Transporto sistemos plėtra

Turinys

1. Bendrovės charakteristika .............................. 1
1.1. Įmonės rūšis .............................. 1
1.2. Trumpa veiklos charakteristika ............................ 1
1.3. apskaitos tvarkymo sistema ir jos rūšys ......................... 1
1.4. Pagrindiniai įmonės rodikliai, jų dinamikos trumpa analizė .............. 2
2. Įmonės valdymas .............................. 3
2.1. Įmonės planavimo sistema .............................. 3
2.2. Įmonės valdymo organizacinė sistema ........................ 3
2.3. Įmonės išteklių valdymas .............................. 3
3. Paslaugos technologija .............................. 6
3.1. Paslaugos charakteristika .............................. 6
3.2. Paslaugos technologija .............................. 6
4. Marketingas .............................. 8
4.1. Pagrindiniai kainodaros ir savikainos klausimai .................... 8
4.2. Rėmimas ir jo įtaka įmonės veiklos rezultatams .................... 8
4.3. Pagrindiniai paslaugos vartotojai (klientai) ....................... 9
5. Personalo organizavimas .............................. 10
5.1. Personalo poreikis ir jo planavimas ......................... 10
5.2. Darbuotojų išsilavinimas – darbo užmokestis, jo augimo (mažėjimo) tendencijos . 11
5.3. Darbuotojų (tarnautojų) pareigos ir jų pareigybiniai nuostatai ............ 11
5.4. Darbuotojų motyvacija ir koonfliktų analizė, sprendimas ............... 121.1. Įmonės rūšis
UAB “Keltra “ įregistruota 1993 m. gegužės 07 d.. Adresas : Alytus Kalantos g. 76, LT-54365, KAUNAS (611) 32328. Registravimo numeris : AB 93 – 658 ; įmonės kodas 2198147. Veiklos pobūdis : krovinių pervežimas automobilių transportu ,

AB “ Keltra “ atlieka šias paslaugas :

1. Keleivių ir krovinių pervežimas.

2. Transporto – ekspedicinės , sandėliavimo ir kita pagalbinė veikla.

3. Automobilių servisas.
4. Prekyba autodetalėmis.
Bendrovė yra įmonė , kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis , vadinamas akcijomis. Ji gali būti įsteigta bet kokiai Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamai ūkinei veiklai.

UAB „Keltra“ užsiimanti tartautiniais krovinių gabenimais, vietiniais krovinių gabenimais. Turėdama Automobilius parengtus veržti pavojingas meždiagas, kaaip mano vežamą Acetoną JT Nr. 1090, jie gali vežti i užsienį arba vientiais vežimais užsiimti pavojingų korvinių vežimu naudojant ADR parašytas nuostatas.

1.2. Trumpa veiklos charatersitika
UAB „Keltra“ veiklos pobūdis:
• prekyba,
• paslaugos,

Bendrovės veiklos rūšys: krovinių vežimas keliais ir laikymas ir sandėliavimas.
Krovinių ga

abenimas keliais pasižymi manevringumu. Kroviniai gali būti surenkami ir iškraunami visur, kur tik gali privažiuoti automobilis. Taip pat krovinių surinkimas ir pristatymas gali būti atliktas be perkrovimo, kas labai svarbu taupant laiką ir lėšas. Be to, vežimas kelių transportu dar yra greitas ir reguliarus. Krovinių surinkimas ir vežimas gali būti nustatytas pakankamai tiksliai. Tai svarbu, kada pakrovimo ir iškrovimo darbams pritraukiam darbo jėga ir kada krovinio vežimas sinchronizuotas su gamybos poreikiais, statybos darbais ir klientūra. Vežimas gali būti paskirtas atitinkamam dienos laikui ir atstumui. Dar viena svarbi savybė – įpakavimas, kuris dažnai reikalingas nedideliam krovinių kiekiui arba jo visai nereikia, lyginant su vežimais kitomis transporto rūšimis.

