Kalbos kultura

TURINYS

Tikslai ir uždaviniai 3
Specialybės kalbos 50 žodžių 4
Spausdintuvai 6
PRAŠYMAS 7
PRAŠYMAS 8
DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ 8
GYVENIMO APRAŠYMAS 9
MOTYVACINIS LAIŠKAS 10
Išvados 11
Literatūros sąrašas 12Tikslai ir uždaviniai
Tikslai

1. Taisyklingai kirčiuoti ir tarti dažniausiai specialybės kalboje vartojamus žodžius.
2. Atpažinti ir taisyti dažniausiai pasitaikančias kalbos klaidas.
3. Gebėti taisyklinga ir įtaigia kalba bendrauti su auditorija.
4. Mokėti įforminti svarbiausius dokumentus.

Savarankiško darbo užduotys

1. Iš specialybės kalbos išrinkti 50 žodžių. Parašyti jų „pavojingus“ linksnius:

vns. vard., vns. įnag., vns. viet., dgs. gal.

Pažymėti kirčiuotės numerį, kirčiuotą skiemenį pabraukti.

Pvz.: Projektas (2) – projektu – projektus – projekte.
2. Parengti 10 min. kalbą specialybės tema (raštu pateikti 1 puslapio kalbos

konspektą).
3. Parengti šių dokumentų pavyzdžius: prašymą kolegijos direktorei, prašymą priimti į

darbą,gyvenimo aprašymą, mootyvacijos laišką.Specialybės kalbos 50 žodžių.
VNS. V VNS. I DGS.G VNS.Vt
Transportas (1) Transportu Transportus Transporte
Krovinys (3) Kroviniu Krovinius Krovinyje
Projektas (2) projektu projektus Projekte
Traukinys (3) Traukiniu Traukinius Traukinyje
Lokomotyvas (3) Lokomotyvu Lokomotyvus Lokomotyve
Garvežys (3) Garvežiu Garvežius Garvežyje
Motorvežys (1) Motorvežiu Motorvežius Motorvežyje
Metodas (2) metodu metodus Metode
Elementas (2) elementu elementus elemente
Maketas (2) maketu maketus Makete
Detalė (2) detale detales Detalėje
Medžiaga (2) medžiaga medžiagas Medžiagoje
Žaliava (1) žaliava žaliavas Žaliavoje
Vagonas (2) Vagonu Vagonus Vagone
Tambūras (1) Tambūru Tambūrus Tambūre
Peronas (2) Peronu Peronus Perone
Buferis (1) Buferiu Buferius Buferyje
Vairas (4) Vairu Vairus Vaire
Simbolis (1) Simboliu Simbolius Simboline
Kodas (2) Kodu Kodus Kode
Paskaita (3) paskaita paskaitas paskaitoje
Šablonas (2) šablonu šablonus šablone
Registras (2) registru registrus registre
Skaičius (2) skaičiumi skaičius skaičiuje
Programa (2) programa programas programoje
Braižyba (1) braižyba braižybas braižyboje
Magistralė (2) magistrale magistrales magistralėje
Kompiuteris (1) kompiuteriu kompiuterius kompiuteryje
Pelė (4) pele peles pelėje
Prietaisas (1) prietaisu prietaisus prietaise
Projekcija (1) projekcija projekcijas projekcijoje
Praktika (1) praktika praktikas praktikoje
Paviršius (2) paviršiumi paviršius paviršiuje
Specialybė (1) specialybe specialybes specialybėje
Dokumentas (2) dokumentu dokumentus dokumente
Klausimas (1) klausimu klausimus klausime
Katalogas (22) katalogu katalogus kataloge
Konspektas (2) konspektu konspektus konspekte
Rodykle (2) Rodykle Rodykles Rodyklėje
Signalas (2) Signalu Signalus Signale
Aliarmas (1) Aliarmu Aliarmus Aliarme
Dienraštis (1) Dienraščiu Dienraščius Dienraštyje
Žurnalas (2) Žurnalu Žurnalus Žurnale
Puslapis (1) Puslapiu Puslapius Puslapyje
Formatas (2) Formatu Formatus Formate
Viršelis (2) Viršeliu Viršelius Viršelyje
Generatorius (1) Generatorių Generatorius Generatoriuje
Nuoroda (1) nuoroda nuorodas nuorodoje
Objektas (2) objektu objektus objekte
Mokslas (1

