Žydai XIX a. Antisemitizmas ir sionizmas

1. Vienas ryškiausių judėjimo už lygias žydų teises atstovų
a) T. Hercilis b) M. Mendelsonas c) R. Dreifusas

2. Pirmoji valstybė, kurioje žydų teisės buvo sulygintos su kitų piliečių teisėmis
a) Prancūzija b) Vokietija c) Austrija

3. Paskutinė Europos valstybė teisiškai sulyginusi žydų teises
a) Ispanija b) Italija c) Portugalija

4. Metai, kai paskutinė Europos valstybė teisiškai sulygino žydų teises
a) 1848 m. b) 1909 m. c) 1910 m.

5. Viena didžiausių žydų bendruomenių gyveno
a) Prancūzijoje b) Vokiečių kunigaikštystėse c) Austrijoje

6. Prūsijoje valstybines pareigas užimti galėjo žydai, kurie
a) buvo išsižadėję savo senųjų tradicijų, tikėjimo b) apsikrikštiję
c) gyveno miestuose

7. XIX a. Rytų Europoje visų pasaulio žydų gyveno
a) 85% b) 30% c) 75%

8. Pagal Ruusijos imperijos įstatymus žydai galėjo gyventi tik
a) vakarinėse gubernijose
b) rytinėse gubernijose ir Lietuvoje bei Lenkijoje
c) abu atsakymai teisingi

9. Kokios nors nacionalinės grupės gyventojų užpuolimas, žudymas, turto naikinimas –
a) prelatas b) pogromas c) šovinizmas

10. Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje gyvenantys žydai daugiausiai buvo
a) smulkūs amatininkai ir prekybininkai
b) stambūs pirkliai ir įmonių savininkai
c) fabrikų darbininkai

11. Sionizmo pradininku laikomas:
a) T. Hercelis b) L.Pinskeris c) abu atsakymai teisingi
12. “Didžiausia žydų nelaimių priežastis “ –
a) išsibarstymas po visą pasaulį
b) žydų teisių ribojimas
c) abu atsakymai teisingi

13. Byla, atskleidusi žydų nelygiateisiškumą su kitais prancūzais ir antisemitines tendencijas Prancūzijoje
a) “HHercilio byla” b) “Dreifuso byla” c) “Teodoro byla”

14. Organizacijos 1881 m. pradėjusios kurtis Rusijoje, propagavusios žydų grįžimą į Palestiną
a) “Žydų mylėtojų” b) “Sionistų mylėtojų” c) “Siono mylėtojų”

15. “Bazelio programoje” buvo numatyta
a) žydams leisti gyventi tik Palestinoje
b) remti neturtingas žydų šeimas
c) žydų valstybė gali būti sukurta tik Pa

alestinoje

16. “Šiaurės Jeruzalė”
a) Berlynas b) Paryžius c) Vilnius

17. Keltis į Palestiną žydams trukdė
a) osmanų imperijos valdžia b) pinigų stygius
c) antisemitinės organizacijos

18. 1902 m. bendras Palestinos plotas buvo 29 tūkst. kv. km, iš jų žydams priklausė
a) 400 kv. km b) 20 tūkst. kv. km c) 4000 kv. km

19. Prieš Pirmąjį Pasaulinį karą Palestinoje žydų gyveno
a) 90 tūkst. b) 900 tūkst. c) 4 tūkst.

20. Pirmasis miestas, kuriame gyveno tik žydai
a) Tel Avivas b) Jeruzalė c) Jafa

Leave a Comment