Šalia tokio gabenimo privalumų yra ir trūkumų:
• skubus iškrovimas (automobiliai turi būti iškraunami greitai. Neplanuotas automobilių attvykimas gali atitraukti darbininkus nuo kitų darbų pakrovimo – iškrovimo darbams, nes automobilis ir vairuotojas negali laukti);
• didelė kaina (paprastai automobilio išnaudojimas apmokamas nepriklausomai nuo pakrovimo apimties, lyginant su maksimaliu įkrovumu, neįvertinus vežamų krovinių svorio ir kokybės);
• klaidingas vežimas (jeigu vienu automobiliu vežama keletas siuntų įvairiems klientams, galimos klaidos vežant krovinius adresatui, todėl turi būti vykdomas markiravimas);
grobstymas (kroviniai iš automobilio gali būti pagrobiami, o automobiliai nuvaromi) ir mažas įkrovumas (lyginant su geležinkelių ir vandens transportu automobilių įkrovumas mažas).1.3. Apskaitos tvarkymo sistema ir
r jos rūšys
UAB „Keltra“ įstatyminis kapitalas yra 100000 lt. Bendrovės direktorius yra ir vienintelis akcininkas, kuris atsako turtu. Kapitalą sudaro valiuta banke, kuri suteikia galimybę laisvai ja disponuoti perkant naujas transporto priemones arba nekilnojamąjį turtą Dar yra ir nekilnojamo turto, kurio vertė auga, nes į jį investuojama ne iš įmonės pelno.

Sąskaita–faktūra – tai dokumentas, kuris visada ruošiamas, kada tik krovinį siunčia vienas asmuo kitam. Šiame dokumente įrašomi vardai ir adresai kiekvienos šalies, dalyvaujančios sandėryje, sandėrio data, krovinio kiekis, krovininio vieneto ir bendra kaina, taip pat kai kurie kiti rekvizitai. Paprastai įrašomi tam tikri nurodymai apie krovinio pristatymo būdą.1.4. Pagrindiniai įmonės rodikliai, jų dinamikos trumpa analizė
Kroviniai gali būti vežami pagal įvairias schemas, viena arba keliomis transporto rūšimis. Parenkant vežimo schemą į vertinami produkcijos ir jos gamybos ypatumai, vežimo faktoriai ir atsargų valdymo sąlygos logistikos paskirstymo sistemoje. UAB „Keltra“ vežimus vykdo tik kelių transportu.
Nustatant vežimų apimtį, būtina įvertinti tai, kad vieni ir tie patys kroviniai (ypač miestuose) gali būti vežami kelis kartus. Tai atsitinka todėl, kad dauguma krovinių ne visada tiesiogiai vežami iš jų gamybos vietos į naudojimo vietas. Vežant pakartotinai vežimų apimtis gali būti didesnė už tikrąjį krovinio kiekį, gaminamą arba naudojamą duotame mieste (rajone).
UAB „Keltra“ gautus duomenis apie jų krovinių pervežimo kiekius 20
006 II-ąjį pusmetį ir 2007 metais I-ąjį pusmetį pateikiu 1 paveikslėlyje.

1. pav. 2005 II-ąjį pusmetį ir 2006 metais I-ąjį pusmetį

pervežtų krovinių kiekio diagrama

Iš 1 paveikslėlio matyti, kad per pusė metų laikotarpį nuo 2006 iki 2007 Individualios UAB „Keltra“ krovinių kiekis padidėjo 1000 tonų, nuo 2500 iki ir daugiau. Pastebima tendencija, kad krovinių kiekis didėja, leidžia manyti, kad jis ir kitais metai pakis į teigiamą pusę panašiu santykiu. Todėl bendrovė gali jau dabar atitinkamai plėsti savo automobilių parką, didinti užsakymų skaičių ir kitaip tam rengtis.

2. ĮMONĖS VALDYMAS2.1. Įmonės planavimo sistema
UAB „Keltra“ nėra planavimo sistemos, kadangi įmonė dirba pagal galimybę ir plečiasi atsižvelgdama į gaunamą pelną ir galimybės. Finansinė atsakomybė sudaroma pagal sąskaitų duomenis Finansinės atsakomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Kadangi šiuo metu UAB „Keltra“ užimamos patalpos yra erdvios, sandėliai pilnai atitinka pervežamų krovinių kiekio reikalavimus ir specifiką, todėl bendrovė artimiausiu metu žada didesnę dalį pelno investuoti į automobilių parką, kadangi jie jo neturi, o tik nuomuojas aikštele Sergėnų kaime, UAB „Palemonas“ aikštelėje. Turimoms transporto priemonėms kiek galima labiau kelti reikalavimus ir tobulinti jų techninę būklę. Taip pat artimiausiu metu žadama lizingo būdu įsigyti ir dar kelias naujus vilkikus ir puspriekabes, nes didėjant pervežamų krovinių kiekiui turimų automobilių jau ne visada ir užtenka.

