UAB “Danga” investicinis projektas.(Verslo planas)

TURINYS

I.Apibendrinimas ..............................3

II.Projekto idėja ..............................5
1.Įmonės apibudinimas .......................5

2. Projekto tikslai, galimybės....................6

III. Projekto įgyvendinimas .......................6

IV.Aplinkos analizė...........................7

1.Politinė – teisinė aplinka.....................7

2.Socialinė – kultūrinė aplinka.....................8

3.Ekonominė aplinka.......................9

V. Rinkos analizė .........................10
1. Rinkos apžvalga........................10
2. Prekių charakteristikos .....................14
3. Vartotojai ............................16
4. Konkurentų analizė .......................18
5. Marketinginės priemonės......................20
VI.Veiklos organizavimas ......................21

1.Įmonės turtas...........................21

2.Organizacinė įmonės struktūra ...................21

3.Tiekėjai .............................23
VII.Finansinės prognozės.........................24
1. Pardavimų prognozė .......................24
2. Pardavimų savikainos prognozė .................25
3. Veiklos sąnaudų prognozė ....................26
4. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto prognozės ..............26
5. Finansinės prognozės ir projekto nauda ..............27

Priedai..............................28 Literatūros sąrašas.......................38

I. APIBENDRINIMAS

Šio investicinio projekto tikslas – gauti banko paskolą UAB “Danga” įmonės veiklos plėtimui ( įmonės pavadinimas pakeistas konfidencialumo tikslais). UAB “Danga” prekiauja grindų dangomis – kiliminėmis dangomis, kilimais, linoleumu, la

a
aminuota grindų danga. Ji užsiima ir didmenine, ir mažmeninė prekyba. Pagalbinė įmonės veikla -teikiamos kiliminių dangų klojimo paslaugos. Ši veikla ne tik paįvairina įmonės veiklos pobūdį, bet ir padeda geriau tenkinti įvairius vartotojų poreikius.
UAB “Danga” didžiausią pardavimų dalį sudaro prekyba kiliminėmis dangomis. Jomis ši įmonė pradėjo prekiauti pirmoji Klaipėdoje , todėl turi sukaupusi nemažai patirties šioje verslo srityje ir susiradusi nemažai pastovių pirkėjų. Jei įmonės veiklos pradžioje kiliminės dangos buvo viena naujesnių grindų dangų rūšių Lietuvoje, tai dabar pastebima šios rinkos br
r
randa, rinkoje vyksta didelė konkurencija. Dabar Klaipėdoje firma turi daug konkurentų, tačiau geras rinkos žinojimas netrukdo siekti gerų rezultatų bei sėkmingai konkuruoti.

Firma palaipsniui diversifikuoja savo veiklą – dabar ji prekiauja ir laminuota grindų danga, kuri imituoja parketą, natūraliais vilnoniais kilimais, t.y. or
r
rientuojasi ir į turtingesnį vartotoją.
Visą produkciją bendrovė atsiveža iš Europos šalių – Belgijos, Vokietijos. Prekyba vyksta nuomuotose patalpose. UAB “Danga” parduotuvė yra patogioje geografinėje vietoje, – čia didelis transporto bei pėsčiųjų srautas, beveik prie pat parduotuvės yra visuomeninio transporto sustojimo vieta. Konkurentų parduotuvės yra kituose mikrorajonuose, todėl šiame rajone UAB “DANGA” vienintelė siūlo tokį didelį kiliminių dangų pasirinkimą. Teigiama yra ir tai, kad bendrovės kaimynai yra įmonės prekiaujančios baldais bei statybinėmis medžiagomis.
Įmonei vadovauja firmos prezidentas, kuris ir įkūrė šią įmonę, turintis teisininko ir inžinieriaus išsilavinimą. Prezidentas koordinuoja bei kontroliuoja visos firmos veiklą, palaiko nuolatinį ryšį su stambiausiais pastoviais klientais, bei tiekėjais.

Bendrovė planuoja plėsti savo veiklą už Klaipėdos miesto ribų atidarydama naują savo parduotuvę Plungėje ir užsipirkdama platesnės nomenklatūros prekių.Šiam tiksluiįgyvendinti reikalinga paskola. Pr

r
rašoma 150 000 Lt kredito linija su 12  metinių palūkanų 12 mėnesių laikotarpiui. Paskola bus atiduodama dalimis, palūkanos mokamos kas mėnesį. palūkanos per metus sudarys 10000 Lt.
Atidaryta nauja parduotuvė Plungėje leis priartėti arčiau klientų, sukurti 5 papildomas darbo vietas. Projekto metais bendrovė ketina įsigyti naujai atidaromai parduotuvei baldus, kompiuterį bei sunkvežimį. Tai bus įsigyjama iš savo lėšų- iš praeitų metų sukaupto ir nepaskirstyto pelno.
Firmos siūloma produkcija tenkina įvairių vartotojų poreikius. Įmonė orientuojasi ir į vidutines, ir į didesnes pajamas turintį vartotoją. Be to, įmonė prekiauja kiliminėmis dangomis, tinkančiomis ir
r
r buitinėms, ir visuomeninėms patalpoms. Kovoje su konkurentais įmonė laimi vartotojui pateikdama labai didelį prekių pasirinkimą ir šiek tiek mažesnes kainas.
Įmonė ketina projekto metais pardavimus padidinti 30 . Toliau pateiksime 1998 metų ir planuojamų, projekto metų ataskaitų duomenis:

1998 m. Projekto metai
Pajamos 2741921 3564497
Sąnaudos 1599030 2126055
Grynasis pelnas 811453 1014195

1998 m.(12 mėn.) 2000 m. (7mėn.)
Ilgalaikis turtas 111531 351819
Trumpalaikis turtas 1133572 1944566
Nuosavas kapitalas 1001725 2023021

II. PROJEKTO IDĖJA

1.Įmonės apibūdinimas

UAB “DANGA” dirba jau ketveri metai. Ji įregistruota 1994 metais Klaipėdoje. Tai didmenine ir mažmenine prekyba bei paslaugų teikimu užsiimanti įmonė, prekiajanti įvairių rūšių grindų dangomis- kilimais, linoleumu, laminuota grindų danga bei teikianti kiliminių dangų klojimo paslaugas. Ši firma pirmoji Klaipėdoje pradėjo prekiauti kiliminėmis dangomis, todėl yra sukaupusi nemaža patirties šioje verslo srityje .Šiuo metu Klaipėdoje UAB “DANGA” turi daug konkurentų, tačiau geras rinkos pažinimas netrukdo siekti gerų rezultatų bei sėkmingai konkuruoti su kitomis įmonėmis.

