80 lotynų posakių

1Extremis malis, extrema remedia

2Per aspera ad astra

3Uter nostrum: tu an ego

4Aliud est facere, aliud dicere

5Idem per idem

6Applicatio est vita regulae

7Citra causae cognitionem

8Dura lex, sed lex

9Non rex est lex, sed lex est rex

10Crimen trahit personam

11 de rigore iuris

12adversus bonos mores

13 amat victoria curam

14 scientia potentia est

15 Ibi semper est victoria ubi concordia est

16 ab rubro ad nigrum

17 divide et impera

18 ignorantia non excusat

19 nulla praecepta firma

20 dum spiro spero

21 cogito ergo sum

22 litterae non erubescunt

23 libri amici – libri magistri

24 errare humanum est

25 lex prospicit non respicit

26 lex videt iratum iratus legem non videt

27 lex de futuro, iudex de

e
e praeterito

28 ubi ius, ibi remedium

29 ubi ius incertum ibi nullum

30 primus inter pares

31 in arbitrio iudicis

32 ignorantia iudicis est calamitas innocentis

33 inter arma silent leges

34 index librorum prohibitorum Malum,mali,n – blogis, blogybė
Remedium,ii,n – vaistas,priemonė
Extremus,a,um – kraštutinis

aspera, ōrum n – vargas
Astrum, i, n – žvaigždė
Per –per
Ad – į, prie

uter, utra, utrum – kuris
Noster, nostra, nostrum – mūsų
Tu – tu
Ego – aš
An – ar

alius, alia, aliud – viena, kita
Facio, feci, factum, ere – daryti, vykdyti
Dico, dixi, dictum, ere – sakyti, kalbėti
sum, fui, -, esse – būti

Idem – tas pats
Per – per

Applicatio, onis, f – palinkimas
Vita, ae, f – gyvenimas
Regula, ae, f – taisyklė
sum, fui, -, esse – būti

Citra – be, šiapus
Causa, ae, f – byla
Cognitio, on

n
nis, f – pažinimas, ištyrimas

Lex, legis, f – įstatymas
Sed – bet
Durus, a, um – griežtas, tvirtas

Rex, regis, m – karalius
Lex, legis, f – įstatymas
Non – ne
Sed – bet

Crimen, inis, n – apkaltinimas, šmeižtas
Persona, ae, f – asmuo
Traho, traxi, tractum, ere – traukti, tempti

ius, iuris n – teisė
De – nuo, iš, apie
Rigor, oris, m –

griežtumas, tvirtumas

Mos, moris, n – paprotys
Adversus – priešiškas
Bonus, a, um – geras

Victoria, ae, f – pergalė
Cura, ae, f – rūpestis
Amo, avi, atum, are – mylėti, mėgti

Scientia, ae, f – žinojimas, mokslas, žinios
Potentia, ae, f – galia, sugebėjimas
Sum, fui , – , esse – būti

Ibi – ten: ubi – kur
Semper – visuomet, visada
Victoria, ae, f – sutarimas
Sum, fui, – , esse – būti
Concordia, ae,f – santarvė

Ab– nuo: ad – iki
Niger, gra, grum – juodas, tamsus
Ruber, bra, bum – raudonas

Divido, visi, visum, ere – dalinti
Imper, avi, atum, are – valdyti
Et – ir

Ignorantia, ae, f – nežinojimas
Non – ne
Excuso, avi, atum, are – pateisinti

Nullus, a, um – joks, nei vienas
Praeceptum, i, n – taisyklė
Firmus, a, um – stiprus, tvirta

Spiro, avi, atum, are – kvėpuoti
Spero, avi, atum, are – turėti viltį
Dum – kol

Ergo – vadinasi, taigi
Cogito, avi, atum, are – mastyti, galvoti
Sum, fui, – esse – būti

Non – ne
Littera, ae, f – raidė
Erubesco, ruibui, – , ere – rausti, raudonuoti

Amicus, i, m – draugas
Magister, tri, m – viršininkas, mokytojas, vadovas
Liber, br

r
ri,m – knyga, ritinys

Erro, avi, atum, are – klysti
Humanus, a, um – žmogiškas
Sum, fui,-, esse – būti

Lex, legis, f – įstatymas
Non – ne
Prospicio, spexi, spectum, ere – žiūrėti į priekį
Respicio, spexi, spectum, ere – žiūrėti atgal