2.2. Įmonės valdymo organizacinė schema
UAB „Keltra“ valdymo schema yra pateikta 2.2 pav:

Iš 2.

.2 pav. matyti, kad bendrovės direktorius tuo pačiu yra ir vienintelis akcininkas. Jam tiesiogiai pavaldi vyr. Buhalterė, kuri atsako už buhalterinės apskaitos tvarkymo sistemą. Taip pat direktoriui tiesiogiai atsakingi Transporto skyrius,sandėliai. Pastarajam pavaldūs yra sandėlio darbuotojai ir vairuotojai. Transporto skyrius atsako už transporto vadybininkų ir vairuotojų darbo kokybę.3. PASLAUGOS TECHNOLOGIJA
3.1 Paslaugos charakteristika
UAB „Keltra“ užsiima:
• ekspedijavimo paslaugomis;
• keleivinio transporto paslaugomis;
• krovininio transporto paslaugomis;
• logistika;
• perkraustymo paslaugomis;
• tarptautiniais gabenimais;
• vietiniais gabenimais.

3.2 Paslaugos technologija
UAB „Keltra“ užsiimanti krovinių gabenimu taip pat pavojingų krovinių gabenimų. Paslaugos technologija yra kažkuom panaši.

Turėdama 9 krovinines mašinas, jas paruošia gabenti krovinius ir pavojingus krovinius tarptautiniais maršrutais. Turėdama mašinas toliau galima ieškoti ir klientų, kurių suradimas galimas keliais variantais. Klientų paieška vykdoma per tam tikrus puslapius, pvz.: www.cargo.lt ir daugely kitų su senais klientais naudojamų puslapių. Taip pat įmonė apie save informaciją yra patalpinusi ir įvairiuose kataloguose, dalyvauja parodose. Kataloguose skelbtis naudinga, nes potencialus klientas ieškodamas krovinių pervežimo įmonės dažniausiai ieško juose. Tačiau su daugeliu klientų yra pasirašytos ilgalaikės sutartys ir taip bendrovei yra garantuojamas pastovus užsakymų kiekis ir pelnas. Tuo tarpu, nuolatiniams klientams taikoma lanksti nuolaidų sistema, kuri laikui bėgant didėja. Pavojingus krovinius galima vežti tik tam pritaikytomis transporto priemonės. Atsižvelgus į planuojamo vežti krovinio pavojingumo klasę, jo fizinę būseną, masę, kiekį ir pan. kriterijus, kurie tiesiogiai įtakoja gabenimo proceso organizavimą, yra parenkama konkreti transporto priemonė, kuri optimaliai atitinka visas reikalingas saugaus gabenimo sąlygas. Sekantis žingsnis yra užsakymo su visai reikalingai įrašais apie krovinį, jo masę, kiekį, svorį ir pan., pasikrovimo/išsikrovimo vietas ir t. t. šie duomenys turi būti aiškiai ir suprantama kalba vairuotojui įrašyti krovinį lydinčiuose dokumentuose.

Reikalinga dokumentacija, jos charakteristika
Vairuotojo dokumentai:
1. Liudijimas apie mokymo dėl krovinių vežimo transporto priemonėmis tarptautiniais
2. maršrutais kursų baigimą.
3. Tachografas arba autotransporto priemonės vairuotojo kontrolinė knygelė.
Transporto priemonės dokumentai:
1. transporto priemonės registracijos liudijimas;
2. automobilių transporto verslo licencijos kortelė;
3. transporto priemonės liudijimas dėl krovininės dalies atitikimo tarptautiniais pervežimais;
4. transporto priemonės draudimo liudijimas.
Krovinio dokumentai:
1. tarptautinis krovinių pervežimo važtaraštis ( CMR );
2. liudijimas apie krovinio kilmę;
3. ištisinio vežimo važtaraštis;
4. sąskaita – faktūra;
5. konsulinė faktūra.

