Lotynų kalba

De corpore humano (apie žmogaus kūną) In corpore humano caput, truncus et quattuor membra distinguuntur (žmogaus kūne skiriami galva, liemuo ir keturios galūnės.) Truncus hominis thoracem et abdomen continet (žmogaus liemuo talpina krūtinės ląstą ir pilvo ertmę). Truncus duo membra superiora et duo membra inferiora habet (liemuo turi dvi viršutines ir dvi apatines galūnes). Membra … Peržiūrėti…