Valstybės finansai

BIUDŽETO FORMAVIMAS, POLITIKA
Biudžetų sudarymą, vykdymą reglamentuoja LR biudžeto sandaros įstatymas, priimtas 1990m. liepos 30d. ir LR valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarka, ir vėlesni sandaros įstatymo pakitimai. Lietuvoje biudžetinės sandaros įstatymas įsigaliojo 1991010

Mokesčių raida Lietuvoje

Mokesčių raida lietuvoje

Turinys

1. Lietuvos mokesčių sistemos raida………………………………………………………………………..
2. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mokesčiai…………………………………………………….
3. Rusijos imperijos ir ka

PVM mokestis

3.2. PAGRINDINIŲ MOKESČIŲ TAIKYMO YPATUMAI
3.2.1. Pridėtinės vertės mokestis

PVM formavimosi pagrindas Lietuvoje buvo bendrasis akcizas, kuris, savo ruožtu, atsirado apyvartos mokestį pakeitus į bendrąjį akcizą.
Bendras pridėtinis mokestis (bendrasis akcizas) paplitęs daugelio šalių finansų pr

Akcizai

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ
ĮSTATYMO KOMENTARAS

ĮVADINĖ DALIS

1. Komentaro tikslas – suvienodinti Akcizų įstatymo taikymo praktiką valstybinėse mokesčių inspekcijose ir padėti mokesčių mokėtojams tinkamai vadovautis šiuo įstatymu.

2. Komentuojami įstatymo stra