1) mokslu mokslus moksleSpausdintuvai
Įvadas. Spausdintuvai – pagrindiniai informacijos išvesties įtaisai. Spausdintuvai skiriasi spausdinimo principais, darbo sparta, kokybe ir kaina. Yra 3 spausdintuvų rūšys: adatiniai, rašaliniai ir lazeriniai. Spausdintuvai dažnai santykinai skirstomi į grupes pagal tai, kokie vartotojai jais naudojasi: namų, verslo ir profesionalų. Iš išorės spausdintuvas neatrodo labai sudėtingas įrenginys: sudėtingiausios jo dalys paslėptos viduje, toliau nuo vartotojo akių. Spausdintuvuose kartais pasitaiko ,,gedimų‘‘, kuriuos paprasta pataisyti patiems.

Adatiniai spausdintuvai. Adatiniuose spausdintuvuose spausdinamo teksto elementai formuojami popieriuje spausdinimo galvute, turinčia vieną ar kelias vertikalias metalinių adatėlių eilutes. Spausdinimo metu atitinkamos adatėlės, mušdamos į popierių per dažančią juostą, atspaudžia reikalingus simbolio taškus. Adatiniai spausdintuvai lėti, triukšmingi, jų prasta kokybė, tačiau gali spausdinti daug kopijų vienu metu.
Lazeriniai spausdintuvai. Lazerinio spausdintuvo veikimo principas pagrįstas lazerinio įtaiso galimybe sukurti ant apvalaus seleno būgno dookumento atvaizdą. Padengus būgną specialiais spausdinimo milteliais, įelektrintos būgno vietos pritraukia dažų miltelius, ir vėliau ant to būgno uždėtame popieriuje dažai sudaro kokybišką dokumento atvaizdą. Lazeriniai spausdintuvai yra greiti, tačiau jų spausdinimo kokybė yra prastesnė nei rašalinių bei jų kaina didesnė.
Rašaliniai spausdintuvai. Rašaliniai spausdintuvai veikia tolydžiai, impulsais purškia rašalą į reikiamą popieriaus vietą. Naudojant kelių spalvų rašalą spausdinami spalvoti vaizdai. Jų spausdinimo kokybė aukštesnė negu adatinio spausdintuvo, bet žemesnė nei lazerinio. Šie spausdintuvai- labiausiai besivystanti spausdintuvų rūšis.
Spausdintuvų „gedimai“. Spausdintuvas, kaip ir
r dauguma kitų sudėtingesnių kompiuterinių įrenginių, kol kas dar neišvystytas iki tokio lygio, kad juo būtų labai paprasta naudotis. Nors spausdintuvų gamintojai neriasi iš kailio kad supaprastintų spausdintuvus, jie vis vien retkarčiais ,,sugenda‘‘. Dažniausiai pasitaikantys spausdintuvų ,,gedimai‘‘:
• Užstrigo popierius- tai gedimas dažnai pasitaikantis spausdinant ant prastos kokybės, plono arba suglamžyto popieriaus. Popierius spausdintuvo viduje gali užstrigti ir susidėvėjus įrenginio mechaninėms dalims.
• Kreivas tekstas- spausdintuvai kol kas dar negali visiškai išlyginti kreivai paduota popieriaus lapą.
I – 16 GRUPĖS STUDENTAS
GINTARAS DEREŠKEVIČIUS

Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos
Direktorei Nijolei KikutieneiPRAŠYMAS
2007-12-05
Vilnius

Prašyčiau nuo 2008-01-01 suteikti man galimybe gyventi kolegijos bendrabutyje.

(parašas) Gintaras Dereškevičius

GINTARAS DEREŠKEVIČIUS
Statybininku g. 3, LT-10405 Vilnius, tel. (8~6) 210 95 59

Uždarosios akcinės
bendrovės „Regina ir ko“
DirektoriuiPRAŠYMAS
DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ
2007-12-05
Vilnius

Prašyčiau priimti mane dirbti apsaugos darbuotoju nuo 2008 m. Sausio 10 d.