Didžiausią dalį – apie 60  visos dabartinės UAB “DANGA” prekių apyvartos sudaro kiliminės dangos, kuriomis Klaipėdoje ji prekiauja savo parduotuvėje.
Firmos misija – tapti didžiausią kiliminių dangų bei kitokių grindų dangų pasiūlą teikiančia firma Vakarų Lietuvoje.
Įmonės strateginis tikslas yra didinti pardavimų apimtis, kas leistų gauti stabiliai didėjantį pelną . To firma siekia siūlydama ne tik didelį kiliminių dangų asortimentą, bet ir pateikdama savo vartotojams kitų rūšių grindų dangas, t.y. diversifikuodama savo veiklą. Taip įmonė nori praplėsti savo klientų ratą tiek tarp ūkinių subjektų, tiek tarp pavienių pirkėjų bei patenkinti kuo įvairesnius jų poreikius (skirtingos paskirties grindų danga įvairioms patalpoms) ir norus (didelis spalvų ir raštų pasirinkimas).

Firmos tarpiniai tikslai tiekti geros kokybės produkciją, didelį dėmesį skirti darbuotojų tobulėjimui, be to per ateinančius tris metus firma planuoja praplėsti savo prekių nomenklatūrą ir asortimentą, kad geriau prisitaikytų prie kintančių rinkos sąlygų. Planuojama vartotojams pateikti daugiau natūralių medžiagų dangų. firma planuoja pateikti daugiau vilnonių kiliminių dangų., nes dabar daugiausiai prekiaujama sintetinėmis kiliminėmis dangomis. Taip pat planuojama prekiauti parketu bei praplėsti jo pakaitalo – laminuotos grindų dangos prekybą.

2. Projekto tikslai, galimybės

UAB “Danga” rinka apima Klaipėdos, Klaipėdos rajono, Kretingos, Gargždų rajonus. Norėdama praplėsti savo rinką, bendrovė ketina įsteigti savo parduotuvę ir Plungėje. Tuo siekiama kuo arčiau priartėti prie kliento.Taip ketinama pritraukti platesnį ratą Vakarų Lietuvos vartotojų ir padidinti pardavimų apimtis.

Įmonei reikalinga paskola, už kurią UAB “Danga” galėtų atsivežti didesnę dalį produkcijos. Kadangi įmonė neketina pirkti patalpų Plungėje, o tik nuomotis jas, tai gauta paskola bus naudojama tik apyvartinėms lėšoms – kiliminių dangų užpirkimui Plungės parduotuvei bei nedidelė dalis pinigų – Klaipėdos parduotuvės pardavimų gerinimui.

Kadangi firma turi didelę demonstracinę salę savo Klaipėdos parduotuvėje, tai stengiamasi pateikti ir pademonstruoti kuo didesnę dalį kiliminių dangų bei kitų grindinių dangų. Manoma, kad vartotojas greičiau susidomės preke ją matydamas prieš savo akis, o ne rinkdamasis iš katalogų. Firmoje galima užsisakyti kiliminių dangų ir, ypač, kilimų ir iš katalogų. Tačiau firma norėtų kuo daugiau pademonstruoti savo parduotuvėje. Todėl firmai reikalinga paskola naujų prekių įsigijimui.

III. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

Reikalinga 150,000 Lt trumpalaikė paskola 12 mėnesių laikotarpiui prekių užpirkimui, kurią planuojama gauti už 12 % metinių palūkanų Lietuvos Taupomajame Banke. Paskolos gavimas planuojamas 1999 metų rugpjūčio mėnesį.

Gauta 150,000 Lt paskola bus naudojama prekių užpirkimu naujai atidaromai kiliminių dangų parduotuvei Plungėje, bei Klaipėdoje esančios grindinių dangų parduotuvės veiklos rezultatų gerinimui.

Paskolą ketinama grąžinti dalimis po 50000 Lt. lapkričio, sausio ir gegužės mėnesiais ( žr. priedas Nr. 1) per 1 metus. Palūkanos bus mokamos kiekvieną mėnesį ir per metus sudarys 10000 Lt.

Paskutinė paskolos dalis bus grąžinta gegužės mėnesį. Birželio ir liepos mėnesiai bus paliekami kaip paskolos grąžinimo atsargos laikotarpis, jei iškiltų netikėtų kliūčių grąžinant paskolą.

IV. APLINKOS ANALIZĖ

1. POLITINĖ – TEISINĖ APLINKA

Kiekvienos įmonės veikla yra susijusi su valstybinio reguliavimo funkcijomis, su priimtais įstatymais, nustatančiais ir reguliuojančiais įmonės gamybinę ar komercinę veiklą.

Visus įstatymus, į kuriuos mūsų nagrinėjama firma turėtų atsižvelgti, galima suskirstyti į 3 grupes:
1.Įstatymai, apiprėžiantys konkurencijos sąlygas;
2. Įstatymai, reguliuojantys atskirus marketingo veiksmus;
3.Įstatymai, susiję su įmonių apmokestinimo politika ir tvarka.

Pirmoji ir antroji grupė įstatymų veikia kaip pirkėjų apsaugos priemonė. Antroji grupė įstatymų apiprėžia prekių įpakavimo reikalavimus, reklamos taisykles, prekių kokybės reikalavimus.

Prekiaujant grindų dangomis yra reikalaujama iš pardavėjų pateikti šiuos dokumentus:
 Atitikties sertifikato (prekės kokybės sertifikato);
 Nemaisto prekės higieninio pažymėjimo.

Nė vienas verslininkas nėra patenkintas dabar Lietuvoje esančiais mokesčiais. Mokesčių tarifai per dideli. Mokesčiai ir įmokos per daug dažnai kinta ir tai sukuria nestabilumą. Prie mokesčių ir ataskaitų tvarkymo tenka vis ilgiau užtrukti, nes Lietuvoje vos ne kas savaitę pakeičiami keli mokesčiai ir verslą reglamentuojantys norminiai aktai. Firma turi skirti papildomai lėšų konsultacinei firmai už pagalbą aiškinantis naujus įstatymus ir reikalavimus.

1998 metų rugpjūčio 11 dieną Vyriausybės buvo patvirtinta mokesčių pertvarkymo programa siekiant Lietuvos mokesčius suderinti su Europos Sąjungos mokesčiais. Ši programa bus įgyvendinta keliais etapais. Bus atsisakyta atskaitymų į Kelių fondą nuo realizavimo pajamų.

Didės akcizai. Tai jau pajuto prekiaujantys naftos produktais, aludariai. Kadangi prekiaujant grindų dangomis nėra mokamas joks akcizas, o tik PVM mokestis, tai dėl to įmonės verslas neturėtų turėti sunkumų ateityje ( neturėtų nukentėti įmonės pelnas, ar didėti prekių kainos), nes PVM mokesčio tarifo nežadama didinti.

Pagal naują mokesčių sistemą nebus apmokestinamas į įmonę investojamas pelnas, tačiau bus apmokestinti dividendai, palūkanos, draudimo įmokos, pajamos už nuomą, turto perdavimą (7,p.21). Tai turėtų pagerinti sąlygas bendrovės verslo plėtrai. Mokesčių sistemos tobulinimas turėtų skatinti įmonės paklausą investicijoms. Dalį pelno įmonė galės investuoti į pagrindinį kapitalą ar jo rekonstravimą.

