EUROPA

1. Kur imta vartoti Europos sąvoką?a) Mažojoje Azijoje – Artimuosiuose Rytuose;b) Pietų vakarinėje dalyje;c) Pirėnų ir Balkanų pusiasaliuose.

2. Kur antikos laikais buvo plačiai vartojamas žodis “Europa”?a) Mažojoje Azijoje;b) Viduržemio jūros pakrantėse;c) Skandinavijos pusiasalyje.

3. Kur yra Europos Komisijos būstinė?a) Briuselyje (Belgija);b) Amsterdame (Olandija);c) Paryžiuje (Prancūzija).

4. Svarbios Europoje gamtinės kliūtys:a) Alpės;b) upės, ežerai;c) kalnagūbriai.

5. Kokios valstybės karaliai iškėlė taikios Europos konfederacijos idėją kovai su turkais?a) Slovakijos;b) Čekijos;c) Austrijos.

6. Kas iškėlė Jungtinių Europos valstijų idėją?a) pažangiausi menininkai ir mokslininkai;b) politikai;c) visų Europos šalių žymiausi profesoriai.

7. Kada kilo sumanymas kurti Paneuropą?a) po II pasaulinio karo;b) įsikūrus EEB;c) po I pasaulinio karo.

8. Kada buvo pradėtas įgyvendinti Maršalo planas?a) 1955 metais;b) 1947 metais;c) 1951 metais.

9. Kas jungė Rytų Europos valstybes?a) socialistinė ideologija;b) politinės savigynos poreikis;c) ekonomikos saitai.

10. Kieno iniciatyva buvo įsteigta Ekonominės savitarpio pagalbos taryba (ESPT)?a) SSSR;b) SSRS;c) ES.

11. Kas parengė planą bei pasiūlė suvienyti šešių Europos valstybių anglių ir plieno pramonę?a) Dž. Maršalas;b) R. Šumanas ir Ž. Monė;c) F. Lesepsas.

12. Kada buvo įkurta Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB)?a) 1955 metais;b) 1947 metais;c) 1951 metais.

13. Kuria sutartimi buvo įsteigta Europos ekonominė bendrija (EEB)?a) Paryžiaus;b) Londono;c) Romos.

14. Kelintais metais Europos anglių ir plieno bendrija, Euratomas ir Europos ekonominė bendrija buvo pavadintos Europos bendrija (EB)?a) 1967 metais;b) 1955 metais;c) 1947 metais.

15. Kokiame mieste 1992 metais buvo pasirašyta Europos Sąjungos sutartis?a) Dubline (Airija);b) Mastrichte (Olandija);c) Berlyne (Vokietija).

16. Kada buvo pradėta oficialiai vartoti Europos Sąjungos pavadinimą?a) 1993 m. lapkričio 1d.;

b) 1995 m. vasario 10d.;c) 1990 m. gegužės 11d.

17. Viena sudėtingiausių Europos Sąjungos veiklos sričių:a) žemės ūkio politika ir regionų plėtra;b) valstybių ekonominė padėtis;c) gyventojų tankumas ir regionų užterštumas.

18. Kur posėdžiauja Europos parlamentas?a) Amsterdame (Olandija);b) Briuselyje (Belgija);c) Strasbūre (Prancūzija).

19. Kada buvo pakoreguota Europos Sąjungos sutartis?a) 1999 metais;b) 1997 metais;c) 1995 metais.

20. Kuri ES valstybė nepritaria Šengeno susitarimui, kuris panaikino vizas beveik tarp visų Europos šalių?a) Italija;b) Austrija;c) Airija.

21. Kiek pasaulio žmonių gyvena Europos Sąjungoje?a) 14%;b) 38%;c) 6%.

22. Kiek Europos Sąjungoje sukuriama bendrojo pasaulio produkto?a) 41%;b) 19%;c) 28%.

23. Kokią šalį ES aplenkė konkurencijoje dėl investicijų į JAV ekonomiką?a) Kiniją;b) Japoniją;c) D.Britaniją.

24. Kiek buvusių SSSR respublikų įkūrė Nepriklausomų Valstybių Sandraugą (NVS)?a) 12;b) 8;c) 4.

25. Kelintais metais buvo įkurta Nepriklausomų Valstybių Sandrauga (NVS)?a) 1984;b) 1991;c) 1989.

26. Kuriame mieste įsikūrusi Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) būstinė?a) Madride;b) Maskvoje;c) Minske.

27. Nuo kada Lietuva yra asocijuota Europos Sąjungos narė?a) nuo 1998m. vasario 1d.;b) nuo 1996m. lapkričio 1d.;c) nuo 2000m. balandžio 10d.

