mechanikos skaiciaavimai

IV Praktinis darbas

Lenkiamos sijos skersinių jėgų ir lenkimo momentų

diagramų sudarymas

Tikslai:gebėti apskaičiuoti dviatramių sijų charakteringuose taškuose veikiančias įrąžąs. Sudaryti jų diagramas. Mokėti parinkti reikalinga skerspjūvį, bei patikrinti atsiradusių maksimalių įtempių didžius.

Užduotis:apskaičiuoti dviatramę siją:

Sudaryti skersinių jėgų ir lenkimo momentų diagramas.

Parinkti dvitejinį sijos skerspjūvį.

Patikrintididžiausius įtempius.

0x01 graphic

Sprendimas:

1. Sudarome pusiausvyros lygtis panaudojant 2-ąją pusiausvyros sąlygų formą.

0x01 graphic

2. Rašome patikrinimo lygtį:

0x01 graphic

3. Skaičiuojame skersines jėgas charakteringuose sijos taškuose.

0x01 graphic

4. Apskaičiuojame lenkimo momentus charakteringuose sijos taškuose.

0x01 graphic