Prieš puse metų buvo panaikintas muitas kiliminėms dangoms. Tai leido sumažinti pardavimo kainas.

2. SOCIALINĖ – KULTŪRINĖ APLINKA

Nuolat besikeičianti socialinė – kultūrinė aplinka atspindi visuomenės charakteristikas bei jų poveikį verslo aplinkai. Susiformuoja naujos idėjos,atsiranda nauji poreikiai, elgesio modeliai. Įmonės, nuolat nesekančios aplinkos pokyčių, sunkiai prisitaiko prie kintančių rinkos situacijų.Todėl įmonė turi sekti, kokioms materialinėms vertybėms vartotojas suteikia pirmenybę.

Šiuo metu lietuvio vartotojo skonį labiausiai įtakoja Vakarų Europoje susiformavusios ir Lietuvą tik po kelerių metų pasiekiančios interjero stiliaus mados. Dabar Vakarų Europoje vyrauja du interjero stiliai: “kaimiškasis” ir modernusis. Juos tarpusavyje sieja bendras ir ypač akcentuojamas bruožas – natūralumas. Šiuo metu madingų ir vertinamų grindų dangų gamybai naudojamos natūralios medžiagos. Pigesnių ir mažiau vertinamų grindų dangų gamybai naudojamos ir sintetinės, tačiau savo išorinėmis savybėmis primenančios natūralias, medžiagos ,kurios atitinka griežtus šiuo metu Vakarų Europoje keliamus ekologinius reikalavimus. Tačiau visos šios dangos yra gan brangios, todėl Lietuvoje turi po kol kas labai mažą paklausą.

3. EKONOMINĖ APLINKA

Kiekvieną įmonę įtakoja ir tos šalies, kurioje ji veikia, ekonominė būklė bei jos raidos perspektyvos. Šalies ekonomika priklauso nuo vyriausybės vykdomos ekonominės politikos, jos vykdomų programų. Lietuvos ekonomika nepasižymi stabilumu, stiprumu, aukštu pragyvenimo lygiu ar kitomis teigiamomis charakteristikomis.” Per pastaruosius šešerius metus Lietuvos ekonominėje politikoje buvo kuriamos vidutinės trukmės laikotarpio programos, tačiau nebuvo ir ligi šiol nėra realios bei parengtos pagal prioritetines kryptis, laiko etapus ilgalaikės Lietuvos ūkio plėtros strategijos” (1, p. 15).
Todėl nesant ilgalaikių vyriausybės programų, prekybininkui labai sunku prognozuoti savo verslo ateitį. Nors ir matoma Lietuvos ekonomikoje teigiama tendencija: auga gamybos lygis ir kokybė, didėja veikiančių įmonių skaičius, didėja gyventojų pajamos, tačiau Rusijos krizė įrodė, kokia dar yra pažeidžiama mūsų šalies ekonomika ( padidėjo nedarbo lygis, daugelis įmonių atsidūrė sunkioje finansinėje padėtyje, nebesurenkamos lėšos į biudžetą ir t.t.).

Kadangi grindų dangos nėra pirmo būtinumo, o prabangos prekė, tai ekonominė aplinka mūsų nagrinėjamą įmonę labiausiai veikia per gyventojų perkamosios galios svyravimus. Šiandien daugelis Lietuvos gyventojų visas savo pajamas išleidžia maistui, rūbams bei komunaliniams mokesčiams sumokėti. Todėl prekybos grindų danga verslo plėtojimas yra labai ribojamas mažo gyventojų pajamų lygio.

” Nors bendras gyventojų pajamų lygis išlieka žemas, per dvejus Vyriausybės 1997 – 2000 metų veiklos programos realizavimo metus pasiekti, palyginti geri pajamų augimo tempai. Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje per dvejus metus padidėjo nuo 705 Lt 1996 m. spalį iki 1060 Lt 1998 m. spalio mėnesį, t.y. – 50,4 procento, nors infliacija per šį laikotarpį buvo 12 – 13 procentų. Tokiu būdu vidutinis darbo užmokestis augo 10  greičiau, nei buvo numatyta Vyriausybės programoje.” (1, p. 16). Tačiau šiemet numatomas darbo užmokesčio augimo sulėtėjimas.

Nors ir didėja vidutinis darbo užmokestis, tačiau sparčiai didėja prekių ir paslaugų kainos, ypač maisto, todėl realus pajamų lygis taip sparčiai nedidėja kaip vidutinis darbo užmokestis.

Nors ši Vyriausybės 1997 – 2000 metų veiklos programa nukreipta gyvenimo sąlygoms ir Lietuvos ekonomikai gerinti, “tačiau šioje programoje, kaip ir ankstesnėse, akcentuojamas infliacijos mažinimas, kova su biudžeto deficitu, tolesnis stambių objektų privatizavimas. Tačiau tokios ekonominės politikos krypties kaina – aukštas nedarbas ir neigiamos socialinės pasekmės.” (1, p. 16)

Vyriausybė planavo ir nuolatinį nedarbo mažėjimą. 1996 m. nedarbo lygis Lietuvoje buvo 7.1 , 1997 m. – 5.9 , 1998 m. – 6  (7, p.17), o šiemet jau 7.3  (Klaipėdoje – 6.3 ).

Naujoms darbo vietoms kurti rengiamos, o kai kurios jau veikia verslo programos, kuriomis numatoma plėsti gamybą, gaivinant veikiančias įmones, teikiant lengvatinius kreditus žemdirbiams, finansiškai remiant smulkų ir vidutinį verslą, skatinant eksportą ir apdraudžiant kreditus. Tai gi, pradėjus veikti šioms programoms po kelių metų turėtų sumažėti nedarbas, padidėti pragyvenimo lygis. Gyventojai turėtų didesnę dalį savo pajamų skirti remontui. Tai įtakotų grindų dangų pardavimų padidėjimą bei didesnę laminuotų grindų paklausą ( pagal dabartinį gyventojų pajamų lygį laminuota grindų danga yra santykinai brangi).

V. RINKOS ANALIZĖ
1. RINKOS APŽVALGA

UAB “DANGA” rinką,kaip jau buvo minėta, sudaro Klaipėdos miesto, rajono bei artimiausių aplinkinių rajonų (Gargždų, Kretingos, Palangos) vartotojai.

Atidarydama parduotuvę Plungėje, bendrovė tikisi išplėsti savo rinką..Čia tikimasi sulaukti klientų ir iš Plungės rajono.
Galima išskirti du stambius įmonės vartotojų segmentus – tai pavieniai vartotojai, perkantys grindų dangas buitinėms patalpoms bei ūkiniai subjektai, perkantys grindų dangas visuomeninės paskirties, biurų patalpoms.

