teisesaugos instituciju konspektas

I tema Teisėsaugos institucijų kurso dalykas, sistema, šaltiniai
1.Teisėsaugos institucijų sąvoka, sistema, pagrindiniai veiklos bruožai
Teisėsauga-tai tam tikrų institucijų, taikančių teisinės prievartos ir
teisinės gynybos priemones veikla, kuria siekiama užtikrinti normalų
teisi

teises teorija

Lastauskienė

Be teisės žmonija negalėtų egzistuoti. Visos kitos normatyvinės sistemos
pripažįstamos nepakankamomis. Tačiau iki šiandien nerimsta diskusija kokie
yra skiriamieji teisės požymiai kurie padėtų atskirti teisę nuo kitų
žmogaus elgesio reguliatorių. Bet kokia normatyvinė tvarka (mora