Kodėl mes dejuojame?

Būti vyru dabar tapo sunku. Nuo 1960 metų, kai feministės pasidarė iškalbingesnės ir joms ėmė sektis, moterų savižudybių sumažėjo net 34%, užtat vyrų savižudybių padaugėjo iki 16%. Nepaisant to, vis dar labiausiai rūpinamasi sunkia moters dalia.

XX amžiuje moterys, įgijusios daugiau laisvių, vis dažniau vyrus ėmė laikyti savo priešais, tarpusavio santykiai ir gyvenimas šeimoje tapo labai įtempti. Moterys buvo piktos, o vyrai – priblokšti ir sutrikę.

Anksčiau

Seniau jų vaidmenys buvo aiškiai apibrėžti.

Vyras- tai šeimos galva. Jis- pagrindinis šeimos maitintojas, jo žodis – įstatymas, o sritys, kuriose jis priimdavo sprendimus, būdavo labai aiškios. Vyras buvo ir šeimos gynėjas, ir maitintojas.

Jo žmona- motina, namų šeimininkė, šeimos reikalų tvarkytoja ir slaugytoja.

Vyras žinojo savo pareigas, o jo žmona – savo. Gyvenimas buvo nesudėtingas.

Vyrai nesusipratėliai

Tačiau staiga viskas ėmė keistis. Televizijos serialai ir komercinės reklamos kūrė kvailo arba nekompetentingo vyro ir protingesnės, pranašesnės moters įvaizdį.

Moterys vis atkakliau ėmė reikalauti lygių teisių. Svarbiausia, kad, regis, jos žinojo, ko nori, ko siekia, todėl vyrai pasijuto nustumti į šalį. Jeigu moteris vyrui viešai skelia antausį, visi mano, kad jis to nusipelnė.

Atrodo, kad dauguma vyrų neturi supratimo apie elgesio normas. Pavyzdžiui, moterys, kalbančios apie lyčių nelygybę, susilaukia pritarimo; apie tai prabilę vyrai dažnai kaltinami, kad nekenčia moterų.

Juokeliai

Užgaulūs juokeliai apie vyrus pranoksta pašaipas apie moteris maždaug 10 kartų. Štai tipiškas pavyzdys to, ką elektroniniu paštu gaunate kasdien:

Ar esate pastebėjusios, kad visos moterų problemos susijusios su vyrais?

  1. Menopauzė (men-opause)
  2. Menstruaciniai skausmai (men-strual)
  3. Mentalinė liga (men-tal)
  4. Ginekologas (guy-naecologist)
  5. Histerektomija (his-terectomy)

Ir naujausias moterų sąmojis daugeliui vyrų atrodo itin demoralizuojantis ir grėsmingas: “Kaip apibūdinti vyrą? Tai sistema penio gyvybei palaikyti.”

Vyrų depresija

Nors daugelis vyrų tai gali palaikyti atviru priešiškumu, vyrų elgesio taisyklių neišmanymas kyla iš depresijos, apėmusios turbūt visus vyrus.

Dabar vyrų, ir senų, ir jaunų, žudosi daug daugiau nei kada nors anksčiau, o pirmauja japonai. Vyrai nebesuvokia savo darbo specifikos, nebeliko jų atliekamų vaidmenų modelių.

Moterys irgi pavargsta

Šiais laikais nelengva ir moterims. Feminizmas atsirado dėl vyrų ir moterų nelygybės norint išvaduoti moteris iš grandinių, kuriomis jos prirakintos virtuvėje prie kriauklės.

Dabar Vakarų pasaulyje dirba maždaug 50% moterų, nepriklausomai nuo to, nori jos to ar ne. Didžiojoje Britanijoje vieną iš penkių šeimų išlaiko viena moteris ir tik vieną iš penkiasdešimties – vienas vyras.  Tokia moteris yra ir motina, ir tėvas, ir šeimos maitintoja.

Moterys irgi serga

Moterys dabar serga opaligėmis, patiria širdies smūgius ir kenčia nuo ligų, kurias sukelia stresas ir kurios anksčiau kamuodavo vyrus.

Bulimija serga 4-5% studijuojančių moterų ir tik vienas iš 300 vyrų.

Moterys vienišos

Apskaičiuota, kad 2020 metais 25% visų moterų Vakarų pasaulyje bus visiškos vienišės. Tai nenormalu ir prieštarauja mūsų svarbiausiems žmogiškiesiems poreikiams bei prigimčiai.

Moterys pervargsta, todėl tampa irzlios ir dar vienišesnės. Vyrai mano, jog moterys nori, kad jie galvotų ir elgtųsi kaip moterys.

Pagal: Barbara ir Allan Pease