Gabenat pavojingus krovinius transporto priemonėje papildomai turi būti šie dokumentai:
a) raštiškos instrukcijos vairuotojui;
c) transporto priemonės tinkamumo vežti nurodytus pavojingus krovinius sertifikatas;
d) kelių transporto priemonės vairuotojo pasirengimo pažymėjimas;
e) pasirengimo vežti vidaus vandenų keliais pažymėjimas.
Mano vežamas pavojingas krovinys yra acetonas, tai ir įrašus reikalingus atliksiu jam. Transporto dokumente, kaip pagrindiniame vežamo krovinio dokumente turi būti:
a) Jungtinių tautų numeris (1090),
b) Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas (Acetonas),
c) Klasifikacinis kodas (F1),
d) Gaminio pakavimo grupė ( II),
e) Pakuočių skaičius ir aprašymas (Dėžės),
f) Kiekvieno pavojingo krovinio, kuriam yra suteiktas JT numeris, tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas arba pakavimo grupė jei tokia paskirta bendras kiekis,
g) Siuntėjo pavadinimas ir adresas,
h) Gavėjo pavadinimas ir adresas

Transporto dokumente atlikti įrašai turi būti įskaitomi ir aiškūs. Konkretūs įrašai transporto dokumente turi būti rašomi oficialia tos šalies, iš kurios yra siunčiamas krovinys, siuntėjo kalba ir taip pat, o jeigu ši kalba nėra anglų, prancūzų ar vokiečių – anglų, prancūzų ar vokiečių kalba, išskyrus tuos atvejus, kai tarptautiniai vežimo keliais tarifai, jei tokie yra, ar dėl transporto operacijos suinteresuotų šalių sudarytos sutartys nenumato kitaip. Jei dėl krovinio dydžio siunta negali būti .visiškai pakrauta į viena transporto vienetą, turi būti pildoma tiek atskirų transporto dokumentų ar jų kopijų, į kiek transporto vienetų kraunamą. Jeigu yra keletas gavėjų, tai jų pavadinimai ir adresai gali būti nurodyti kituose dokumentuose, bet, kad iš jų būtų galima įvertinti krovinio kilmę ir vežamą kiekį. Jeigu į vieną transporto vienetą siunta netelpa, tai turi būti pildoma tiek dokumentų kopijų kiek jų prireiks siuntai gabenti. Smulkiau apie transporto dokumentą yra aprašyta ADR 5.4 skyriuje.

Kiekvienam vairuotojui prieš bent kokias avarijas ar nelaimingus atsitikimus, kurie gali įvykti krovinio vežimo metu, išduodamos raštiškos instrukcijos, kuriose aiškiai nurodoma:
a) medžiagos ar gaminio pavadinimas, JT numeris (Acetonas, 1090),
b) kroviniui galima pavojai bei priemonės skirtos jiems pašalinti (acetonas pagrindinis keliamas pavojus, kad ši medžiaga nesukelia, bet tik palaiko degimą),
c) priemonės, kurių privalu imtis siekiant apsaugoti netoli įvykio vietos esančius asmenis,
d) papildomi veiksmai, skirti pašalinti mažus krovinio nutekėjimus ar stabdyti didesnių atsiradimą, šie veiksmai turi būti atlikti nepakenkiant sveikatai,
e) specialieji veiksmai, skirti tam tikriems kroviniams,
f) įranga, kuri skirta bendro pobūdžio ir specialiems veiksmams atlikti.

Šios instrukcijos autorius yra siuntėjas, o ją įteikia vairuotojui prieš kraunant krovinius į transporto priemonę. Siekiant užtikrinti, kad vairuojas ir transporto priemonė yra tinkami vežti pavojingą krovinį ši instrukcija turi būti pateikiama dar prieš užsakymo sudarymą. Siuntėjas yra tiesiogiai atsakingas už instrukcijoje pateiktą informaciją, kad jinai būtų surašyta vairuotojui suprantama kalba. Raštiškos instrukcijos turi būti transporto priemonės kabinoje, kad reikalui esant jas būtų galima greitai surasti. Smulkiau raštiškos instrukcijos yra aprašytos ADR 5.4.3 skyriuje.

