turizmas

1290 0

ĮVADAS

Būsimiems verslininkams iškyla klausimas, kokį verslą pradėti. Su tokiu pačiu klausimu susidūriau ir aš. Tuomet pasinaudojau patarimu – ,,imkitės veiklos, kuria gerai išmanote”.

Pradėti savo verslą reikia apsisprendimo ir pasiryžimo įveikti visas kliūtis ir nesėkmes. Aiškūs tikslai ir kryptingas sėkmės siekimas turi įveikti visus galimus nesutarimus. Kuriant verslą, steigiant įmonę visuomet veiklos pradžia susijusi su neapibrėžtumu, galimos klaidos, įvairūs trūkumai ir netikėtumai, kurie neturi gąsdinti mūsų, nes tai kasdienė verslininko aplinka.

Galvojant apie naują verslą, reikėtų išsiaiškinti, ar tai kuo ketinate verstis, yrra rizikinga. Visada galima sužinoti, kokio tipo verslo įmonių daugiausia bankrutavo mūsų mieste, regione ir netgi visoje Lietuvoje. Tačiau nežinau nei vienos įmonės, kuri užsiėmusi tokia veikla, kaip mano steigiama individuali įmonė būtų bankrutavusi. Pasak verslininkų prekiaujančių šiomis prekėmis – pardavimas atsipirko.

Verslo plano svarba yra verslininko apmąstymai, įvertinimai, galimi sunkumai.

Viena iš verslo plano dalių yra marketingo planas.

Šiandienos sudėtingas pasaulis mus visus verčia orientuotis marketinge. Daugelyje šalių, kuriose ekonomika remiasi rinkos dėsniais, tarp jų ir Lietuva, jau keletą dešimtmečių marketingas sudaro verslo veeiklos pagrindą. Marketingo planas reikalingas – įmonės tikslams, perspektyvų analizei, marketingo situacijai, biudžetui, strategijai, kontrolei, pardavimų prognozei nustatyti.

Aš įkursiu individualiąją įmonę ,, AdrIna”, kuri užsiims mažmenine prekyba rankinukais ir jų priedais.

Šiais moderniais laikais, kai moterys vis siekia išsilavinimo, nori atrodyti stilingai, rankinukai ir

r jų priedai yra viena iš daugelio priemonių tam tikslui sukurti. Moterys, panelės, merginos tikrai nežengia kojos iš namų nepasiėmusios šio aksesuaro. Jis suteikia joms ne tik moteriškumo, bet ir atskleidžia kiekvienos individualų stilių. Tuo jos ir skiriasi nuo vyrų. Nors vyrai dabar irgi linkę po pažastimi pasikišti, kokią vyrišką rankinę. Mano įmonė tą jiems suteiks. Įmonė ,,AdrIna” prekiaus ne tik moterims skirtomis rankinėmis ir jų priedais, čia savo stilių galės atrasti ir vyrai.

Mano pasirinkimą nulėmė tai, jog pirma aš esu moteris, antra – taip pat turiu savo stilių ir trečia – negaliu gatvėje neatsisukti į gražią, stilingą ir praktišką rankinę.

Verslo paskirtis – patenkinti būsimų vartotojų poreikius ir iš viso to gauti pelną, kuris padengtų mano įmonės kaštus.

Iškeliami uždaviniai:

1) nustatyti tikslinę rinką;

2) nustatyti rinkos dydį (klientų skkaičių ir jų atnešamus pinigus );

3) nustatyti paklausą lemiančius veiksnius;

4) išanalizuoti konkurencinę situaciją;

5) išsiaiškinti įmonės padėti rinkoje;

6) paruošti marketingo programą;

7) numatyti reikalingą biudžetą šiom priemonėm įgyvendinti.