Iratus, a, um – įpykęs, non – ne
Lex, legis, f – įstatymas
Video, vidi, visum, ere – matyti,

Lex, legis, f – įstatymas
Iudex, iudicis,m – teisėjas
Futurum, I, n – ateitis
Praeteritum,I, n, – praeitis
De – nuo, iš apie

Remedium, ii, n – priemonė
Ius, iuris, n – teisė
Ubi – kur
Ibi – ten

Incertus, a, um – neaiškus, netikras
Ubi – kur: ibi – ten
nullus,a, um – joks, nei vienas

Primus, a, um – pirmas
Inter – tarp
Par, paris – lygus, vienodas

Iudex, iudicis, m –

teisėjas
Arbitrium, ii, m – sprendimas, nutarimas

Iudex, iudicis, m – teisėjas
Ignorantia, ae, f – nežinojimas
Innocens, entis – nekaltas
Calamitas, atis,f – nelaimė
Sum, fui,-, esse – būti

Inter – tarp
Lex, legis, f – ginklai
Arma, orum, n – ginklai
Sileo, silui,-, silere – tylėti

Index, icic, m, f – pranešėjas, sąrašas, katalogas
Prohibitio, onis, f – uždraudimas, draudimas
Liber, bri, m – knyga, ritinys Didžiausioms blogybėms
didžiausios bausmės

per kančias į žvaidždes

kuris iš mūsų: tu ar aš

Viena yra daryti kita sakyti

Tas pats per tą patį

Taikymas yra taisyklės gyvenimas

Be bylos ištyrimo

Griežtas įstatymas, bet įstatymas

Ne karalius yra įstatymas, o įstatymas yra karalius

Nusikaltimas traukia asmenį

Pagal įsatymo griežtumą

Priešingai geriems apročiams

Pergalė myli rūpestį

Žinojimas yra galia

Ten visada yra pergalė kur sutarimas

Nuo raudono iki juodo

Skaldyk ir valdyk

Nežinojimas nepateisinimas

Nėra stabilių taisyklių

Kol kvėpuoju tol turiu viltį

Mąstau, vadinasi esu

Raidė neraudonuoja

Knygos draugai – knygos mokytojai

Klysti žmogiška

Įstatymas žiūri pirmyn ne atgal

Įstatymas mato įsiutusį, įsiutęs įstatymo ne

Įstatymas ateičiai, teisėjas praeičiai

Kur teisė, ten apsauga

Kur teisė neaiški ten jos nėra

Pirmas tarp lygių

Teisėjo sprendimu,nuožiūra

Teisėjo nežinojimas – nekaltojo nelaimė

Tarp ginklų įstatymai tyli

Uždraustų knygų sąrašas
35 nemo iudex in propria causa

36 nullum crimen, nulla poena sine lege

37 necessitas non habet legem

38 nemo est supra legem

39 nulla lex satis commoda omnibus

40 Veni vidi vici

41 manus manum lavat

42 natura non facit saltus

43 dies diem docet

44 in perpetuam rei memoriam

45 homo homini amicus

46 amor vincit omnia

47 homo omnium horarum

48 annus superior semper melior

49 ab exterioribus ad interiora

50 beate vivere est honeste vivere

51 bis dat, qui cito dat

52 citius altius fortius

53 ex malis minima eligere oportet

54 fortiter in re, suaviter in modo

55 libertas, leges et pax sunt optima bona

56 maternis precibus nihil fortius

57 nihil est celerius quam mens humana

58 usus magister optimus est

59 nulla dies sine linea

60 argumentum ad rem

61 periculum in mora

62 palam; retro agere

63 pro domo sua

64 ut feceritis, ita habebitis

65 litterarum radices amarae fructus dulces

66 fraus est celare fraudem

67 ius est ars aequi et boni

68 legem brevem esse oporte

69 nemo est supra leges

70 omne crimen ebrietas et incendit et detegit

71 salus populi suprema lex esto

72 dixi et animam levavi

73 operam et oleum perdidi

74 novus rex – nova lex

75 de lege lata

76 audiatur et altera pars

77 nuptias non concubitus sed consensus facit

78 in aqua scribere

79 persona non grata

80 ex iusta causa

Causa, ae, f – byla
Iudex, iudicis, m – teisėjas
Porprius, a, um – svas, nuosavas
Nemo, inis – joks, niekas

