Lietuvos gyventojų statistinis tyrimas

ĮVADAS………………………………………………………………………………………………………………………………….3
LENTELIŲ SĄRAŠAS 4
PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS 5
1. LIETUVOS GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS 2008-2012 m. 6
2. LIETUVOS GYVENTOJŲ UŽIMTUMO DINAMINĖ ANALIZĖ 2008-2012 m. 7
3. UŽIMTŲ LIETUVOS KAIMO IR MIESTO GYVENTOJŲ DINAMINĖ ANALIZĖ 2008-2012 m. ……………………………………………………………………………………………………..11
IŠVADOS 15
LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 16