1. ĮMONĖS TIKSLAI

Kiekvienu verslu, kaip veikla, siekiama užsidirbti pragyvenimui, teikiant prekes ar paslaugas. Kiekvienos kuriamas verslas:

– teikia paslaugas;

– skatina konkurenciją;

– sukuria turtą;

– suteikia naujų darbo vietų.

Kurdama savo įmonę, sieksiu sukurti kuo daugiau turto, skatinanti konkurenciją, suteikti naujų darbo vietų.

Pagrindiniai individualios įmonės ,,AdrIna” tikslas – siekti ilgalaikio ir didžiausio pelno, kad tą pasiekčiau, reikės stengtis visapusiškai patenkinti vartotojų poreikius; pateikti geros kokybės, gero dizaino prekes; sukurti tokią re

eklamą, kuri geriausiai atitiks įmonės veiklos esmę; sukurti palankią kainų sistemos vartotojams; tinkamai paskirstyti visas pajamas ir išlaidas; ieškoti patikimų rėmimo šaltinių; teisingai atlyginti už atliktus darbus; išsaugoti stabilų pardavimą; užtikrinti įmonės išsilaikymą. Be abejo vienas svarbiausių įmonės tikslų – įeiti į rinką ir gauti 80( pardavimo pelningumą.

Apskaičiavusi, jog gausiu grynojo pelno 57280 lt. Pelningumo 10, 5(.

Apskaičiavimai priede nr. 1

2. MARKETINGO STRATEGIJOS

Marketingo kompleksas, kuriuo remiasi įmonė, konkrečių tam tikroje aplinkoje, kurios įtaka nulemia konkrečių sprendimų bei veiksmų parinkimą. Tam būtina kruopšti aplinkos charakteristikų analizė, ir, be to vykdoma daugeliu skirtingų aspektų.

Siekiant tai atlikti, tikslinga nagrinėti aplinką pagal atskirus charakteringus elementus.

Marketingo kompleksas – tai visuma tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų, įgaliojančių patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti firmos tikslus.

Yra skiriama marketingo vidinė (mikroaplinka ) ir išorinė (makroaplinka ).

2.1. Įmonės vidinės galimybės

Mikroaplinka (artimesnė ir šiek tiek valdoma ) – tai esanti įmonės viduje ir pačios įmonės kontroliuojama.

Mikroaplinkai priskiriami elementai daugiausiai tiesiogiai susieti su pačia įmonę.

Įmonės mikromarketingui priklauso tiekėjai, konkurentai, vartotojai.

Konkurentai

Steigdama savo įmonę aš susidursiu keletą konkurentų, kurie prekiaus tokio tipo prekėmis kaip mano:

– universalinė parduotuvė;

– turgus;

– parduotuvė ,, Peliukas”.

Tiekėjai

Tiekėjai turi didelę įtaką kiekvienam verslui. Aš prekiausiu tokių firmų rankinėmis ir priedais: ROYAL, PILOT, VERO CUCIO, NICO, JOUNI, PIŪDIS SERVAS

2.2 Išorinės aplinkos sąlygos

Makroaplinka ( visiškai nevaldoma ) – tai veiksniai, kurie įmonę veikia tik iš išorės.

Pagal visus išorinius elementus galima išskirti ši

ias marketingo makroaplinkos atskirų aplinkų rūšys, kurios bus svarbios man:

– politinė – teisinė aplinka;

– gamtos – demografinė aplinka;

– ekonominė aplinka;

– technologinė aplinka;

– konkurencinė aplinka;

– socialinė – kultūrinė aplinka.

Politinė – teisinė aplinka

Politinė – teisinė aplinka – marketingo komplekso elementas, apimantis visuomenės politinių struktūrų veiksmus, juridinius aktus ir jų interpretavimą, vienaip ar kitaip keičiantis marketingo kompleksą.

Kurdama savo įmonę susipažinau su LR įstatymais.

Formuodama savo įmonės marketingo kompleksą naudosiuos ne tik galiojančiais įstatymais, bet ir kiek įmanoma prognozuoti politikos vystymosi kryptis.