Pagal segmentus apie 60 % klientų sudaro pavieniai pirkėjai. Apie 40 % pirkėjų sudaro akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, kur 1/3 sudaro statybinės organizacijos. Statybinės organizacijos perka kilimines dangas tiek buitinėms patalpoms, tiek biurams. Didesnę dalį kiliminių dangų statybinės organizacijos vis dėlto perka ne buitinėms patalpoms, nes per paskutinius metus jos turėjo daugiau valstybinių užsakymų, kai individualių būstų statyba Lietuvoje yra smarkiai sumažėjusi (8,p.7). Todėl bendrovė pateikia didesnį asortimentą kiliminių dangų, skirtų buitinėms patalpoms.

Kilimus ir laminuotą grindų dangą daugiausiai perka taip pat pavieniai pirkėjai.

Prekyba kiliminėmis dangomis Lietuvoje yra plačiai išvystyta. Jei iki šiol rinka augo – buvo plečiama kiliminių dangų rūšių, spalvų, raštų pasiūla, tai dabar šis augimas yra sulėtėjęs. Ateityje kiliminių dangų rinka turėtų mažėti. Sintetines medžiagas turėtų pakeisti natūralios grindų dangos.

Rinkos segmentų perspektyvą galima išsiaiškinti užpildžius lentelę:

Lentelė Nr.1. Rinkos perspektyvos įvertinimas

Rinkos Vertinimo skalė
charakteristika nepalanki patenkinama palanki

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Dalykinis aktyvumas Mažėja Stabilizavosi Plečiasi
2.Kainų lygis Krenta Stabilus Didėja
3.Rinkos prisotinimas Prisotinta Struktūriniai pokyčiai Deficitas
4.Produkcijos kokybė Dideli reikalavimai Normalus realizavimo tempas Ažiotažinė paklausa
5. Prekių asortimentas Platus asortimentas Pagrindinės prekių grupės
6. Konkurencija Dominuoja firma arba firmos Daug nedidelių firmų
7.Komunikacijų išvystymas Aukštas mobilumas ir gyventojų informuotumas Uždarumas, gyventojų izoliuotumas
8. Gyventojų gyvenimo lygis Žemas Aukštas
9.Teisinis ekonomikos reguliavimas Silpnai išvystyta įstatiminė bazė, valdininkų savivalė Tiksli ūkinė įstatymvaldystė
Vertinimo vidurkis

Šaltinis: Garškienė A. Verslo planas. Lietuvos informacijos institutas, V., 1994.,p.47.

Kaip matome iš 2 lentelės, prekyba grindų dangomis yra ribojama aplinkos veiksnių -didelės konkurencijos, ekonominės ir politinės situacijos Lietuvoje. Didelė konkurencija kiliminių dangų rinkoje neleidžia didinti kainų. Tačiau bendrovė numato, kad ateinančius 2-3 metus kiliminių dangų paklausa neturėtų labai sumažėti. O tolesnėje perspektyvoje kiliminių dangų paklausos sumažėjimas turėtų būti kompensuojamas laminuotų dangų paklausos padidėjimu.

Lentelė Nr.2. UAB “Danga” prekių rinkos perspektyvos įvertinimas.

Rinkos charakteristika Vertinimo skalė

Prekė

Kiliminės dangos Kilimai Linoleumas Laminuotos dangos
1. Dalykinis aktyvumas 5 7 4 8
2.Kainų lygis 3 6 5 6
3.Rinkos prisotinimas 2 4 3 7
4.Produkcijos kokybė 6 3 5 3
5. Prekių asortimentas 1 3 3 8
6. Konkurencija 2 2 2 6
7.Komunikacijų išvystymas 2 1 2 7
8. Gyventojų gyvenimo lygis 4 3 4 3
9.Teisinis ekonomikos reguliavimas 5 5 5 5
Vertinimo vidurkis Nepalanki Patenkinama Nepalanki Patenkinama

2. PREKIŲ CHARAKTERISTIKOS

Kilimai. Kilimai būna daryti rankiniu ir pramoniniu būdu, sintetiniai ir iš natūralių medžiagų. UAB “DANGA” prekiauja vilnoniais pramoniniu būdu pagamintais kilimais. Naujųjų kilimų vilna yra apdorota specialiomis medžiagomis, kad jų neėstų kandys. Be to, vilna dažnai yra maišoma su poliamidu. Ši medžiaga palengvina kilimų priežiūrą bei padidina jų atsparumą šviesai.

UAB “DANGA” prekiauja kokybiškais, todėl pakankamai brangiais kilimais. Firma daugiau specializuojasi kiliminių dangų pateikime, todėl pateikiamų kilimų asortimentas nėra didelis ir įvairus.

Kitos medžiagos, kuriomis firma prekiauja yra sintetinės. Jų pagrindinis privalumas yra ilgesnis ekspluatacijos laikas, didesnis spalvų ir raštų pasirinkimas.

Kiliminės dangos – sintetinės grindų dangos gaminamos iš poliamido ir polipropileno, pasižyminčio dideliu atsparumu nusidėvėjimui, išsipurvinimui bei šviesos poveikiui. Yra ir kiliminių dangų iš natūralių medžiagų – vilnonių, tačiau Lietuvoje daugiausia prekiaujama sintetinėmis kiliminėmis dangomis. Labai platus spalvų bei piešinių spektras. Dažniausiai tokios dangos klojamos darbo kambariuose, miegamuosiuose ir svetainėje, koridoriuose.

Kiliminės dangos paskirtis priklauso nuo to, koks yra dangos pagrindas. Kiliminių dangų pagrindas būna guminis arba džiutas. Kiliminė danga su guminiu pagrindu labiau tinka kloti koridoriuose, t.y. ten, kur yra daug vaikščiojama arba drėgnose patalpose. Gumos sluoksnis visiškai sulaiko dulkes, drėgmę, sulaiko orą bei šilumą. Kiliminė danga su džiuto pagrindu labiau tinka miegamuosiuose, darbo kambariuose ir panašiai. Tokia danga gerai praleidžia orą ir šilumą, todėl idealiai tinka jeigu yra šildomos grindys.

Yra ir visuomeninės paskirties kiliminės grindų dangos. Jos pasižymi ypatingu tvirtumu. Tai neaustinės arba veltinės kiliminės dangos. Šios dangos atsparios ugniai, drėgmei, tinka baldams su ratukais. Pagrindiniai šių kiliminių dangų kokybės rodikliai – atsparumo nusidėvėjimui klasė, flero aukštis, tankumas. Visuomeniniams objektams gali būti naudojamos tik atitinkančios “extreem” arba “strong” klasę dangos. Pastarosios tinka viešbučio kambariams, kur nėra intensyvaus judėjimo. Koridoriams, taip pat kitoms intensyvesnio judėjimo patalpoms patartina naudoti “extreem” klasės dangas.

