Požiūris į lyčių nelygybę

UTENOS KOLEGIJOS MEDICINOS FAKULTETO SOCIALINĖS GEROVĖS KATEDRA SOCIALINIO DARBO STUDIJŲ PROGRAMA Požiūris į lyčių nelygybę Sociologija: Socialinis tyrimas Darbą atliko SD-16 (I) grupės Studentė Reda Kanapinskienė 2016 11 20 Darbą tikrino Lektorė Zita Ruzgienė UTENA 2016 Turinys Įvadas …………………………………………………………………………………………….3 Šiuolaikinė lyties samprata ir lyčių nelygybė…………………………………………4 Darbas ir lytis……………………………………………………………………………………5 Lyčių nelygybė vyrų atžvilgiu………………………………………………………………6 Išvados…………………………………………………………………………………………….7 Literatūros sąrašas……………………………………………………………………………. … Read more Požiūris į lyčių nelygybę

Kodėl mes dejuojame?

Feminizmas atsirado dėl vyrų ir moterų nelygybės norint išvaduoti moteris iš grandinių, kuriomis jos prirakintos virtuvėje prie kriauklės.