Politinei – teisiniai aplinkai turi įtaką juridiniai aktai:

1. Aktai, apibrėžiantys bendras konkurencijos sąlygos.

2. Aktai, ribojantys konkrečius konkurentų veiksmus.

3. Aktai, reguliuojantys atskiras marketingo veiksmų rūšis.

Kurdama savo įmonę vadovausiuos LR įstatymais:

a) LR įmonių įstatymu, priimtas 1990-05-08 d. Šio įstatymo tikslas – nustato subjektus, turinčius teisę savo firmos vardu užsiimti nuolatinę komercine – ūkine veikla Lietuvos Respublikoje, jų steigimo ir veiklos teisinius pagrindus.

b) LR rejestro įstatymas, priimtas 1990-07-31 d. Šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių rejestro steigimą, tvarkymą, likvidavimą, registravimui rejestre pateikiamus duomenis ir jų naudojimo tvarką.

c) LR bankroto įstatymas, priimtas 1992-09-15 d. Šis įstatymas reguliuoja santykius, atsirandančius keliant ir nagrinėjant įmonių bankroto bylas bei atliekant bankroto procedūras.

d) LR konkurencijos įstatymas, priimtas 1992-09-15 d. Šis įstatymas reguliuoja santykius, atsirandančius dėl ūkinių subjektų, valstybės valdymo organų, savivaldybių ar jiems atstovaujančių pareigūnų atliekamų veiklų, kuriomis ribojama arba siekiama riboti konkurenciją, arba nesąžiningai konkuruojama LR prekių rinkose, ir nustato atsakomybę už ši

ias veikas, jei jos pažeidžia ar gali pažeisti vartotojų arba ūkio interesus.

e) LR darbo sutarties įstatymas, priimtas 1991-11-28 d. Šis įstatymas nustato darbo sutarčių sudarymo pakeitimo ir nutraukimo bendrąją tvarką.

f) LR atostogų įstatymas, priimtas 1991-12-2-17 d. Šis įstatymas nustato rūšis, minimalią trukmę, suteikimo ir apmokėjimo už jas tvarką bei sąlygas.

g) LR darbo apmokėjimo įstatymas, priimtas 1991-01-09 d. Šis įstatymas reguliuoja darbuotojų dirbančių pagal samdos ( darbo) sutarties įmonėse, įstaigose ir organizacijose nepriklausomai nuo jų nuosavybės formų, darbo apmokėjimą.

h) LR konkurencijos įstatymas, priimtas 1992-09-15 d. Šis įstatymas reguliuoja santykius, atsirandančius dėl ūkinių subjektų, valstybės valdymo organų, savivaldybių ar jiems atstovaujančių pareigūnų atliekamų veiklų, kuriomis ribojama arba siekiama riboti konkurenciją, arba nesąžiningai konkuruojama LR prekių rinkose, ir nustato atsakomybę už šias veikas, jei jos pažeidžia ar gali pažeisti vartotojų arba ūkio interesus.

i) LR darbo sutarties įstatymas, priimtas 1991-11-28 d. Šis įstatymas nustato darbo sutarčių sudarymo pakeitimo ir nutraukimo bendrąją tvarką.

j) LR atostogų įstatymas, priimtas 1991-12-2-17 d. Šis įstatymas nustato rūšis, minimalią trukmę, suteikimo ir apmokėjimo už jas tvarką bei sąlygas.

k) LR darbo apmokėjimo įstatymas, priimtas 1991-01-09 d. Šis įstatymas reguliuoja darbuotojų dirbančių pagal samdos ( darbo) sutarties įmonėse, įstaigose ir organizacijose nepriklausomai nuo jų nuosavybės formų, darbo apmokėjimą.

l) LR administracijos įstatymas, priimtas 1995-06-28 d. Šis įstatymas nustato pagrindines taisykles ir sąvokas, kurių būtina laikytis vykdant LR mokesčių įstatymus, pateikia LR taikomų mokesčių sąrašą, nustato mokesčių administratoriaus teises ir pareigas, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, mokesčio bei su juo susijusiu sumų išieškojimų bei ginčų nagrinėjimo tvarką.