Firmos parduotuvėje daugiausia yra buitinėms patalpoms skirtų kiliminių dangų su džiuto pagrindu, nes didesnę pirkėjų dalį sudaro pavieniai vartotojai.

Kilimines dangas pagal produkto gyvavimo ciklą reikėtų priskirti brandos fazei, nes sulėtėjo rinkos augimas bei yra labai intensyvi konkurencija.

Laminuotos grindų dangos Lietuvoje pasirodė visai neseniai. Tai medienos alternatyva. Ši danga atrodo kaip medis ir turi įvairiausių “medienos tekstūrų”. Tai sloksniuota drožlių ir medienos pluošto plokštė, padengta ir suklijuota su daugeliu dirbtiniais sakais prisotintų ir išmargintų popieriaus sluoksnių. Laminuotos grindys, imituojančios medį, yra žymiai pigesnės už parketą, be to, yra patvarios ir ilgaamžės, lengvai prižiūrimos. Ši danga tinka šildomoms grindims, turi tvirtą paviršių. Laminuotos grindų dangos naudojamos tiek buitinėse, tiek visuomeninėse patalpose.

UAB “DANGA” prekiauja prancūziškomis rūšinėmis ir nerūšinėmis ( brokuotomis) laminuotomis plokštėmis – taip derinamasi prie turtingesnio bei mažesnes pajamas turinčio vartotojo. Firma laminuota grindų danga prekiauja gan neseniai, nes ateityje prognozuoja didelę jų paklausą.

Linoleumas. Tai tikrai klasikinė grindų danga, kuri gerai ekspluatuojama, higieniška ir neteršia aplinkos.Danga yra antistatiška. Ši savybė neleidžia linoleumui pritraukti purvą ir dulkes.
3 lentelėje pateiktos visos grindinės dangos, kuriomis prekiauja UAB “DANGA” bei svarbiausios šių dangų savybės.

3 lentelė. Grindinių dangų savybės.
Prekės pavadinimas Savybės
Kilimai 1.geras šilumos izoliatorius;
2.žymi patalpose tam tikras ribas;
3.daro interjerą turtingu.
Kiliminė danga 1.didelis spalvų pasirinkimas;
2.drėgmės, šilumos izoliacija (guminis pagrindas);
3.sugeria triukšmą;
4.konfortabilumas – sukuria jaukumą patalpose;
5.priežiūrai riekia specialių priežiūros priemonių.
Laminuota grindų danga 1.tvirtumas ir ilgaamžiškumas;
2.praleidžia šilumą;
3.natūralių medinių grindų imitacija.
Linoleumas 1.antistatiškumas;
2.lengva priežiūra;
3.didelis raštų pasirinkimas;
4.lengvai ir greitai paklojama.

Iš įmonės pateikiamų grindinių dangų didžiausią paklausą 1998 metais turėjo kiliminės dangos (lentelė Nr.4). Todėl bendrovė siūlo dar ir kiliminių dangų klojimo paslaugas.

Lentelė Nr.4
Prekė Pardavimo 
Kiliminės dangos 65
Kilimai 5
Laminuotos parketlentės 5
Linoleumas 9

3. VARTOTOJAI

UAB “Danga” vartotojus galima skirstyti:
A. pagal segmentus: pavieniai pirkėjai ir ūkiniai subjektai;
B. pagal prekes: kiliminių dangų pirkėjai, kilimų pirkėjai ir t.t.

Kalbant apie pavienius pirkėjus, įmonės pagrindinio vartotojo bruožai yra tokie:
• Amžius – nuo 25 iki 45 metų;
• Smulkūs ir stambūs verslininkai;
• Turintys vidutines ir didesnes pajamas.

Kadangi kiekviena iš minėtų dangų turi skirtingas savybes, dangos gali būti naudojamos šiek tiek skirtingose patalpose. Šių dangų kaina taip pat skiriasi. Kurią dangą pasirinks pirkėjas priklauso nuo to, kur vartotojas žada ją naudoti bei kokioms grindų dangų savybėms yra teikiamas prioritetas. Pagrindiniai vertinimo kriterijai yra šie:
 išvaizda ( raštas, spalva – ar tiks prie interjero);
 kaina;
 pojūčių komfortiškumas (kieta, minkšta, šalta, šilta Danga);
 atsparumas purvui;
 paprasta priežiūra;
 atsparumas nusidėvėjimui;
 spalvų patvarumas (šviesai, trinimui);
 garso izoliacija;
 šilumos izoliacija.

Pagal pardavimų apimtis, kurios geriausiai atspindi paklausą, galime daryti išvadą, kad Lietuvos vartotojas pirmumą suteikia kiliminei dangai. Tokią paklausą įtakojo ir tai, kad kitokios grindų dangos ( PVS dangos, laminuotos, kamštinės grindys) Lietuvoje pasirodė prieš metus kitus, t. y. nebuvo alternatyvios pasiūlos. Be to, minėtos dangos, bei kitos natūralios grindų dangos ( pvz.: parketas) yra žymiai brangesnės už kilimines dangas ir jas įsigyti gali tik nedidelė dalis vartotojų, turinčių dideles pajamas.

Pagal pajamas (tai dažniausiai apsprendžia, kokią dangą pasirinks pirkėjas) vartotojus dar būtų galima suskirstyti į dvi grupes : turintys vidutines pajamas perka kilimines dangas, o turtingesni – laminuotas grindų dangas bei kilimus. Iš kitos pusės, yra atskiras pirkėjas ir kiliminėms dangoms, ir laminuotoms grindims, ir kitokiai grindų dangai.

Kaip jau buvo minėta, apie 40  vartotojų sudaro ūkiniai subjektai. Šios vartotojų grupės paklausą įtakoja:
 naujai įsikūrusių firmų skaičius;
 ūkinių subjektų finansinė padėtis ( kiek lėšų gali skirti savo įmonės prestižo kėlimui);
 statybų apimtys.

Dėl 1998 metų Rusijos krizės pablogėjo kai kurių ūkinių subjektų finansinė padėtis, tačiau tikimasi, kad ši krizė nesukels didesnių sunkumų grindinių dangų prekyboje.

Lietuvoje statybų apimtys per 1998 metus padidėjo 15.8 . Būsto statyba sumažėjo 6 . Apie 2/3 statybų buvo pagal valstybinius užsakymus, buvo statoma įvairių administracinių pastatų (8, p.7).

Vartotojų įpročiai.