Atvykus į pasikrovimo vietą transporto priemonė nekraunama, jei, išanalizavus dokumentus ir vizualiai patikrinus transporto priemonę bei jos įrangą, išaiškėja, kad transporto priemonė ar vairuotojas neatitinka numatytų nuostatų. Vairuotojas nuvykęs į pasikrovimo vietą turi pasiimti krovinį, jį lydinčius dokumentus ir išvyksta į išsikrovimo vietą. Pasikrovimo vietoje vairuotojas apžiūri kaip krovinys yra pakraunamas ir t. t., nes nuo jo pakrovimo į transporto priemonė atsakomybė už krovinį jau tenka vairuotojui. Visi krovinio segmentai gabenant turi būti sutvirtinti taip, kad transportavimo metu jie nejudėtų jokiomis kryptimis ir taip nekeltų pavojaus aplinkai ir aplinkiniams. Šiam tikslui yra naudojami tvirtinimo diržai, pertvaros, kronšteinai. Siekiant apsaugoti tentus nuo suplyšimo kroviniui į jį atsirėmus ar kitaip prisilietus, tarp tento ir krovinio yra dedamos medinės lentutės. Konteineriai turi tam tikras angas, kuriose jie tvirtinami prie kėbulo.
Apie kelionėje susidariusius nesklandumus informuojamas transporto įmonės vadybininkas, kuris gali tiesiogiai bendrauti tiek su siuntėju, tiek su gavėju ir juos informuoti apie kelionę. Nuvykus į išsikrovimo vietą vairuotojas stebi krovinio iškovimą. Transporto priemonė neiškraunama, išaiškėja pažeidimai, kurie gali turėti neigiamos įtakos iškrovimo saugai. Išsikrovimo vietoje sutikrinami visi dokumentai, krovinio kiekiai, jo būsena ir t. t.
Grįžus iš kelionės transporto priemonę būtina išvalyti nuo krovinio likučių ir t..t, nes neišvalytas transporto vienetas laikomas kaip pakrautas. Todėl maišai su magnio nitratu sukrauti ant palečių yra pakankamai sunkūs, kad nejudėtų transporto priemonėje juos transportuojant. Dedant paletes vieną prie kitos ši galimybė visiškai panaikinama. Kadangi magnio nitrato fizinė būsena yra maži arba stambūs kristalai, tai įplyšus pakuotei jie lengvai gali pažirti po kėbulą. Be to, ši medžiaga dar yra koroduojanti, todėl yra galimybė, kad kroviniui išbyrėjus iš pakuotės, sureagavus su vandeniu ir gerai neišvalius kėbulo, kuriame jis buvo gabent, po kurio laiko gali atsirasti korozijos židiniai.. Magnio nitratas yra trąša, kuri naudojama dirvoms tręšti, todėl ją jai patekus į dirvožemį nedideliais kiekiais jinai greitai suirtų taip nekeldama aplinkai grėsmės. Jei neįmanoma išvalyti vietoje, transporto priemonė ar konteineris, laikantis pakankamo saugumo, vežami į artimiausią tinkamą vietą, kur gali būti išvalyti. Po kiekvieno vežimo būtina atidžiai išvalyti transporto priemonę, kad nekiltų panašus nesusipratimai. Vežimas laikomas pakankamai saugiu, jei imtasi visų tinkamų priemonių, kad būtų išvengta nekontroliuojamo išsiliejusių ar išbyrėjusių pavojingų krovinių prasiskverbimo į išorę.
Transporto priemonėje likus prieš tai vežamų medžiagų likučių jinai laiko kaip ir gabenanti krovinį. Tvarkant krovinius yra draudžiama rūkyti prie transporto priemonės ar konteinerio ir transporto priemonės ar konteinerio viduje.