Politikos ir teisės įtaka

Skatinanti Ribojanti

Galimybės Draudimai

Pasireiškia per

Teisės aktų veikimas Politinių įvykių padarinius

Gamtos – demografinė aplinka

Gamtos aplinka – tai marketingo komplekso aplinkos elementas atspindintis visų gamtinių išteklių poveikį marketingui. Šis poveikis dažniausiai reiškiasi per galimybę apsirūpinti gamtiniais ištekliais. Aš kurdama įmonę atsakysiu už tai, jog įmonė neturės jokios įtakos gamtiniams ištekliams: neterš gamtos.

Didelę dalį įtakos mano kuriamai įmonei turės demografiniai duomenys:

1 Lentelė

Ukmergės miesto gyventojai

Vyrai13282Moterys15477Viso28759

Ekonominė aplinka

Ekonominė aplinka – tai marketingo komplekso aplinkos elementas, apimantis visuomenei struktūrų ekonominę veiklą ir kintantis pagal tam tikrus dėsnius.

Šis veiksnys daro didelį poveikį marketingo strategijai užsienio rinkose.

Kurdama savo įmonę busiu suinteresuota gerinti savo ekonomiką.

Ši aplinka turi didelę reikšmę marketingui. Ji labai nepastovi, trūksta informacijos, sunku ją teisingai įvertinti ir prognozuoti.

Ekonominė aplinka marketingo komplekso daugiausia veikia per perkamosios galios svyravimą. Perkamoji galia priklauso nuo šių veiksnių:

– pajamų lygio;

– kainų lygio;

– kaupimo lygio;

– kredito gavimo lygio.

Mano įmonei bus labai svarbios 4 vystymosi stadijos:

– krizė;

– nuosmukis;

– pagyvėjimas;

– pakilimas.

Pavojingiausia bus krizės stadijoje, nes tuo metu vartotojai perka mažiausiai prekių, o palankiausia stadija – pakilimas.

Taip pat infliacija – kainų lygio kitimas ir pinigų nuvertėjimas. Prognozuojama , kad infliacija 2003 m. bus 2,1%.

Taip pat labai svarbu mano įmonei bus nedarbo lygis. Darbo netekusio asmens einamosios pajamos sumažėja, kartu sumažindamas ir perkamąją galią.

Nedarbo rūšys:

– laikinas;

– struktūrinis;

– ciklinis.

2 Lentelė

Nedarbas Ukmergės mieste 2002 m.

Amžius (metai )Gyventojų skaičiusnuo 16 – 252700nuo 26 – 391005nuo 40 – 551525nuo 55 – 652770Viso:8000

Konkurencinė aplinka

Konkurencija yra visur, todėl steigdama savo įmonę aš susiduriu su konkurencija. Visi verslai konkuruoja tarpusavyje atimdami iš mūsų savo dalį pinigų.

Mano įmonė bus įkurta šalia tokių įmonių, kaip kosmetikos, parfumerijos, indų salono, netoli yra universalinė parduotuvė, kurioje taip pat prekiauja tokiomis pačiomis prekėmis kaip ir aš. Visos šios įmonės yra mano konkurentės, nes aš nesu tikra, jog pirkėjas pasirinks mano įmonę, galbūt jis užeis į mano konkurentų parduotuvę.

Tačiau konkurentai man galės suteikti informacijos, privers labiau pasirūpinti reklama, tuo pačiu geriau suprasiu pirkėjų poreikius ir tai kiek jie pasirengę mokėti už mano siūlomą prekę.