Crimen, inis, n – nusikaltimas
Nullus,a,um – joks, jokia
Sine – be
Lex,legis, f – įstatymas
Poena, ae, f – bausmė, bauda

Necessitas, atis, f – būtinybė
Lex, legis, f – įstatymas
Habeo, habui, habitum, habere – turėti

Lex, legis, f – įstatymas
Supra – virš, daugiau, aukščiau
Nemo, inis – joks, niekas
Sum, fui,-, esse – būti

Commodus, a, um – tinkamas
Sat, satis – pakankamai
Nullus,a,um – joks, jokia
Lex, legis, f – įstatymas
Omnis, e, – visas, kiekvienas

Venio, veni, ventum, venire – eiti
Video, vidi, visum, videre – matyti
Vinco, vici, victum, vincere – nugalėti

Manus, us, f – ranka,
Lavo, lavi, lautum, are – plauti

Natura, ae, f – gamta, prigimtis
Non – ne
Facio, feci, factum, facere – daryti, veikti
Saltus, us, m – šuolis

Dies, ei, m, f – diena
Doceo, docui, doctum, docere – mokyti

In – į
Perpetuus, a, um – amžinas, nuolatinis
Res, rei, f – turtas, gerybė, reikalas
Memoria, ae,f – atmintis

Homo, inis,m – žmogus, vyras
Amicus, i, m – draugas

Amor, oris, m – meilė
Vinco, vici, victum, vincere – nugalėti
Omnis, e – visas, kiekvienas

Homo, inis, m – žmogus, vyras
Omnis, e – visas, kiekvienas
Hora, ae, f – valanda

Semper – visuomet, visados
Annus, i m – metai
Superior, ius – aukštesnis
Melior, ius – geresnis

Ab – nuo: ad – iki
Interior, ius – vidaus, vidinis
Exterior, ius – išorinis, išviršinis

Beatus, a, um – laimingas
Vivo, vixi, victum, vivere – gyventi
Honestus, a, um – garbingas
Sum, fui,-, esse – būti

Bis – dukart
Do, dedi, datum, dare – duoti
que, quae, quod – kuris, kuri
cito – greitai

cito – greitai
altus, a, um – aukštas
fortis, e – stiprus

ex – iš
malum,i , n – blogybė
minimus, a, um – mažiausias
oportet, iut,-, ere – reikia
eligo, elegi, electum, eligere – išrinkti

res, rei, f – turtas, gėrybė, reikalas
fortis, e – stiprus
suavis, e – malonu
modus, I, m – būdas, maniera

lex, legis, f – įstatymas
bona, orum, n – gėrybė
libertas, atis, f – laisvė, savarankiškumas
sum, fui,-, esse – būti
pax, pacis, f – taika
optimus,a, um – geriausias

maternus, a, um – motinos
precatio, onis, f – prašymas
nihil – niekas
fortis e – stipriau

nihil – niekas
celer, eris, ere – greitas, spartus
quam – kaip
mens, mentis, f – mintis, protas
humanus, a, um – žmogaus

magister, tri, m – mokytojas, vadovas
usus, us m – praktika
optimus, a, um, geriausias
sum, fui,-, esse – būti

dies, ei, mf – diensa, terminas
linea, ae, f – siūlas, linija
sine – be

argumentum, I n – įrodymas, argumentas
res, rei, f – reikalas
ad – prie

periculum, I, n – pavojus
mora, ae, f – delsimas

palam – atvirai, viešai
retro – atgal prieš
ago, egi, actum, agere – veikti

Pro – už
Domus,us,f-namas

Ut.ita-kaip.taip
facio, feci, factum, facere –
daryti
habeo, ui, itum, ere – turėti

litterae, arum, f –mokslai
radix, īcis f – šaknis
amara, orum, n – kartumas
fructus, us m – vaisius
dulcis, e – saldus

fraus, fraudis, f – apgaulė
Sum, fui,-, esse – būti
Cello, avi, atum, are – slėpti

ius, iuris n – teisė
Sum, fui,-, esse – būti
aequitas, ātis f – teisingumas
bona, orum, f – gerumas

lex, legis, f – įstatymas
brevis, e – trumpas
Sum, fui,-, esse – būti
Oportet, uit, -, ere – reikia