Po to dokumentai atiduodami vadybininkui ar kitam asmeniui, kuris yra atsakingas krovinio gavimą. Šis asmuo gavęs krovinį turi išrašyti ir išsiųsti sąskaitas įmonei, kuri atgabeno krovinį.4. MARKETINGAS
4.1. Pagrindiniai kainodaros ir savikainos klausimai
Klientas yra toks pat svarbus kaip ir pasiruošimas gabenti krovinį tarpautiniais keliais. Kiekviena firma siekia išlaikyti senus klientus su kuriais yra gražei bendraujama ir yra savitarpio susitarimas, tokiems klientas daromas ir nuolaidos. Daug mažinti kainų neapsimoka, atsiras daug klientų naujų, bet iš jų didelės naudos nebus, kadangi didelio pelno tai neturės ir teks firmai subankrutuoti, nes niekas nenores dirbti už mažą atlyginima.

4.2 Rėmimas ir jos įtaka įmonės veiklos rezultatams
Reklamuotis ivairiuos laikraščiuose, internete, įvairiuose kataloguose labai verta, kadangi dažniausia klienta ir ieško firmų užsiimančių tartautiniuų krovinių gabenimu arba pavojingų krovinių gabenimu būtent ten kur lengviausia ir patogiausia juos rasti. Rėmimas turi vykti periodiškai, kai numatomas klientų sumažėjimas arba rėmimas turi būti apribojamas, kai klientų yra pakankamai ir užsakymus vykdo visos įmonės turimos transporto priemonės.

4.3. Pagrindiniai paslaugų vartotojai ( klientai)
Šiuo metu transporto paslaugų rinkoje ypač didelę reikšmę turi tam tikros įmonės reputacija. Jeigu bendrovė paslaugas vykdo greitai, klientams taiko tam tikras nuolaidas, jų siūloma kaina yra tapati arba žemesnė už konkurentų, auto parką sudaro nauji automobiliai, kurie taip pat garantuoja kokybišką krovinio gabenimą, tai galima teigti, kad potencialus klientas pirmiausiai susidomės tokia įmone. Užsitikrinti gerą reputacija yra labai sunku, ji yra įgyjama per ilga laiką, bet ją prarasti galima labai greitai, tiesiog nepavuksta užsakovo koks nors reisas ir tavo reputacija krenta. Todel stengiamasi tokiu klaidų nedaryt ir imti tokius užsakymus kurie atitiktų jų turimą autotransportą.
Pagrindiniai klientai yra šie: Ecolob, lenkija, UAB „ Rimi“ , UAB „ Mūsų Statyba“ , UAB „ Gairana“.5. PERSONALO ORGANIZAVIMAS
5.1. Personalo poreikis ir jo planavimas
UAB „ Keltra“ personala sudaro jau senai ten dirbantįs asmenys, jie ir sudaro branduolį firmos, UAB „Keltra“ nėra didelė pagal darbuotojų skaičių, todėl joje vykstanti darbuotojų kaita yra pakankamai retas reiškinys. Bendrovės personalas planuojamas, kad būtų užtikrintas sklandus ir spartus darbas. Šiuo metu esančių darbuotojų kiekis visiškai užtikrina tokį darbą. Didėjant užsakymų skaičius proporcingai didės ir darbuotojų skaičius. Būtų įmanoma įdarbinti papildomų darbuotojų, tačiau tada gaunamas pinigų kiekis, kuris yra skirtas atlyginimams, būtų padalintas į daugiau dalių ir dėl to didėjant darbuotojų skaičiui – mažėtų jų gaunamas atlyginimas. Taip būtų todėl, kad visos transporto priemonės būtų aprūpintos užsakymais, kaip ir šiuo metu, tačiau nedidėtų pelnas. Todėl tikslinga yra ne didinti darbuotojų skaičių, o įsigyti papildomų transporto priemonių.