Labai naudinga nustatyti savo pagrindinius rinkos konkurentus, pabandyti išsiaiškinti jų silpnąsias ir stipriąsias puses. Tam padės, jei išsiaiškinsiu konkurentų produkcijos analizę, informaciją apie konkuruojančios įmonės finansinę padėtį, tikslus ir ypatumus surinkimus ir analizė.

Aš atsižvelgsiu į tai, jog nors ir kitos įmonės prekiauja tokiomis pačiomis prekėmis, tačiau ne reiškia jog jie yra mano konkurentai. Aš pardavinėsiu kitomis kainomis, kitoms socialinės grupės žmonėms. Ir atvirkščiai: jei kas gamina ar parduoda kitokią prekę nei mano, tai dar nereiškia, kad jis ne konkurentas.

Mano konkurencijos rūšis: rūšinė. Rūšinė – tai konkurencija tarp tos pačios rūšies prekių tenkinančių tą patį poreikį.

Analizuodama savo konkurentus, bandysiu įvertinti tokius aspektus:

1. konkuruojančių verslų analizė: kai konkurencija gali sudarytu ne tik tokie pat, bet ir visai kitos srities verslai. Bandysiu suprasti ir aprašyti tuos verslus, kurie gali daryti man įtaką.

2. konkuruojančių įmonių dydis: pabandysiu konkurentų turto ir pardavimo apimtys.

3. konkurentų gaunamas pelnas: bandysiu įvertinti konkurentų gaunamą pelną.

Rinkdama informaciją apie konkurentus nagrinėsiu:

– stipriąsias ir silpnąsias savybes;

– kuo jų prekės skiriasi nuo mano;

– garantinę ir pogarantinę priežiūrą;

– reputaciją;

– prestižą.

Socialinė – kultūrinė aplinka

Socialinė – kultūrinė aplinka – tai marketingo komplekso elementas, atspindintis visuomenei charakteristikų poveikį marketingui.

Mano įmonei marketingo sprendimai remsis svarbiausiomis kultūrinėmis vertybėmis, kurios rodo žmogaus santykį su kitais, su visuomenei institucijomis, su visuomene ir su gamta.

Mano steigiamai įmonei turi reikšmės žmonių išsilavinimas, tautybė, šeimų sudėtis, papročiai.

Šiuo metu Ukmergėje nėra būtent tokios specializuotos įmonės, tačiau aš nesu įsitikinusi, jog po kelių dienų, mėnesiu ar metų neatsiras netoli manęs tokios pat specializacijos įmonė. Tai būtų didelė konkurentė ir mano įmonei iškiltų grėsmė.

Taip pat, jeigu pabrangtų energetiniai ištekliai ir komunikacija tuomet man padidėtų piniginės lėšos.

Prie palankių: sumažėtų įmonės mokestis, sumažėtų konkurenčių, man atsivertų didesnė galimybė padidinti savo pelningumą, jei sumažėtų komunikacijos paslaugų mokestis.

4. MARKETINGO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Pats bendriausias marketingo tikslas – išnaudojant visas įmonės galimybes gauti didelį ir stabilų pelną, tenkinant vartotojų poreikius.

Šiam tikslui pasiekti iškyla labai daug konkrečių uždavinių, kurie sugrupuojami į tris grupes:

1. Uždaviniai susiję su vartotojų poreikių analize ir rinkos savybių tyrimu.

2. Uždaviniai susiję su prekių priderinimu prie vartotojų poreikių striktūros.

3. Uždaviniai susiję su poveikiu pirkėjui formuojant jo poreikio struktūrą.

Norint sėkmingai išspręsti iškilusias problemas marketingas įmonėje turi atitikti šia funkcijas: tyrimo, strategijos, parengimo, vykdymo.

Kurdama savo individualią įmonę aš labai atidžiai žvelgsiu į tikslus susijusius su mano įmonės išgyvenimui.

