Lietuvos istorijos testas 8klasei

1. Kaip vadinosi 1259metais kryžiuočių pastatyta pilis Karšuvos žemėje?

VURBARK
2. Kokią reikšmę seimuose turėjo „liberum veto“ teisė?

SILPNINO VALSTYBĘ.
3. Kada pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas vilnius?

1323 METAIS
4. Kada buvo išleista pirmoji lietuviška knyga?

1547 METAIS
5. Kas nebuvo XVII – XVIII a. Karų pasekmė Abiejų Tautų Respublikai?

PADIDĖJO VALSTYBĖS TERITORIJA
6. Su kuria valstybe 1600 metais Abiejų Tautų Respublika pradėjo karą?

ŠVEDIJA
7. Kam Lietuvos protestantai visai neskyrė dėmesio?

SVETIMŲ KRAŠTŲ ANEKSIJAI
8. Kas buvo rašoma Gedimino laiškuose?
KVIEČIAMI Į LIETUVĄ ŽEMDIRBIAI, AMATININKAI, PIRKLIAI.
9. Kada pasirašyta Liublino unija?
1569METAIS
10. Kokia buvo Astravos sutarties esmė?
JOGAILA PAVEDĖ VYTAUTUI VALDYTI LDK.
11. Kada buvo suorganizuota Radomo konfederacija?
1767 METAIS.

12. Kokią privilegiją suteikė jogaila per Lietuvos krrikštą?
PRIVILEGIJA VILNIAUS VYSKUPUI.
13. Kada įkurtas Vilniaus universitetas?

1579 METAIS

14. Kada Kalavijuočių ordinas įsikūrė Pabaltyje?

1202METAIS

15. Kaip vadinosi LDK kariuomenės vadas?

ETMONA.
16. Kas vadovavo 1260 – 1274 metų Didžiajam prūsų sukilimui?

HERKUS MANTAS
17. Kuris iš šių valdovų nevaržė protestantų veiklos?

ŽYGIMANTAS AUGUSTAS
18. Kurios baltų gentys pirmiausia buvo pakrikštytos?

LIETUVIAI, AUKŠTAIČIAI.
19. Kada buvo pakrikštyti žemaičiai?
1413 METAIS.

20. Kuri iš šių įvykių seka yra teisinga?a. įkurtas Vilniaus universitetas, b.pradėjo veikti

A.Kulviečio mokykla, c.pasirodė pirmoji lietuviška knyga, d.į lietuvą pakviesti jėzuitai.

B,c,d,a.

21.Kada pasirašyta Altmarko sutartis?

1629 METAIS

22. Koks buvo svarbiausias Vytenio politikos uždavinys?

GINTI VALSTYBĘ NUO KRYŽIUOČIŲ
23.Kokia teise seime galėjo pasinaudoti bajorai?
„LIBERUM VETO“

24. Kada įvyko Strėvos mūšis?

1348 METAIS

25. Kurios valstybės sąjungininkė Šiiaurės jare buvo Abiejų Tautų Respublika?

RUSIJOS
26. Kas buvo pirmoji Lietuvos sostinė?

VILNIUS.
27. Kas pakvietė jėzuitus į Lietuvą?

VALERIJONAS PROTASEVIČIUS
28. Kuriai valstybei atiteko Lietuvos užnemunė?

PRŪSIJAI
29. Kas buvo išrinktas Abiejų Tautų Respublikos valdovu po Žygimanto Augusto mirties?

HENRIKAS VALUA
30. Kas paveldėjo LDK sostą po kunigaikščio Gedimino mirties?

JAUNUTIS
31. Kada Mindaugas priėmė krikštą?

1251 METAIS
32. Kada pa

akrikštyta Lietuva?

1387 metais
33. Kas vadovavo Pilėnų gynybai?

MARGIRIS
34. Kokia buvo viena svarbiausių Lietuvos valstybės susidarymo priežasčių?

VOKIEČIŲ RITERIŲ ORDINŲ ATSIKRAUSTYMAS
35. Koks buvo pagrindinis jėzuitų atsikvietimo į Lietuvą tikslas?

