kovos menai

Lietuvos parapsichologų asociacija
Iš ciklo moksliniai darbai

Tema :

„ Ėchas “ – Lietuviško kovinio meno sistema

Parapsichologijos mokslų daktaras
Valdas Sabaliauskas

2004

Vardas :

THE TEXT BOOK OF CLOSE COMBAT

________________________________________
THE TEXT BOOK OF CLOSE COMBAT
Originally Compiled by T. Law
Ripped off and Re-Distributed By Mr. Mooke
General Warfare Tactics. For Public Information and Research Only.
Public Domain Information.
________________________________________
Below is

KALBOS KULTŪROS TAISYKLIŲ SĄVADAS

KALBOS KULTŪROS TAISYKLIŲ SĄVADAS
ŽODŽIŲ DARYBOS KLAIDOS
PRIESAGŲ VARTOJIMAS
-ietis
Reikšmė, vartojimas
1. Dažniausiai reiškia asmenų pavadinimus pagal gyvenamąją vietą. Yra tam tikras darybos dėsningumas: jeigu šalies ar krašto pavadinimas baigiasi -ija, gyventojų pavadinimas neturi priesago

Trumparegystė

Trumparegystė paveldima

Jeigu abu tėvai trumparegiai, tikimybė, kad ir jų vaikas bus trumparegis, padidėja. Kai gerai matantis žmogus žiūri į arti esantį daiktą, jo akių obuoliai įsitempia, o kai nukreipia žvilgsnį į tolį, jie grįžta į pradinę apvalią padėtį. Bet jeigu sklera (plėvelė, dengianti

šuolio treniruotė

TRENIRUOTĖS SCHEMA

Air Alert 3 šuolio gerinimo programa sudaryta iš dviejų dalių. Pastebėsite programos savaites, sunumeruotas lyginiais ir nelyginiais skaičiais. Pratimų eiliškumas kiekvienoje savaitėje lieka toks pat, skiriasi tik treniruočių dienos. Treniruokitės nuosekliai sekdami programą ir

Stichijos

Turinys

Turinys 2
Įvadas 3
“Stichijos“ 4
1. Ugnis 4
1.1 Gaisras 4
Gaisrai Sibire 4
1.2 Ugnies ekologija 5
2. Ugnikalnis 6
Vezuvijus 6
2. Žemė 7
Žemės drebėjimas 7
Richterio skalė 8
Didžiausi žemės drebėjimai: 9
Žemės drebėjimai Lietuvoje 9
3. Oras 9
Tornadas 9

geografijos lentelė

12.1 Duomenys apie Žemę
12.2 Pasaulio valstybės
12.3 Lietuvos Respublika

12.1. DUOMENYS APIE ŽEMĘ
ŽEMĖ
• Masė – 5 974 000 000 000 000 000 000 tonų
• Forma – geoidas
• Sausumos plotas 148 429 000 kv. km (29.1 %)
• Vandens plotas 361 637 000 kv. km (70.9 %)
• Gyventojų skaičius 5 700 0

kulturizmo pagrindai

Tema 1

Kartoti 2-4 kartus

Užduotis: Bėgimo distancijos technikos mokymas.

Pagrindinė pamokos dalis

Priemonės Dozavimas Organizaciniai – metodiniai nurodymai
1 2 3
1. Pasakojimas apie bėgimo technika ir jos demonstravimas.

2. Bėgimas naudoja žingsniai su vidutiniu greičiu.