Gamta K. Donelaičio “Metuose”

GAMTA K. DONELAIČIO „METUOSE” Kiekvienasrašytojas bando išreikšti savo meilę gamtai. Ir kiekvienas ją mato savaip.Vieni vaizduoja gamtą kaip idealų pasaulį, kaip didžiausią atokvėpį ir atgaivąžmogui po sunkios ir varginančios kasdienybės. Kiti gamtą glaudžiai sieja sužmogaus gyvenimu. Juk kiekvienas gamtos pokytis turi įtakos ir žmogausgyvenimui. Taip ir aprašo gamtos grožį K. Donelaitis „Metuose“. „Metai“– nepaprastai graži poema. … Read more Gamta K. Donelaičio “Metuose”

Svetimo pasaulio ir namų tema literatūroje

Svetimo pasaulio ir namų tema literatūroje        Namų tema literatūroje itin dažna – ji siejama su vaikyste, šeima, šiluma, tiek konkrečia vieta, tiek abstraktesne žmogui artima erdve. Žmogaus ir jo namų ryšį įžvalgiai aprašo ankstyvojo neoromantizmo atstovė XIX a. pab.- XX a. pr. rašytoja  Šatrijos Ragana. Apysakoje „Sename dvare“  namų paveikslą ji sieja … Read more Svetimo pasaulio ir namų tema literatūroje

Pašaukimo tema literatūroje

       Ilgus šimtmečius pašaukimo sąvoka buvo siejama su tikėjimu, religija, tačiau jau Renesanso epochos laikotarpiu, Europoje plintant humanizmo idėjoms, į žmogų pradedama žvelgti kaip į individualią asmenybę, kurios likimą lemia ne tik Dievas, bet ir paties žmogaus talentai pasirinkimai. Šiuo laikmečiu sukurtoje J.Radvano poemoje „Radviliada“ iškeliamas stipraus pašaukimo vedamas herojus Radvila Rudasis. Vėliau, … Read more Pašaukimo tema literatūroje

Istorija Lietuvių literatūroje

Istorinių patirčių atspindžiai skirtingų laikotarpių lietuvių literatūroje Savo kraštą žmogus pažįsta iš rašytinių šaltinių. Juose sutelpa žmogaus patirtis, išgyvenimai. Istorijos vadovėliuose mes galime pamatyti faktus ir metus, bet juose negalime pamatyti ar pajusti to meto žmogaus išgyvenimų bei jausmų. Visa tai atspindi literatūra, kuri ieškojo būdų paliudyti ir suprasti tai, kam buvo sunku rasti žodžių. … Read more Istorija Lietuvių literatūroje

The advantages and disadvantages of being famous

The advantages and disadvantages of being famous Almost everyone wants to be famous, even small children wish to become famous in future. Mostly people see just great things of being famous. But being famous isn’t that fun as everybody thinks. Fame has a price but gives you some pleasures too. To start with, famous can … Read more The advantages and disadvantages of being famous

Artificial intelligence control

Essay Artificial intelligence control In our time it seems unbelievable that we could live without technology innovations such as smartphones, tablets or computers and it leads to the fact that day-by-day we become more and more isolated from the true essence of living and the meaning of being alive. Especially that issue concerns on young … Read more Artificial intelligence control

Emigranto dalia

Tema : Literatūra ( kultūra) Potemė: Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. II pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. Dauguma žmonių gerai prisimena ar žino iš pasakojimų ir skaitytų knygų apie sovietinius laikus, kai žmonės negalėjo pamatyti, kas dedasi už tūkstančio kilometrų, ką veikia ir kaip gyvena jų artimieji, giminės, draugai , … Read more Emigranto dalia