lizingas

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………… 2
LIZINGO APIBRĖŽIMAS…………………………………………… 3
LIZINGO KLASIFIKACIJA………………………………………… 4
Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma)………………………………………… 4
Veiklos lizingas…………………………………………………………………. 5
LIZINGO ŠALYS…………………………………………………… 7
SUTARTIES REGULIAVIMAS…………

Matricų algebra

1. Atvirkštinė funkcija.
Y=f(x) (1) x – nepriklaus kintamas (argumentas), y – priklaus kintam (f – ja). x[a, b] (2) šioje lygybėj y – neprikl kintam (argumentas), x – priklaus kintam (funkcija). Jeigu kiekvieną argumento reikšmę į intervalo y[c, d] atitinkančias x[a, b] priklauso intervalui [a,

Globalizaciją skatinančios ir prieš ją kovojančios jėgos

TURINYS

ĮVADAS 3
1. GLOBALIZACIJOS ESMĖ 4
2. GLOBALIZACIJĄ SKATINANČIOS JĖGOS 6
2.1. Tarpvyriausybinės organizacijos 7
2.2. Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos ir daugiašalės korporacijos 9
3. PRIEŠ GLOBALIZACIJĄ KOVOJANČIOS JĖGOS 10
IŠVADOS 13
LITERATŪRA 14

ĮVADAS

Past

Tropai

Tropai – tai žodžiai ar žodžių junginiai, kurie vartojami ne tiesiogine, o perkeltine reikšme. Tropai išsiskiria prasminiu dviplaniškumu, juose tuo pet metu egzistuoja tiesioginė ir perletinė reikšmės.
Metafora – tropų rūšis, viena svarbiausių stilistinių figūrų; tai žodžio reikšmės perkėlimas nuo

Vaistingieji augalai

Vaistingieji augalai mūsų sveikatai ir grožiui

Pirmoji žmogaus vaistinė buvo miškas ir pieva.

Gamta – neišsenkamas natūralių vaistų šaltinis. Jau gilioje senovėje mūsų protėviai atkreipė dėmesį į daugelio augalų maistines ir vaistines savybes. Ir šiandien niekas neabejoja, kad sergant įvairi

chemijos testas

Atomai ir Elektronai

1. Mažiausiai chemiškai nedalomas medžiagos dalelės:
a) molekulės
b) atomai
c) zotopai
2. Kas sudaro atomą?
a) elektronai ir elektromagnetinė indukcija
b) amplitudė ir branduolys
c) branduolys ir elektronai
3. Ką žymime šiais žymejimais: p+, n0, e- ?
( žymėjimu

Atomo modelis

Tomsono modelis: atomo krūbis užinma visą atomą ir pasiskirstęs jame vienodu tankiu. Suėtingesnių atomų teigiamai elektringame rutulyje yra keletas elektronų. Taigi atomas panašus į kexą su razinomis, kurios atitinka elektronus.

Rezerfordo bandymai: tyrinėjo kaip pasiskirstęs teigiamas atomo krū

Budizmo paplitimas Japonijoje

Budizmo plitimas Japonijoje – Budizmo plitimas Japonijoje vyko trimis etapais: pirmiausiai paplito “ezoterinis” budizmas, pabrėžęs magiškas formules ir ritualus. Vėliau, pradedant Kamakuros epocha (1192-1333), įsigali Budos Amidos garbinimas ir galiausiai atsiranda zen budizmas.
Kioto regione išk

lietuviu liaudies dainos

Lietuva maža, o joje tiek kalbos tarmių ir tarmelių! Vieno krašto senieji žmonės kartais net nesusišneka su kito krašto žmonėmis. Kartais net tame pačiame krašte už 20 – 30 kilometrų gyvenančių žmonių šneka labiau skiriasi, negu kitose šalyse už tūkstančio kilometrų gyvenančių. Mat mūsų protėviai ir

Švinas

Apie kuro oktanini skaiciu

Pagal virimo temperatura iš naftos galima išskirti dujas, benzina, žibala, dyzelini kura, tepalus, gudrona, bituma ir mazuta. Bet visu produktu virimo temperaturos persidengia. Todel benzine yra šiek tiek duju ir žibalo, dyzelyje – daug žibalo ir truputis tepalu ir t.t