Efektyvi komunikacija

Efektyvi komunikacija organizacijose (įmonėse)

Komunikacija yra laikoma žmogišku procesu, kuris reikalauja informacijos apsikeitimų, taip pat tam tikrų elgesio veiksmų. Komunikacija – tai, kas žmonėms yra kasdieniška. Ji neegziztuotų be specifinių veiksmų. Be komunikacijos neįmanomi žmonių santykiai. Jie gali būti labai sudėtingi arba labai paprasti, formalūs ar buitiški – visa tai priklauso nuo aplinkos, kur žinutė buvo perduodama, bei nuo siuntėjo ir gavėjo.

Komunikaciją sudaro informacijos perdavimas ir jos supratimas, analizavimas įvairių asmenų grupėse, organizacijose ir įvairiose kituose medijų modeliuose, kurie apima komunikacijos apsikeitimus. Veiksminga komunikacija yra labai svarbi organizacijose, kai norima sulaukti sėkmės. Štai keli komunikacijos veiksniai, kurie pasireiškia ir šių dienų įvairiose organizacijose:

 • Dažnai komunikacija darosi vis sudėtingesnė savo struktūra ir technologijomis.
 • Ekonomikos ir marketingo sąlygos prievarta didina efektyvumą ir kokybę gamyboje bei paslaugų sektoriuje.
 • Valstybės įstatymai reikalauja vadybininkų paaiškinti besikeičiančią politiką ir praktiką savo įmonėse.
 • Darbuotojai, ypač jaunieji, tikisi daug daugiau iš savo darbdavių – ne tik didesnių algų, tačiau galimybės tobulėti.

Taigi, jeigu atkreiptume dėmesį į šių dienų pasikeitimus organizacijose, aiškiai galima įžvelgti, jog vadovai, norėdami būti efektingais, privalo bendrauti iki šiol negirdėtu kompetencijos lygiu.

Dažniausiai pateikiami atsakymai į klausimą „Kam reikalinga komunikacija?“ yra šie:

Komunikacija –

 • Suteikia didesnį bendravimo efektyvumą.
 • Užtikrina, kad informacija būtų suprasta teisingai.
 • Įtraukia žmones į organizacijas ir:
 1. Didina motyvaciją sėkmingai atlikti pareigas
 2. Didina įsipareigojimą
 • Sukuria geresnius santykius bei tarpusiavio supratimą tarp:
 1. Darbdavio ir drabuotojo
 2. Bedradarbių
 3. Darbuotojo ir kliento
 • Padeda žmonėms suprasti pokyčių svarbą.

Svarbiausia, kad perduodamą informaciją būtų lengva suprasti. Komunikacija nutrūksta, jei žinutė yra iškraipoma, negaunama ar nesuprasta. Todėl įmonėse, įvairiose organizcijose komunikacijos procesas yra pats svarbiausias dalykas, siekant užtikrint tvarką, bendradarbiavimą bei efektyvius pasiekimus.