Kokybės analizės ir valdymas

HIDRAULINIŲ IR MECHANINIŲ PAVARŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ PALYGINAMOJI ANALIZĖ

Vilnius, 2010
TURINYS

Įvadas…………………………………………………………………………………………………………..

Elastingumo modulis

ELASTINGUMO MODULIS

ELASTINGUMO MODULIS

PS-8

Data: 2009-02-09

Darbo užduotis. Išmatuoti strypo tamprumo modulį E.

Teorinė dalis. Jeigu dalel

statybines masinos,ju klasifikacija

TURINYS

Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………………………..1
Klotuvai. jų klasifikacija ir pagrindiniai parametrai…………………………………………………..

ataskaita tojota

VILNIAUS TECHNIKOS KOLEGIJA
MECHANIKOS FAKULTETAS
AUTOMOBILIŲ TRANSPORTO KATEDRA

Dalius Macijasukas
3AT5 gr. studentas

Baigiamosios praktikos ataskaita

Studijų kryptis Transporto inžinerija

Valstybini

Fastrac 8250

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA
VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
INDŽINERIJOS KATEDRA

MARTYNAS ŽEBRAUSKIS
Žemės ūkio technologijų studijų programos
1ŽŪ, gr. Studentas

AUGALININKYSTĖS MECHANIZAVINMO PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS ATASKAITA

PRAKTINIO DARBO UŽDUOTIS

Dyzelinių variklių maitinimo sistemos

Degiojo mišinio ruošimas.

Dyzelio varikliuose degusis mišinys ruošiamas suspaudimo takto pabaigoje ir išsipletimo takto pradžioje, jau vykstant degimui. Degusis mišinys turi būti paruoštas per labai trumpą laiką, alilinkantį maždaug 20-60°alkūninio veleno posūkio kampo.
Degalai suspaudimo takto