UAB “Danga” vartotojas pasižymi dar ir šiomis šiomis charakteristikomis:
1. Potencialūs vartotojai perka iš šių šaltinių: darbo užmokestis, pelnas.
2. Vidutinis pirkimo dydis priklauso nuo to, kas perka: gyventojai perka dangas 1 -2 kambariams, ūkiniai subjektai didelius kiekius.
3. Kiliminių dangų prekybą įtakoja labai ryškus sezoniškumas. Per spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius parduodama apie 30% visų metinių pardavimų, per I – ąjį ketvirtį parduodama tik apie 15% visų metinių pardavimų, o per II – ą ir III – ią ketvirčius po 22 – 25% metinių pardavimų. Daugiausiai vartotojai perka spalio – lapkričio mėnesiais, o mažiausiai – sausio ir vasario mėnesiais. Tam turi įtakos tai, kad remonto sezonas yra pavasaris – ruduo, o pabaigus remontą klojami kiliminiai takai. Tuo tarpu po naujųjų metų prekyba smarkiai susilpnėja. Viena iš priežasčių yra Kalėdos ir Naujieji metai, kai žmonės išleidžia savo santaupas dovanoms ir vaišėms.
4. Pavieniai pirkėjai teikia pirmumą parduotuvėms, kur yra didelis ir įvairus prekių pasirinkimas, kai ūkiniai subjektai mieliau renkasi iš katalogų. Tam turi įtakos ir tai, kad jie užsako didelius kiekius.
5. Sprendimas pirkti dažniausiai priimamas pasitarus su šeimos nariais ar kitais žmonėmis.
4. KONKURENTŲ ANALIZĖ

Kaip žinome, yra trys konkurencijos rūšys:
a) rūšinė – tarp tos pačios rūšies prekių, tenkinančių tą patį poreikį;
b) funkcinė – tarp skirtingų rūšių prekių, tenkinančių tą patį poreikį;
c) komercinė – tarp visų rūšių prekių pardavėjų, siekiančių patraukti kuo daugiau pirkėjų.
a) UAB “Danga” konkurentai, prekiaujantys kilimine grindų danga bei kitu tuo pačiu asortimentu, kurį siūlo UAB “Danga”.
b) Konkurentai, prekiaujantys kita grindų danga, ypač natūralia. Naujai atsiradusiomis dangomis bei natūraliomis grindų dangomis prekiaujančios įmonės šiuo metu nėra didelės konkurentės, nes jų siūlomos grindų dangos yra pakankamai brangios ir jas gali įsigyti tik labai nedidelė dalis vartotojų. Tačiau ateityje, padidėjus gyventojų pajamų lygiui Lietuvoje, tai gali turėti labai didelės neigiamos įtakos kiliminių dangų paklausai.
c) Didesnė dalis Lietuvos gyventojų savo visas pajamas išleidžia būtiniausioms prekėms – maistui bei rūbams, o remontui skiriama labai maža dalis visų pajamų.
Stambiausi UAB “Danga” konkurentai yra Vilniaus firmos “Rubikon” bei “Interjero centras” ir Alytaus firma “Iris”, turintys savo filialus Klaipėdoje, bei didesni prekybos apdailos medžiagomis centrai -“Arsenalas”, “Gulsena”, “Toskana”. Be to, Lietuvoje yra dar be minėtų firmų apie 10 didelių firmų, užsiimančių kiliminių dangų importu, didmenine bei mažmenine prekyba, kurios tuo pačiu aprūpina mažesnes ir didesnes parduotuves (žr.5 lentelė).
Jei prieš keturis metus UAB “Danga” buvo vienintelė Klaipėdoje užsiimanti didmenine kiliminų dangų prekyba ir neturėjo konkurentų, tai šiandien ji turi atlaikyti ypač intensyvų konkurentų spaudimą. Tačiau dėl to laimi vartotojas – kiliminių dangų kainos per tuos metus sumažėjo net 30 .
Didžiausias konkurentas – firma “Rubikon”. Jų parduotuvėje yra toks pat didelis kiliminių dangų pasirinkimas, tačiau šie konkurentai siūlo daugiau kiliminių dangų su guminiu pagrindu, o tokios kiliminės dangos turi mažesnę paklausą nei kiliminės dangos su džiuto pagrindu, nes guma reaguoja su tuo paviršiumi ant kurio yra paklojama ir vėliau gali būti sunkiai nuplėšiama.
Kiti konkurentai siūlo mažesnį prekių pasirinkimą ir tuo naudodamasi UAB “Danga” sėkmingai su jomis konkuruoja.
5 lentelė. UAB ” Danga” konkurentų charakteristikos.
Konkurentas Gamintojas Pasirinkimas Kaina (1m2)
“Arsenalas” Vokietija, Belgija mažas 21 – 48 Lt
“Gulsena” Belgija, Olandija, Prancūzija mažas 19 – 54 Lt
“Interjero centras” Belgija, Vokietija vidutinis 20 – 55 Lt
“Iris” Belgija, Olandija, Prancūzija didelis 9 – 62 Lt
“Rubikon” Belgija didelis 24 – 68 Lt
“Toskana” Belgija, Vokietija, Lenkija mažas 9 – 42 Lt

6. MARKETINGINĖS PRIEMONĖS

Pagrindinis UAB “Danga” privalumas prieš konkurentus yra didelis kiliminių dangų pasirinkimas, bei žemesnės nei konkurentų kainos už tos pačios kokybės dangas. Analogiškos kokybės kiliminės dangos kainuoja 5 – 8% pigiau.
Firma taiko nuolaidas pastoviems ir didelius kiekius perkantiems klientams. Pristato pirkinį į namus. Dar viena papildoma marketinginė priemonė, o tuo pačiu dar viena paslauga – kiliminių dangų klojimas.
Kiliminių dangų kainos įmonėje svyruoja nuo 7 iki 65 Lt/m2. Vidutinė kiliminių dangų kaina yra apie 25 Lt/m2. Kilimų kainos svyruoja nuo 500 iki 700 Lt. Laminuotų grindų kainos svyruoja apie 50 Lt/m2, nerūšinių laminuotų grindų kaina – 25 Lt/m2. Linoleumo kaina svyruoja nuo 20 iki 60 Lt/m2. Klojimo darbų kainos priklausomai nuo darbų sudėtingumo gali svyruoti nuo 5 iki 8 Lt/m2.
Firmos kainodaros strategija – gynimasis nuo konkurentų – vartotojams siūloma prekė mažesne kaina, taikomos įvairios nuolaidos.
UAB “DANGA” sistemingai reklamuojasi laikraščiuose, kartais vietinėje televizijoje, taip pat dalyvauja visose didžiosiose mugėse ir parodose, skirtose besidomintiems apdaila bei statyba. Nemaža dalis klientų pritraukiama būtent mugių ir parodų metu. Spaudoje pasirodo užsakomieji straipsniai. Paruošti reklaminiai bukletai, kurie dalinami mugių metu. Rėmimui ir reklamai planuojama skirti 0.5  nuo pardavimų.
Pastoviems įmonės klientams, kaip buvo minėta, yra taikomos pardavimo nuolaidos, didžiausiems klientams suteikiamas iki 15 dienų mokėjimo atidėjimas.