28. Kada Europos bendrija ir Lietuva pasirašė prekybos ir bendradarbiavimo sutartį?a) 1996m.;b) 1994m.;c) 1992m.29. Kada Lietuva oficialiai pareiškė norą stoti į Europos Sąjungą?a) 2000m. gegužės 5d.;b) 1995m. birželio 12d.;c) 1998m. rugsėjo 22d.

30. Ką suformavo per ilgą laiką Europoje susidariusios skirtingo ekonomikos lygio teritorijos?a) Europos ekonominę erdvę;b) Euroregionus;c) Europos ekolygį.

31. Kokios valstybės lemia Europos ekonominę galią?a) D.Britanija, Danija, Ispanija, Vokietija;b) Vokietija, Prancūzija, D.Britanija, Italija;c) Švedija, Prancūzija, Italija, Danija.

32. Kas geriausiai parodo Europos regionų ūkio skirtumus?a) importas;b) eksportas;c) bendras vidaus produktas.

33. Kaip vadinama Europos ūkio ašis?

a) “žydrasis bananas”;b) “saulės juosta”;c) “žydrasis bumerangas”.

34. Kaip vadinamas svarbiausias ekonomikos regionas bei didžiausia ekonominių interesų sankirta?a) Europos ūkio branduolys;b) Europos ekonomikos centras;c) Ekonomikos regionas.

35. Kurios Europos Sąjungos šalys laikomos ekonomiškai silpnomis?a) Liuksemburgas ir Austrija;b) Portugalija, Graikija, Ispanijos ir Italijos pietūs;c) Belgija, Švedija ir Portugalija.

36. Kas yra Europos regionų politikos varomoji jėga?a) euroregionai;b) struktūriniai fondai;c) Strasbūras.

37. Kuri valstybė padarė didelį ekonomikos šuolį, padedant Europos Sąjungai?a) Olandija;b) Suomija;c) Airija.

38. Kuriuos miestus turėtų ekonomiškai sujungti “Dviejų sostinių ašies” projektas?a) Maskvą ir Sankt Peterburgą;b) Berlyną ir Paryžių;c) Amsterdamą ir Kopenhagą.

39. Kas yra euroregionai?a) pasienio sritys;b) regioninės dalys;c) valstybių bendradarbiavimo forma.

40. Kaip vadinamos šalys arba jų dalys, kurias vienija Baltijos jūra?a) Baltijos jūros regionas;b) Baltijos jūros sritis;c) Baltijos jūros teritorija.

41. Nuo kada bendradarbiauja aplinkos apsaugos srityje Baltijos jūros šalys?a) nuo XIXa. 9 dešimtmečio;b) nuo XXa.;c) nuo XXa. 7 dešimtmečio.

42. Nuo kelintų metų Baltijos jūros regiono plėtrą koordinuoja vienuolika šio baseino valstybių?a) nuo 1994m.;b) nuo 1974m.;c) nuo 1983m.

43. Kiek Baltijos regione gyvena žmonių?a) 230 mln. žm.;b) apie 105 mln. žm.;c) iki 300 mln. žm.

44. Kiek Baltijos regione gyvena tautų?a) 10;b) 20;c) 14.

45. Svarbiausi Baltijos regiono plėtotės tikslai:a) ekonomikos augimas, aplinkos apsauga, solidarumas ir laisvė;b) aplinkos apsauga, žvejyba;c) tarptautiniai santykiai, ekonomikos augimas.

46. Kurios valstybės 1973 metais įstojo į Europos Sąjungą?a) Belgija ir Ispanija;b) Italija ir Portugalija;c) Airija, D.Britanija ir Danija.

47. Kada į Europos Sąjungą įstojo Graikija?a) 1981 m.;b) 1986 m.;c) 1988 m.48. Kurios valstybės į ES įstojo 1995 metais?a) Ispanija ir Portugalija;b) Švedija, Suomija ir Austrija;

c) Olandija ir Belgija.

49. Kokių Baltijos jūros salų socialines ir ekologines problemas siekiama išspręsti?a) Saremos, Gotlando;b) Ėlando, Olando;c) visų išvardintų salų.

50. Kokios keturios skirtingos ekonomikos lygio sritys išryškėja Baltijos regione?a) pietvakarių, pietų, rytų ir šiaurės;b) pietų, šiaurės, rytų ir vakarų;c) šiaurės, pietryčių, vakarų ir pietų.

ATSAKYMAI:

1. a)2. b)3. a)4. c)5. b)6. a)7. c)8. b)9. a)10. a)11. b)12. c)13. c)14. a)15. b)16. a)17. a)18. c)19. b)20. c)21. c)22. c)23. b)24. a)25. b)26. c)27. a)28. c)29. b)30. a)31. b)32. c)33. a)34. a)35. b)36. b)37. c)38. a)39. c)40. a)41. c)42. a)43. b)44. b)45. a)46. c)47. a)48. b)49. c)50. a)