ATSTATYTI IR SUSTIPRINTI KATALIKŲ POZICIJAS
36. Kuri įvykių seka ura teisinga? A.Sudarytas 1 Lietuvos Statusas, b.įkurtas Vilniaus universitetas, c.Vilniuje įkurta A. Kulviečio mokykla, d.pradėta valakų reforma.
A,c,b,d

37. Kuris lietuvos valdovas pasirašė Liublino uniją?

ŽYGIMANTAS AUGUSTAS
38. Kada vyko Šiaurės karas?
1700 – 1721 METAIS

39. Iš kokios pilies kalėjimo pabėgo kunigaikštis Kęstutis?
MARENBURGO PILIES

40. „Šiuo savo raštu skelbiame, jog mūsų žemė karališka malone yra laisva (nuo mokesčių), nuo muitų ir kelio prievolių visiems pirkliams, riteriams, vasalams, juos aprūpinsiu pajamomis – kiekvieną pagal jo padėtį;tai suteiksiu bet kokios padėties amatininkams, bųtent, meistrams, kurpiams, račiams, drudkininkams, malūninkams,sidabrakaliams<.>tegu jie atvyksta [į mūsų žemę] su vaikais,žmonomis ir galvijais.“. Kas galėjo būti šio teksto autorius?

GEDIMINAS
41. Tarp kokių valstybių pasirašyta Altmarko sutartis?

ABIEJŲ TAUTŲ REESPUBLIKOS IR ŠVEDIJOS
42. Kada kryžiuočiai buvo apgulę Pilėnus ir po ilgo mūšio jį sudegino?

1336 METAIS
43. Kas 1345 metais tapo LDK didžiuoju kunigaikščiu po Jaunučio pašalinimo iš sosto?

ALGIRDAS
44. Kaip buvo vadinamas ordino vadovas?

MAGISTRAS
45. Kuri įvylių seka yra teisinga? A. Durbės mūšis, b.lietuvos kunigaiksciu sutartis su voluines kunigaikstyste, c.kalavijuociu ordino atsikraustymas i pabaltiji, d. Mindaugo karūnacija.

C,b,d,a.

46. Kas buvo paskutinysis respublikos vadovas?

ATANISLOVAS PONIATOVSKIS
47. kuris autorius isspausdino pirmaja lietuviska knyga lietuvoje?

MIKALOJUS DAUKSA.
48. kada lietuvoje buvo ibaudziavinti valstieciai?

PO VALAKU REFORMOS
49. Koks buvo svarbiausias lucko suvaziavimo nutarimas?

VAINIKUOTI VYTAUTĄ LIETUVOS KARALIUMI
50. Kokia buvo pagrindinė žalgirio mūšio pasekmė?

PALAUŽTA KRYŽIUOČIŲ OR

RDINO GALYBĖ
51. kokia buvo svarbi krėvos sutarties sudarymo pasekmė lietuvai?

BUVO PAKRIKSTYTA LIETUVA
52. kas buvo pirmasis vilniaus universiteto rektorius?

PETRAS SKARGA
53. kas 1539 metais vilniuje ikure protestantiska mokykla?

ABRAOMAS KULVIETIS
54. kuri ivykiu seka yra teisinga? A.pirma karta rasytiniuose saltiniuose paminetas vilnius,b.pilenu pilies gynyba,c.gediminas tapo ldk didziuoju kunigaiksciu, d.musis prie melynuju vandenu.

C,a,b,d
55. kas buvo 1 lietuviskos knygos autorius?

MARTYNAS MAZVYDAS
56. kur pagal liublino unijos nutarimus buvo karunuojamas valstybes valdovas?

KROKUVOJE
57. Kokia buvo svarbi liublino unijos pasirasymo priezastis?

LDK SIEKIMAS GAUTI PAGALBA KARIAUJANT SU RUSIJA
58. koki miesta dauguvos ziotyse ikure kalavijuociu ordino vienuoliai?

RYGĄ
59. kas tapo bendra lenkijos-lietuvos valstybeje po liublino unijos?

VALDOVAS,SEIMAS,UZSIENIO POLITIKA.
60. su kuria valstybe ldk kariavo pasirasant liublino unija?

RUSIJA
61. kada ivyko 1 abieju tautu respubliku padalijimas?

