Transporto logistika

Turinys

Įvadas………………………………………………………………………………….3
1. Makroekonomikos ir mikroekonomikos teorijos taikymas transporto sektoriuje.….4
1.1 Infrastruktūra ir paslaugų taikymas………………………………………………..4
1.2 Paklausa ir pasiūla…………………………………………………………………4
1.3 Transporto paslaugų konkurencingumas…………………………

logistikos paskaitu konspektas

TEMA. LOGISTIKOS ĮVADAS
1.1. Logistikos samprata

Kas šiandien yra logistika? Ką ji apima? Šią sąvoką įvairiai aiškina tiek patys verslo atstovai, tiek ir vadovėlių autoriai. Logistikos sąvoka pradėta vartoti karybos srityje – ja buvo nusakoma karinių dalinių judėjimas, jų aprūpinimas, amunicijos

transporto ekonomika

1. ĮVADAS

Transporto vaidmuo ekonominiame šalies vystymesi smarkiai pasikeitė. Praeityje transportas tiktai padėdavo gamybinių šalies ūkio šakų veikloje, o dabar jis tapo pagrindiniu jų vystymosi ir augimo veiksniu. Tai yra visiškai nauja transporto funkcija visų išsivysčiusių šalių ekonominiame

LOGISTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Turinys

ĮVADAS 3
1 LOGISTINIO BENDRADARBIAVIMO PASLAUGOS 4
2 LOGISTIKOS PASLAUGŲ TEIKĖJO PASIRINKIMAS 5
3 LOGISTIKOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ VERTINIMO KRITERIJAI 7
4 STRATEGINĖS LOGISTINIO BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS 9
5 LOGISTINIŲ PASLAUGŲ PLĖTOJIMO GALIMYBĖS 10
6 LOGISTINIŲ PASLAUGŲ PLĖTOJIMO GA

Krovinių vežimas

KROVINIŲ VEŽIMAS
Referatas

Turinys

Turinys 2
1.Transporto sistemos fiziniai komponentai 3
2. Vežimų charakteristikų įtaka terminalams 3
3. Konsulinės faktūros 4
4. Krovimo mechanizmo našumas 4
5. Automobiliniai pervežimai 6
6. Naujienos

Tarptautiniai pervežimai

Turinys:
Įvadas…………………………………………………………………………………………………………………………………3
1. Kelių transporto verslo licencijavimas……………………………………………………………………………..

Transporto sistemos plėtra

Turinys

1. Bendrovės charakteristika ………………………………………………………………………………… 1
1.1. Įmonės rūšis ………………………………………………………………………………………………….. 1
1.2. Trumpa veiklos char

Logistikos samprata ir raida

LOGISTIKOS SAMPRATA IR RAIDA

1.1. Logistikos terminologija ir apibūdinimas

Logistika palyginti su tradicinėmis vadybos mokslo šakomis: finansų, rinkodaros ir gamybos valdymu yra gana nauja mokslo šaka. Šio mokslo naujumas, pasireiškia tuo, kad siekiama valdyti ne atskirai kiekvieną veiklos