PRIDEDAMA:
1. Diplomo kopija.
2. Rekomendacija.
3. Gyvenimo aprašymas.
4. 3 nuotraukos (3×4).

(parašas) Gintaras Dereškevičius

GINTARAS DEREŠKEVIČIUS
Statybininku g. 3, LT-10405 Vilnius, tel. (8~6) 210 95 59, el. p. Gintarau@one.lt.

Uždarajai akcinei bendrovei „Regina ir ko“GYVENIMO APRAŠYMAS
2007-12-05

Gimimo data 1986-10-23

Šeiminė padėtis Nevedęs

Išsilavinimas 1994–2006 Pabradės „RYTO“ vidurinė mokykla

Darbinė veikla Studijuoju VSDK, Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultete, Transporto informacines sistemas

Nuo 2007-23-01 – iki dabar

Uždaroji akcinė bendrovė „NST Baltija“ Švitrigailos g. 3c Vilnius

Pareigos: sandelio darbuotojas

Kalbos Laisvai kalbu ir rašau lietuvių, gerai kalbu lenkų, rusų kalbomis, silpnai kalbu ir rašau anglu.

Darbas kompiuteriu WindowsXP, MS Office, WindowsXP, AutoCad, Outlook Express, PowerPoint, Paint, NotePad, WordPad

Kita informacija Turiu B kategorijos vairuotojo pažymėjimą

Pomėgiai Žvejyba, krepšinis, futbolas, tinklinis, IT technologijos, keliones

Dabartinis atlyginimas 1200,- per mė

ėnesį

(parašas) Gintaras DereškevičiusMOTYVACINIS LAIŠKAS
Dėl apsaugos darbuotojo pareigu

Jūsų įmonėje yra siūlomas puikus darbas, geras atliginimas, ir tinkantis man darbo grafikas. Labai norėčiau dirbti pas jus. Esu dirbęs apsaugos darbuotoju tokiose įmonėse kaip „KOMANDA“, „TRIKAMPIO ŽIEDAS“, manau kad savo įgyta praktika pritaikyčiau ir jūsų siūlomose pareigose.
Nekantriai lauksiu jūsų atsakymo ir labai tikiuosi kad jis bus teigiamas.

Pagarbiai,

Gintaras DereškevičiusIšvados
Darba buvo gan įdomų daryti. Buvau jau primiršęs kaip pildyti tos dokumentus tokius kaip gyvenimo aprašymą, prašymus. Sunkiausia buvo surasti 50 žodžių, o juos kad kur velnias dar reikėjo ir sukirčiuoti, bet man patiko. Parengti 10 min. Pasakojimą taip pat buvo nelengva parengti, bet tikiuosi man pavyko. Apibendrinant visa darba norėčiau pasakyti kad tikrai buvo sudėtinga.Literatūros sąrašas
1. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Mintis, 2000.
2. Kalbos praktikos patarimai . Sudarė A.Pupkis. Vilnius: Mokslas, 1985.
3. KNIŪKŠTA P., MIELKUVIENĖ R. ir kt. Kanceliarinės kalbos patarimai.

Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993.
4. KONDRATAS B. Lietuvių kalbos taisyklės. Vilnius: Leidybos centras, 1998.
5. Mokomasis lietuvių kalbos rašybos ir kirčiavimo žodynas. Kaunas: Šviesa,

1996.
6. Paulauskienė A. Lietuvių kalbos kultūra. Vilnius: Mokslas, 2001.
7. PIROČKINAS A. Administracinės kalbos kultūra. Vilnius: Mintis, 1990.
8. ŠUKYS J. Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai. Kaunas: Šviesa, 1998.
9. ŠUKYS J. Kalbos kultūra visiems. Kaunas: Šviesa, 2003.
10. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintas kalbos klaidų sąrašas:

Valstybės žinios Nr. 18, 1998 m. vasario mėn. 20 d.

Leave a Comment