Iškilusiems tikslams taikysiu uždavinius, kurie man padės sėkmingai vystytis.

Remiantis šias uždaviniais yra formuojamos šešios marketingo funkcijos, kuriomis aš taip pat pasinaudosiu kurdama savo įmonę:

1. Vartotojų poreikių ir jų patenkinimo galimybių tyrimas;

2. Vartotojų poreikius atitinkančių prekių sukūrimas, gamyba ir pardavimo organizavimas;

3. Prekių pateikimas vartotojui – prekių pristatymas į pardavimo vietas, sandėliavimo, saugojimo ir kitas operacijas;

4. Prekių pardavimo stimuliavimas;

5. Marketingo veiksmų planavimas;

6. Marketingo veiksmų kontrolė.

Aš didelį dėmesį skirsiu vartotojų poreikiams tenkinti, stengsiuos iš anksto numatyti galima poreikį ir perspektyvų poreikį, išsiaiškinsiu poreikių tvirtumą ir vartotojo reagavimo į jam siūlomą poreikį.

5. MARKETINGO STRATEGIJA

Marketingo strategija- tai tarpusavyje suderintų marketingo veiksmų visuma, kurios paskirtis siekti numatytų marketingo ilgalaikių tikslų.

5.1. Įmonės tikslinė rinka

Rinko segmentavimas – tai rinkos padalinimas į atskirus segmentus, kurie apibūdinami vienoda reakcija į marketingo veiksmus.

Rinkos segmentavimas yra būtina, nes įmonė negali planuoti ir orientuoti savo įmonės veiklos.

Rinko segmentas – tai pagal tam tikrą požymį išskirta rinko dalis.

Pradėdama rinkos segmentavimą išanalizuosiu vartotojų skirtingumą ir po to juos sugrupuosiu. Kad būtų paprasčiau ir suprantamiau grupuosiu į atskiras grupes pagal vartojimą, elgesio ypatybes, ekonominį išsilavinimą ir kitus požymius padedančius įmonei esamus ir potencialus vartotojus.

Segmentuodama rinką sieksiu šių tikslų:

1. Geriau patenkinti vartotojų poreikius;

2. Sustiprinsiu konkurencinį pranašumą;

3. Marketingo veiklą orientuodama į konkurentų vartotoją/

Segmentavimo kriterijai gali būti labai įvairūs. Todėl jie sugrupuojami į dvi grupes:

1. Segmentavimas pagal pirkėjų išorinius požymius.

Individuali įmonė ,,AdrIna” užsiims mažmenine vyriškų ir moteriškų rankinių ir jų priedų prekyba. Prekės pirkimui didelę įtaką darys šie požymiai, todėl išeinant į rinką, reikia gerai pažinti savo vartotoją ir išskirti pačius svarbiausius veiksnius, turinčius įtakos jo elgsenai ir jo poreikių struktūrai. Tą aš ir padariau: ištyriau požymius darančius įtaką mano įmonei ir jo poreikius, atlikau rinkos segmentavimą:

VeiksmaiPožymiai1. Kultūriniai veiksmai:

Socialinė klasė1. turtingųjų

2. vidutinio turtingumo

3. beturčių2. Asmeniniai veiksmai:

a) amžius

b) lytis

c) ekonominė padėtis

d) gyvenimo stiliusIki 20

20 – 40

40 – 60

60 ir vyresni2. Vyrai

Moterys2. Dirbantys

Bedarbiai2. Modernus

Senovinis3. Psichologiniai veiksmai:

3.1. požiūris

a) į prekę

b) į naujovę

c) į prestižą

3.2. teikia prioritetą

a) kainai

b) kokybei

c) papildomai paslaugai

d) dizainui

e) firmos varduiPalankus

Vidutinis

Nepalankus3. Palankus

Vidutinis

Nepalankus3. Palankus

Vidutinis

Nepalankus 3. Labai

Vidutiniškai

Nelabai3. Labai

Vidutiniškai

Nelabai 3. Labai

Vidutiniškai

Nelabai3. Labai

Vidutiniškai

Nelabai 3. Labai

Vidutiniškai

Nelabai

Ukmergės miestas

1. Segmentuojant rinką pagal pirkėjų prekių atžvilgiu, lauksiu pirkėjų, kurie vidutiniškai reaguos į naujoves – kurie naują prekę pirks tada, kai jos savybės bus geresnės už senesniosios. To ir tikiuosi.