VI. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
1. ĮMONĖS TURTAS

1998 m. gruodžio mėn. įmonės turtas buvo lygus 1, 245 103 Lt (priedas Nr. 6, p.32). Šį turtą sudarė transporto priemonės ir trumpalaikis turtas. 3 lengvieji automobiliai skirti tarnybiniams reikalams bei paslaugoms. Trumpalaikis turtas susidėjo iš prekių, avansu apmokėtų sąskaitų, pirkėjų skolų, bei pinigų kasoje ir banke.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 63,660 Lt. Firmos prezidentas valdo 63,05 firmos akcijų, direktorė – 32,84 , dar yra septyni asmenys (du iš jų firmos darbuotojai) valdantys 4,11. visų bendrovės akcijų.

2. ORGANIZACINĖ ĮMONĖS STRUKTŪRA

Firmos prezidentas 1994 m. įkūrė UAB “Danga”, kuriai ir vadovauja iki šio laiko. Prezidentas koordinuoja bei kontroliuoja visos firmos veiklą, palaiko nuolatinį ryšį su stambiausiais pastoviais klientais, bei tiekėjais.
Firmos direktorė koordinuoja Klaipėdos parduotuvės darbą. Plungės parduotuvės darbą koordinuos direktorius Plungėje.

Įmonėje dirba 13 darbuotojų (Schema Nr. 1).
1 schema. UAB “Danga” organizacinė schema.

Prekių užsakymu, užpirkimu, naujų prekių paieška ir ryšio palaikymu su tiekėjais rūpinasi vadybininkai. Vadybininkai taip pat tvarko muitinės dokumentus, užsako transportą prekių atvežimui, rūpinasi rėmimu, bei atlieka rinkos tyrimus. Kiekvienas vadybininkas turi konkretų darbą – vienas vadybininkas rūpinasi transporto užsakymu, kitas rūpinasi muitinės dokumentų tvarkymu ir kitais su muitine susijusiais darbais, taip pat yra atskiras vadybininkas darbui su klientais, bei firmos ūkio reikalams.
Bendrovės buhalterinę apskaitą tvarko vyr. finansininkė.
Klojimo darbų viršininkas rūpinasi klientų paieška, klojimo darbų meistras įvertina situaciją objekte ir nustato klojimo kainą. Klojėjas atlieka visus klojimo darbus.

Plungės parduotuvei darbuotojai bus atrinkti konkurso tvarka. Pagrindiniai kandidatams keliami reikalavimai yra geras prekių žinojimas bei tos informacijos mokėjimas pateikti klientui, taip pat sąžiningumas ir kultūringumas.

Plungėje atidaromai parduotuvei finansininkas nebus samdomas, o šioms pareigoms atlikti bus apmokytas skyriaus viršininkas.

Norint labiau motyvuoti darbuotojus planuojama pereiti prie atlyginimo, kuris priklausys nuo pardavimų apimties.

3. TIEKĖJAI

Didžioji dauguma produkcijos importuojama iš Vakarų Europos – Belgijos ir Vokietijos. UAB “Danga” užpirkimus daro reguliariai kas mėnesį.
Kilimų prekyba vykdoma pagal užsakymus iš firmų – gamintojų katalogų, tuo tarpu prekybos salėje laikomi tik keli populiaresni kilimai.
Vidutiniškai per mėnesį UAB “Danga” atsiveža prekių už 100 – 120,000 Lt. Tokį prekių kiekį parduoti užtrunkama nuo 30 iki 45 dienų. Apie 30% pardavimų sudaro išankstiniai užsakymai.
Prekėms atsivežti samdomos firmos užsiimančios krovinių pervežimu. Tai kainuoja 10 – 12,000 Lt per mėnesį.

6 lentelėje pateikiami pagrindiniai tiekėjai, prekės pristatymo laikas bei apmokėjimo sąlygos:

6 lentelė.
Tiekėjas Prekės pavadinimas Prekės pristatymo laikas Apmokėjimo sąlygos
“Globus”, ” Bilermann” Vokietija

Kiliminė danga 15 – 20 dienų 60 dienų po prekių atkrovimo
“Astra”
Vokietija Kiliminė danga 15 – 20 dienų 30 dienų po prekių atkrovimo
” ITC Belgije”, “Tapibel”, “Lano”, ” Balta industrie” Belgija

Kiliminė danga 15 – 20 dienų 60 dienų po prekių atkrovimo

18% PVM nuo įvežamų prekių vertės sumokamas įsivežant prekes per sieną.

VII.FINANSINĖS PROGNOZĖS
1. PARDAVIMŲ PROGNOZĖ

Didžiausią dalį UAB pardavimuose sudaro kiliminės dangos – per 60 %. Kilimai, laminuotos grindų dangos, linoleumas sudaro – apie 20 % visų pardavimų. Apie 15 % pajamų duoda kiliminių dangų klojimas.
1998 metais iš viso parduota prekių už 2741921 Lt (žr. priedas Nr. 2, p.28).
Prognozuojant pardavimus 1999 m. antram pusmečiui ir 2000 m. pirmam pusmečiui, buvo atsižvelgta į 1998 metų rezultatus. Lyginant su praėjusiais metais projekto metais pardavimai turėtų išaugti 30  (žr.priedas Nr.2) . To tikimasi dėl atidarytos naujos parduotuvės Plungėje, bei dėl išaugusių pardavimų Klaipėdos parduotuvėje. Plungėje parduotuvę planuojama atidaryti rugsėjo mėnesio pradžioje. Kaip rodo daugiametė UAB “Danga” patirtis kaip tik šiuo laikotarpiu būna didžiausias prekybos kiliminėmis dangomis pakilimas, kuris tęsiasi iki naujųjų metų.
Didžiausias konkurentas Plungėje yra “Rubikon” filialas, tačiau vis dėlto tikimasi žemomis kainomis, didele prekių pasiūla ir geros kokybės produkcija užimti tam tikrą rinkos dalį.
Grindinių dangų pardavimai, kaip buvo minėta, yra įtakojami sezoniškumo. Į tai atsižvelgta ir prognozuojant pardavimus. Didžiausi pardavimai tikėtini rugsėjo – gruodžio ir birželio – liepos mėn. Rugsėjo – gruodžio pardavimai gali būti dar ir didesni nei prognozuojami, nes 1998 metų rudenį dėl Rusijos krizės pardavimai buvo žemesni nei ankstesniais metais. Pardavimų sumažėjimas buvo jaučiamas dar 1999 metų žiemą, tačiau dabar vartotojų srautai vėl didėja.