5.2. Darbuotojų išsilavinimas – darbo užmokestis, jo augimo ( mažėjimo) tendencijos
Darbo užmokestis – tai pinigų kiekis, kurį darbuotojas gauna už atliktą darbą. Apmokėjimo už darbą formas ir dydį reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo apmokėjimo, Gyventojų pajamų garantijų, Darbo sutarties ir Kolektyvinių susitarimų ir sutarčių įstatymai.
Daugiausia tokiose įmonėse kaip šita, užsiimančiomis krovnių gabenimu tarptautiniais keliais, atlyginimas priklauso nuo pervežtų krovinių kiekio, kuo daugiau pervežta tuo daugiau atlyginimo vadybininkas gaus. Didelė atsakomybė krenta įmonės direktoriui ir vadybininkui nes jie dauguma rūpinasi kroviniais ir nuo jų priklauso jų pristatymo kokybė, nes vadybininkai turi parinkti tinkamą automobily gabenti ir parinkti maršrutu, nors dauguma UAB „Keltra“ klientų maršrutu nurodo patys. Dauguma šioje įmonėje dirabnčių zmonių turi aukaštąjį išsilavinimą.5.3. Darbuotojų (tarnautojų) pareigos ir jų pareigybiniai nuostatai
UAB “Keltra” šiuo metu dirba 17darbuotjų. Įmonė užsiimanti tartautiniais ir vietineis vežimais turi tik tris vadybininku kurie valdo 9 automobilius (jiems suranda krovinį, ir nurodo kur reikia nuvykti pasikrautiišsikrauti). Įmonės valdymo organizacinė schema susideda iš atskirų padalinių, nors įmonėje dirba palyginus mažai žmonių. Kiekvienas darbuotojas vykdo jam pavestus darbus. Visus darbuotojus kontroliuoja ir prižiūri darbo efektyvumą direktorius, kuris atsiradus nesklandumams aiškinasi nesklandumų priežastis ir stengiasi jas pašalinti. Direktoriui pavaldūs visi darbuotojai. Buhalterė tvarko įmonės buhalteriją, valdo įmonės finansus, vykdo įmonės dokumentų apskaitą (sąskaitas, kelionės lapus ir kt.). Vadybininkų darbas yra aprūpinti savo įmonės krovininius automobilius darbu ir užtikrinti jų sklandų darbą, gaunamų sąskaitų tvarkymas, išsiunčiamų sąskaitų išrašymas. Vairuotojų pareiga yra užtikrinti, kad krovinys būtų tinkamai pakrautas, pristatytas į paskirties vietą, kad visi krovinį lydintys dokumentai būtų tinkamai užpildyti. Taip pat jų pareiga prižiūrėti jiems priskirtą automobilį ir apie atsiradusius gedimus informuoti vadybininką arba direktorių.5.4. Darbuotojų motyvacija ir konfliktų analizė, sprendimas
Kiekvienoje įmonėje užsiimančia bet kokia veika tarp personala visada kils nesutarimai, kadangi visų žmonių interesai nesutampa. Direktorius rinkdamasis darbuotojus dažniausia atsižvelgia į tai kad žmogus būtų mėgstantis bendrauti ir pasitikintis savimi.
Darbuotojų motyvacija susideda iš jų darbo sąlygų gerinimo, atlyginimo didinimo ir pan. veiksnių, kurie yra tiesiogiai įtakojantys darbo kokybę. Vairuotojų darbo sąlygų gerinimas daugiausiai apima naujesnes transporto priemones, kuriose jau yra daugiau prietaisų, garantuojančių saugesnį krovinio gabenimą ir pačio vairuotojo mažesnį nuovargį, kuris atsiranda kelionės metu. Vadybininkų, kurie tiesiogiai bendrauja su vairuotojais ir klientais, pagrindinis tikslas yra užtikrinti kuo geresnį tarpusavio ryšį su transporto priemone jos kelionės metu, kad būtų žinoma visi įvykiai, kurie gali įtakoti vykdomo užsakymo spartą, saugumą ir pan. dalykus. Tuo pačiu siekiamas ir kuo spartesnis informacijos apsikeitimas su klientais, jų užsakymų vykdymas, vairuotojų supažindinimas su pasikeitusiomis kelionės detalėmis ir t.t. Visiems bendrai rūpi atlikti kuo didesnį užsakymų skaičių, kad leistų didinti įmonės pelną ir tuo pačiu kelti darbuotojų gaunamus atlyginimus. Visi šie siekiai neturi prasilenkti su darbo ir poilsio režimu ir kitomis nuostatomis.

Naudota literatūra:
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR);
Baublys A. Krovinių vežimai. V.:Technika, 1998m.

Leave a Comment