Rinkos dydis ir įmonės dalis rinkoje

RodikliaiVisoBendras rinkos dydis3036000Dalis % rinkoje14,8 %

5.2. Marketingo komplekso formavimas ir strategijų numatymas

Marketingo kompleksas – tai visuma tarpusavyje susijusiu veiksmų ir sprendimų, kurie padeda patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti įmonės tikslui.

Marketingo kompleksą sudaro keturi elementai:

1. prekė;

2. kaina;

3. pateikimas;

4. rėmimas.

Planuodama savo marketingo veiklą remsiuos visais marketingo komplekso elementais.

Savo įmonės kainų reguliavimo strategiją pasirinksiu atsižvelgdama į savo galimybes, tikslus ir įvertindama aplinkinių veiksnių poveikį. Tam pasirinksiu skverbimo strategija – taikoma tada, kai įmonė siekia didinti savo pardavimo mąstą. Šiuo atveju, jis siekia užsiimti kuo didesnę rinkos dalį ir savo prekėms taiko nedidelę kainą. Ši strategija tada, kai atskiri rinkos segmentai nėra linkę brangiai mokėti už prekes. Tačiau įmonė tikisi pelno, nes jį garantuoja didėjantis pardavimo mastas.

5.2.1. Asortimento politika

Asortimentas – prekių nomenklatūra parduotuvėse.

Mano įmonės asortimentas bus optimalus ir atitiks visus nustatytus reikalavimus. Savo įmonėje aš prekiausiu moteriškomis ir vyriškomis rankinėmis, taip pat mot. ir vyr. Piniginėmis bei skėčiais.

Moterims pasiūlysiu įvairaus dizaino, matmenų, spalvų, fasonų rankines ,lagaminus, kuprines. Vyrai čia galės rasti taip pat įvairiam skoniui priimtinus gaminius iš natūralios ir odinės odos, įvairių audinių, trikotažo, džinso.. Pirštinės.

Prekės politika

Tikslai: 1. Pateikti prekę vartotojų rinkai;

2. Pasiūlyti prekės naujoves rinkai;

3. Įvertinti vartotojų poreikius.

Uždaviniai: 1. Pateikti prekę vartotojų rinkai išanalizuoti veiksnius susijusius su siūloma preke; išsiaiškinti konkurencinę situaciją rinkoje.

Pasirinktos prekės paskirtis – spręsti vartotojų problemas, susijusias su rankinių vartojimu. Prekės savybės: unikalumas, komfortiškumas, praktiškumas ir t.t. G

. . .

1100

900

524

900

——-3500

1300

900

500

800

——-3624

1500

964

800

360

——-4.1.Marketingo tyrimams4.2. Reklamai4.3.Pardavimo skatinimui4.4. Populiarinimui4.5.Asmeniškam pardavimui