1772 METAIS
62. kurioje pilyje buvo nuzudytas kestutis?

KREVOS PILYJE
63. kada pirma karta rasytiniuose saltiniuose paminetas mindaugas?

1219 METAIS
64. kas nebuvo liublino unijos pasekme?

UZIMTOS SVEDIJOS ZEMES
65.Kokios valstybės dalyvavo 1 abieju tautu respublikos padalijime?

AUSTRIJA,PRUSIJA,RUSIJA.
66. kokios ldk zemes pries pasirasant liublino unija buvo prijungtos prie lenkijos?

VOLUINE,BRACLAVAS,KIJEVAS,PALENKE
67. kuris miestas 1309 – 1466 m. Buvo kryziuociu sostine?

MARIENBURGAS
68. kas yra valakas?

ZEMES PLOTO VIENETAS LYGUS APIE 21,38 HA

69. kas yra „pacta conventa“?

DOKUMENTAS,KURIAME SURASYTOS SALYGOS PRETENDENTUI I KARALIAUS SOSTA
70. kurias teritorijas kunigaikstis gediminas ijunge i ldk sudeti?

POLOCKO,TUROVO,MINSKO,VITEBSKO KUNIGAIKSTYSTES
71. kada pasirasyta kedainiu unija?

1655 METAIS
72. su kokiomis valstybemis XVII a.vid. kariavo ldk?

RUSIJA IR SVEDIJA
73. kada ivyko saules musis?

1326 METAIS
74. kada mindaugas buvo karunuotas?

1253 METAIS
75.kokie buvo baro konfederacijos tikslai?

SIEKE GINTI VALSTYBES SAVARANKISKUMA IR VYKDYTI REFORMAS
76. kodel 1717 m seimas pavadintas nebyliuoju seimu?

BAJORIJOS ATSTOVAI NEPASIPRIESINO RUSIJOS ATSTOVO DIKTATUI
77. kuri ivykiu seka yra teisinga? A. Saules mu

usis, b.pirmasis lietuvos vardo paminejimas,c.didysis prusu sukilimas,d apuoles gynyba.

D,b,a,c
78. kas yra unija?

DVIEJU MONARCHINIU VALSTYBIU SUSIVIENIJIMAS BENDRO MONARCHO VALDZIOJE
79. kas vadovavo ldk kariuomenei, kuri 1605m prie salaspilio sumuse svedu kariuomene?

JONAS KAROLIS CHODKEVICIUS
80. kokioje teritorijoje isikure kalavijuociu ordinas?

I SIAURE NUO LIETUVOS.
81. su kuo kovesi lietuviai prie melynuju vandenu?

TOTORIAIS
82. kada buvo suorganizuota baro konfederacija?

1768 METAIS
83. po kurio musio romos popiezius sujunge kryziuciu ir kalavijuociu ardinus?

SAULES MUSIO
84. kada buvo paskelbtas pirmasis lietuvos statusas?

1529 METAIS
85. kas nebuvo valaku reformos tikslu?

PADIDINTI MIESTIECIU POLITINE ITAKA
86. kas buvo nepatenkintas karalius mindaugo valdymu?

TRENIOTA
87. del kurios priezasties kunigaikstis jaunutis buvo pasalintas is ldk sosto?

JAUNUTIS NESUGEBEJO VALDYTI SALIES
88. kada buvo sadaryta krevos sutartis?

1385 METAIS
89. ka manome buvus gediminaiciu dinastijos pradininku?

SKALMANTAS
90. Kokia buvo viena is svarbiausiu 1285m krevos sutarties pasirasymo priezasciu?

LDK SIEKE PRIIMTI KRIKSTA IR TOKIU BUDU PANAIKINTI PRETEKSTA ORDINUI PULTI LIETUVA
91. kaip buvo vadinamas svarbiausias ldk pareigunas?

KANCLERIS
92. kokia buvo kedainiu unijos esme?

LDK NUTRAUKE UNIJA SU LENKIJA IR SUDARE UNIJA SU SVEDIJA
93. kurio nutarimo neprieme nebylusis seimas?

ATIMTI KAI KURIAS ABIEJU TAUTU RESPUBLIKU TERITORIJAS
94. kada zlugo abieju tautu respublika?

1795 METAIS

Leave a Comment