Nemo, inis – niekas
Sum, fui,-, esse – būti
Supra – aukščiau
lex, legis, f – įstatymas

omnis, e – kiekvienas
crimen, inis – nusikaltimas
ebrietas, atis f – girtumas
et – ir
detego, texe, tectum, ere – nudengti, apnuoginti
incendo, cendi, censum, ere – uždegti, sujaudinti

salus, ūtis f – gerovė
populus, i m – tauta; žmonės
supremus, a, um – aukščiausias
lex, legis, f – įstatymas

dīco, dixi, dictum, ere – sakyti
animus, i m – siela, dvasia
levo, avi, atum, are – palengvinti

opera, ae f – darbas
oleum, i n – alyva, aliejus
perdo, didi, ditum, ere – eikvoti

novus, a, um – naujas
rex, regis m – karalius
lex, legis f – įstatymas

de – nuo, iš, apie
lex, legis f – įstatymas
latus, a, um – platus

audio, ivi(ii), itum, ire – išklausyti; et – ir
alter, era, erum – antras, vienas (iš dviejų), kitas
pars, partis f – dalis; šalis

nuptiae, ārum f – vestuvės, santuoka; non – ne
concubitus, us, m – gyvenimas susidėjus; sed – bet
con-sensus, us m – sutarimas
facio, feci, factum, ere – daryti

aqua, ae f – vanduo
scribo, scripsi, scriptum, scribere – rašyti
persona, ae f – asmuo
gratus, a, um – malonus

ex – iš
ius, iuris n – teisė
causa, ae f – priežastis Niekas nėra teisėjas savo byloje

Be įstatymo nėra nei nusikaltimo nei bausmės

Būtinybė neturi įstatymo

Niekas nėra aukščiau įstatymo

Joks įstatymas nėra patogus visiems

Atėjau, pamačiau nugalėjau

Ranka ranką plauna

Prigimtis nedaro šuolių

Diena dieną moko

Į amžinojo dalyko atmintį

Žmogus žmogui draugas

Meilė nugali viską

Visų valandų žmogui

Būsimi metai visuomet geresni

Nuo išorės iki vidaus

Laimingai gyventi yra garbingai gyventi

Dukart duoda tas, kuris greitai duoda

Greičiau, aukščiau, stipriau

Iš blogybių mažiausias reikia išsirinkti

Tvirtai reikale, maloniai būde

Laisvė, įstatymai ir taika geriausios gėrybės

Nieko nėra stipriau už motinos prašymus

Nieko nėra greitesnio už žmogaus mintį

Praktika yra geriausia mokytoja

Jokia diena be linijos (tikslo)

Argumentas prie reikalo

Pavojus delsime

Viešai; “ veikti atgal”

dėl savo namo

Kaip būsite padarę taip turėsite

Mokslų šaknys karčios,vaisiai saldūs

Apgaulė yra slėpti apgaulę

Teisė yra menas gėrio ir teisingumo

Įstatymas turi būti trumpas

Niekas nėra aukščiau už įstatymą

Kiekvieną nusikaltimą girtumas ir apsunkina ir apnuogina

Tautos gerovė tebūnie aukščiausias įstaymas

Pasakiau ir dvasią palendvinau

Darbą ir aliejų išnaudojam
(veltui triūsti)

naujas karalius – naujas įstatymas

pagal veikiantį įstatymą

tebūnie išklausyta ir antroji pusė!

Santuoką ne susimetimas, bet susitarimas sudaro

Rašyti vandenyje

Nepageidaujamas asmuo

Turint teisėtą pagrindą