įrenginių, skirtų gipso plokštems apdirbti, aprašymas

Įrenginių charakeristikos

Įrenginių charakeristikos

Plokštės formavimo stalas

0x01 graphic

1 pav. Formavimo stalas

Formavimo stalas , tai yra metalinis karkasas ant kuriuo yra sumontuoti viršutinio ir apatinio lapo paruošimo įrenginiai ir lapo formavimo įrenginys . Kartono lapai (2) per volų sistemą (4) ir nukreipimo stakles (5) patenka į išilginio pjaustymo stakles (6) ,(7), (8) . Pjovimas yra daromas tam , kad būtų suformuotas apatinio lapo užlenkimas .

Viršutinis kartono lapas (9) yra išvyniojamas iš suporto (10) ir praeina per nukreipimo stakles (11) patenka į išilginio pjaustymo stakles (12), į nukreipimo stakles (13) ir stabdymo stakles (14), kuriuos reguliuoja lapo įtempimą .

Praėjus per įrenginius (15)(16) lapo kraštai yra ištepami kliijais .

Gipsinis rišiklis iš maišyklės patenka ant kartono lapo , kuriuo kraštai yra užlenkiami (17) , ir yra priklijuojamas viršutinis kartono lapas . Taip sujungti du lapai patenka į plokštės formavimo įrenginį (18).

Džiovykla

0x01 graphic

2 pav . Džiovykla

Džiovyklayra skirta suformuotų plokščių džiovinimui . Tai yra tunelis , kuriuo viduje yra šeši arba aštuoni aukštai . Džiovykla turi trys zonas . 1- įkrovimo, 2- džiovinimo , 3- iškrovimo.

8 lentelė. Džiovyklos techniniai duomenys

Rodiklis

Mato vnt

Reikšmė

Džiovinimo trukmė

min

Įkrovimo zonos temperatūra

OC

125-155

Džiovinimo zonos temperatūra

OC

135-160

Iškrovimo zonos temperatūra

OC

105-135

Galingumas

kW

5,6

Našumas

m2/s

0,03-0,04

Automatinės pjaustymo staklės

0x01 graphic

3 pav. Automatinės pjaustymo staklės

Automatinės pjaustymo staklės skirtos sukietėjusios plokštės pjaustymui . Jos sudaro :

korpusas

viršutinis peiliis

apatinis peilis

volas

ekscentriškas volas

elektrinis variklis

reduktorius

grandininė jungtis

Literatūra:

М. И. Журавлёв. Оборудование заводов вяжущух материалов. Москва: Высшая школа, 1967

И. Л. Мак и др. Производство гипса и гипсовых изделий. Москва: Госстройиздат, 1961

Leave a Comment