2. PARDAVIMŲ SAVIKAINOS PROGNOZĖS

UAB “Danga” prekių savikaina sudaro 49  pardavimo kainos. Į prekių savikainą yra įtraukiamos transportavimo išlaidos, kurios siekia 10  prekės pardavimo kainos. 1998 metais medžiagų skirtų perparduoti savikaina iš viso siekė 1334847 Lt (žr. priedas Nr. 3,p.29).
Kadangi ketinama didinti pardavimų apimtis, tai, žinoma, atitinkamai (30 ) išaugs ir prekių savikaina. Planuojama, kad prekių savikaina išaugs iki 1735301 Lt (priedas Nr. 3,p.29).
Prognozuojant pardavimų savikainą, laikomasi tos pačios savikainos struktūros: 53  pardavimų kainos sumokama tiekėjams, 10  sudaro transportavimo išlaidos.
Tiekėjai neketina didinti savo prekių kainos, nes bendrovė yra jų pastovus klientas.
Transportavimo kaina taip pat neturėtų brangti, nes dėl krizės Rusijoje tarp vežėjų dabar vyrauja didelė konkurencija ir transportavimo kaina yra net gi sumažėjusi, tačiau šiuose skaičiavimuose transportavimo kaina paliekama tapati.
3. VEIKLOS SĄNAUDŲ PROGNOZĖS

UAB “Danga” veiklos sąnaudos 1998 metais siekė 264183 Lt. Veiklos sąnaudos sudarė 9.6  pardavimų pajamų. Didžiausią veikos sąnaudų dalį sudarė išmokos atlyginimams (37  ) ir soc. draudimui (11  ) bei išlaidos ryšių paslaugoms apmokėti ( 11.7 ), nuomai ( 9  ) (priedas Nr 4, p.30).

Prognozuojant veiklos sąnaudas 1999 – 2000 projekto metams numatomas jų padidėjimas nuo 264183 Lt iki 390754 Lt. Veiklos sąnaudos sudarys 10.96  pardavimų pajamų (priedas Nr 5, p.31).

Skaičiavimuose padarytos tokios prielaidos:
• Numatomas atlyginimų augimas 5 ;
• Išlaidos atlyginimams padidės dėl to, kad naujai atidarytai parduotuvei bus priimti 5 nauji darbuotojai: direktorius, parduotuvės vedėjas, 2 pardavėjai ir valytoja.
• Dėl dar vieno pardavimo padalinio atsiradimo po 30  padidės išlaidos ryšiams, komunalinėms paslaugoms, nuomai. Šios išlaidos nebus lygios Klaipėdos parduotuvės išlaidoms, nes Plungėje atidaroma parduotuvė turės perpus mažesnes patalpas, kurių nuoma žymiai pigesnė, taip pat ir dėl žemesnės nuomos rinkos kainos Plungėje.
• Rėmimui bus skiriama 0.5  nuo pardavimų.
• Nusidėvėjimo sąnaudos išaugs, nes įmonė planuoja įsigyti sunkvežimį, kompiuterį ir baldus naujai atidaromai parduotuvei.

4. ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PROGNOZĖS

Projekto metais (priedas Nr.7, p.33) padidės tiek ilgalaikis turtas, tiek trumpalaikis. Įmonė 1999 m. rugpjūtyje planuoja įsigyti baldų ir kompiuterį naujajai parduotuvei už 42 800 Lt. Vėliau bus įsigytas sunkvežimis Plungės parduotuvės klientų aptarnavimui, kurio vertė – 270 000 Lt.

Projekto laikotarpiu įmonė sukaups didesnes prekių atsargas, kad galėtų efektyviau aptarnauti klientus.

Prognozuojant per vienerius metus gautinas sumas – pirkėjų įsiskolinimus, laikytasi tokios prielaidos: kadangi stambiems klientams taikomas iki 15 dienų atidėjimas ir įmonės vartotojų grupė – ūkiniai subjektai sudaro apie 40  visų įmonės vartotojų, tai pirkėjų įsiskolinimas kiekvieną mėnesį lygus 20  nuo pardavimų.

Padidėjus pardavimų apimtims ir pelnui daugiau bus sumokama mokesčių bei padidės išmokos atlyginimams.

5. FINANSINĖS PROGNOZĖS IR PROJEKTO NAUDA

Projekto metais turi padidėti įmonės pelnas nuo 811453 Lt (priedas Nr. 8, p.34) iki 1014195 Lt (priedas Nr. 9, p.35). Pagerės įmonės veikla. UAB “Danga” bus pajėgi grąžinti bankui paskolą bei laiku sumokėti palūkanas, kurios per metus sudarys 10000 Lt. Tai atsispindi ir prognozuojamoje pinigų srautų ataskaitoje (priedas Nr. 10, p.36).

Be įmonės ir banko šio projekto naudą turi pajusti ir vartotojas. Bus pateikta didesnė kiliminių dangų pasiūla, priartėjama arčiau pirkėjo.

Kadangi įmonė gaus daugiau pelno, tai didesnė suma bus sumokėta ir į Lietuvos biudžetą.

Atidarius naują parduotuvę bus sukurtos naujos darbo vietos.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1

Paskolos grąžinimo lentelė.

Periodas Balansas Grąžinimai Palūkanos Viso
I metai
8 mėn. 150.000 0 1.500 1.500
9 mėn. 150.000 0 1.500 1.500
10 mėn. 150.000 0 1.500 1.500
11 mėn. 150.000 50.000 1.500 51.500
12 mėn. 100.000 0 1.000 1.000
1 mėn. 100.000 50.000 1.000 51.000
2 mėn. 50.000 0 500 500
3 mėn. 50.000 0 500 500
4 mėn. 50.000 0 500 500
5 mėn. 50.000 50.000 500 50.500
6 mėn. 0 0 0 0
7 mėn. 0 0 0 0
Viso 150.000 10.000 160.000

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Bivainis J. Rakauskienė O.G. Lietuvos ūkio plėtojimo strategijos iki 2010 m. koncepcija (2). // “Lietuvos ūkis”, 1998 m. Nr. 7-8., p. 15.
2. Garškienė A. Verslo planas. Lietuvos informacijos institutas, V., 1994 m.
3. Gaučaitė V. Urbonavičius S. Biznio planas. Lietuvos informacijos institutas, V., 1994 m.
4. Jovaiša A. Kaip parengti verslo planą.”Pačiolis”, 1998 m.
5. LR konkurencijos įstatymas. // ” Valstybės žinios”, 1992 m. 29 – 804., p. 1896.
6. LR prekybos įstatymas. // ” Valstybės žinios”, 1995 m. 10 – 204., p. 9.
7. Petrauskas A. Mokesčių teisinė bazė orientuojama į šalies ūkio plėtrą.// “Klaipėda”, 1998 m. spalio 5 d., p. 21.
8. Tamulionis P. Šalyje per daug statybos bendrovių. // ” Lietuvos rytas”, 1999 m. sausio 14 d., p. 7.
9. Usevičius K. Įmonės veiklos analizė ir verslo plano pagrindai. KF “Pokytis”, V., 1998 m.,242 p.
10. Vyriausybės 1997 – 2000 metų veiklos programa. // “” Lietuvos rytas”, 1998 m. lapkričio 24 d., p. 16.