae morbos molestos et interdum mortem provocant(nuodingos dozės sukelia varginančias ligas ir kartais mirtį). Jam decigrammata duo (0,2) Morphini dosis letalis est(jau 0,2 morfino yra mirtina dozė). Medicus et pharmaceuta doses medicamentorum bene scire debent(gydytojas ir vaistininkas turi gerai žinoti vaistų dozes).