FORMULINIAI KEIKSMAI IR BLOGO LINKĖJIMAI SU MITOLOGINIŲ PERSONAŽŲ PAVADINIMAIS

Turinys

Įvadas………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1. Mitinės būtybės (dievai ir deivės)…………………………………………………………..…..5
1.1 Velnias………………………………………..………………………………………5
1.2 Perkūna

“Skruzdes, vorai ir bites- treciasis kelias? “

Turinys

1. Įvadas………………………………………………………………………………………………………..2

2. Mokslas kaip spėjimai ir paneigimai………………………………………………………………2

3. Mokslas kaip įsitikinimų tikslas……..

Ese-Keleivis be bilieto

Pirmasis atmerktų, bet dar užsimiegojusių akių žvilgsnis užfiksuoja naują dieną ir „išmuša bilietą“ į šiandieną. Jau rytas. Metas prasibudinti, kilti ir eiti, bet nesinori. Nors žadintuvas jau skamba nebepirmą kartą pranešdamas man apie rytmetį, bet mano kūnas ir protas dar miega, o raumenis apgulęs

Dž. Svifto „Guliverio kelionės“ kaip analitinė satyra

Turinys

I. Džonatanas Sviftas – vienas žymiausių pasaulinės literatūros satyrikų . . . . . . . . . . . . . . . 3

II. „Guliverio kelionės“ – didžiausias Dž. Svifto satyrinis veikalas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1. Liliputija – tai XVIII a. pradžios Anglija . . . . . . .

uzgavenes

APIE UŽGAVĖNES

Iki krikščionybės Užgavėnės ir Velykos sudarė vientisą pavasarinio virsmo švenčių ciklą. Užgavėnės buvo švenčiamos, kaip sako pats pavadinimas, už gavėnios – senasis gavėnios laikotarpis truko nuo Kalėdų iki Užgavėnių. Tai jos gavėjimo, apmirimo metas: „Gavėnia – tai gamtos

HUMORAS M. VALANČIAUS APSAKYMUOSE VAIKAMS

HUMORAS M. VALANČIAUS APSAKYMUOSE VAIKAMS

Turinys

I. Įvadas……………………………………………………………………………………………………………….3
1. Išskirtinė M. Valančiaus asmenybė ir jo kūryba……………………………………..

Literatūros teorija

Literatūros teorija

Literatūros teorijai priklauso visos literatūros rūšys kaip lyrika ir jos žanrai, proza ir jos žanrai, taip pat literatūros srovės. Literatūros rūšys yra 3 ir jos turi savo žanrus. Pirmoji literatūros rūšis yra proza, o jos žanrai – tai epopėja, romanas, apysaka, apybraiža,

oratoriniu kalbu antikoje literaturiskumas

Turinys

Anotacija 2
Įvadas 2
Oratorinio meno raida 3
Oratorinės kalbos reikalavimai 5
Geriausi antikos oratoriai 9
Demostenas 9
Isokratas 10
Lisijas 11
Ciceronas 11
Kvintilianas 14
Graikų ir romėnų oratorių kalbų skirtumai ir panašumai 15
Išvados 16
Literatūros sąrašas 17

Anotacij

Senieji vestuvių papročiai

KULTŪROLOGIJOS IR FILOSOFIJOS KATEDRA

Senieji vestuvių papročiai

Kaunas, 2002

Turinys
TURINYS 1
ĮVADAS 2
DĖSTYMAS 3
IŠVADOS 8
NAUJOS SĄVOKOS 9
LITERATŪROS SĄRAŠAS 10

Įvadas

Lietuvių vestuvių apeigos ir papročiai nuolat keitėsi.