Pramonės perversmas

Untitled

Klausimai:

Kur ir kada prasidėjo pramonės perversmas?

Pramonės perversmo pagrindinės priežastys.

Pramonės perversmo padariniai.

Idėjinės politinės srovės.

1. Pramonės perversmas prasidėjo XVIII a. antrojoje pusėje –

Didžiojoje Britanijoje ir Vakarų Europoje.

Prasidėjo dėl skirtingų ekonominių ir politinių sąlygų.

2. Pagrindinės priežastys:

Šalis turėjo daug žaliavų.

Didž.Brit. priklausė daug užjūrio teritorijų.

Turėjo senas prekybos tradicijas.

Turėjo didelį prekybos laivyną.

Veikė Vykstant urbanizacijai augo vidaus rinka.

Technikos išradimai.

Puritonų atėjimas.

draudimo ir kreditų sistema.

3. Padariniai:

Visuotinė bedarbystė.

Urbanizacija ir industrelizacija.

Panaikintos feodalizmo liekanos.

Visoje EU įsivyravo kapitalizmas.

Sumažėjo dirbančiųjų žemės ūkyje.

4. Idėjinės politinės srovės:

Liberalizmas.

Socializmas.

Konservatizmas.

Idėjinės politinės srovės.

Leave a Comment