2003 metams grynojo pelno, pagal apskaičiavimus gaunu 68480 lt. Marketingui nuo pelno planuoju skirti 5%, tuomet lėšų marketingui skirsiu 3424 lt., kurios taip pat bus ir marketingo išlaidos. Išlaidas suskirstysiu: marketingo tyrimams 1100 lt., reklamai 900lt., pardavimų skatinimui 524., populiarinimui 900 lt., kadangi aš asmenišku pardavimu nepasinaudosiu tuomet jam išlaidų neskirsiu. 2004 metais grynasis pelnas didės 1520 lt., tuo pačiu pasikeis marketingo išlaidos: marketingo tyrimams padidės 200 lt., reklamai paliksiu tiek pat 900 lt., pardavimo skatinimas padidės 24 lt., populiarinimui skirsiu 800 lt. 2005 metais taip pat apyvartą didinsiu 2480 lt., išlaidos taip pat padidės: marketingo tyrimams skirsiu 3624 lt daugiau nei 2004 metais, populiarinimui vėl skirsiu mažiau tik 360 lt. Ir todėl galėsiu padidinti išlaidas reklamai 964 lt. Ir pardavimų skatinimui 800 lt.

8.Kontrolė

Marketingo kontrolė – tai kompleksinis, sisteminis, reguliarus įmonių aplinkos tyrimas, strategijų ir uždavinių numatymas, marketingo veiklos tyrimas ir veiklos tobulinimo rekomendacijų parengimas.

Kontrolė – tai suplanuotų priemonių, rodiklių, duomenų analizė bei sugretinimo su faktiškais rezultatais.

Aš savo įmonėje naudosiu strateginio plano kontrolę:

Kontrolės tipas; kas atsakingasKontrolės tikslasKontrolės turinysStrateginių planų; aukščiausios grandies vadovybė.Numatyti ar marketingo planas atitinka įmonės strategiją ir ar efektyviai jis realizuojamas.Marketingo plano analizė ir rezultatų sugretinimas su įmonės strateginiais planais ir realiomis galimybėmis rinkoje.

Atlikau rinko tyrimą Ukmergės mieste ir nustačiau, jog šiame mieste gyvena 23000 gyventojai,kurie mano įmonėje bus potencialūs pirkėjai.

Kad nustatyčiau rinkos talpumą reikėjo sužinoti kiek vidutiniškai per mėnesį miesto gyventojai skiria tokio tipo prekėms, kaip mano.

Atlikusi apklausą sužinojau jog vidutiniškai per mėnesį išleidžia 11 lt.

Tuomet 23000 *11 = 253000 tiek išleidžia per mėnesį Ukmergės gyventojai.

Per metus jie išleidžia: 253000 * 12 = 3036000 lt., ( bendras rinkos talpumas) .

Apskaičiavau, jog mano konkurentų yra tris (ir dar aš ): tuomet 3036000 / 4 = 759000 lt. Apskaičiavau kiek po lygiai per metus mes gautume pelno.

Aš planuoju gauti metinę apyvartą 450000 lt.( per metus) , per mėnesį 450000 / 12 = 37500 lt., per dieną 37500 / 25 = 1500 lt.

Įmonės dalis rinkoje 450000 / 3036000 * 100 = 14,8%.

Priedas nr. 2

Pelno ( nuostolio) ir pelningumo apskaičiavimas

Mano turimos pajamos: 450000 lt.

Išlaidos:

1. Prekių pirkimui: 450000 / 1,25 = 360000 lt. ( per metus). Taikysiu 25 % antkainį.

2. Darbo užmokestis: 2 * 4,30 = 860 lt. (per mėnesį), 860 * 12 = 10320 lt. ( per metus).

3. Socialinis draudimas: ( 31% ). 10320 * 0,31 = 3200 lt.

4. Patalpų nuoma ir apšildymas: 500 * 12 = 6000 lt.

5. Mokesčiai: 1000 lt.

6. Kitos išlaidos: 1000 lt.

Viso išlaidų: 381520 lt

Tuomet grynasis pelnas = 450000 – 381520 = 68480 lt.

Pelningumas 68480 / 450000 * 100 = 15,22 %.

Literatūros sąrašas:

S. Urbonavičius ,,marketingo pagrindai”, V., 1990

A. Žvirblis ,,Markeringas: kursas menedžeriui” , 1992

J. Ramanauskienė ,, Marketingo pagrindai”, V., 1998

Konspektai

Join the Conversation

×
×