EUROPA

1. Kur imta vartoti Europos sąvoką?
a) Mažojoje Azijoje – Artimuosiuose Rytuose;
b) Pietų vakarinėje dalyje;
c) Pirėnų ir Balkanų pusiasaliuose.

2. Kur antikos laikais buvo plačiai vartojamas žodis “Europa”?
a) Mažojoje Azijoje;
b) Viduržemio jūros pakrantėse;
c) Skandinavijos pusiasalyje.

3. Kur yra Europos Komisijos būstinė?
a) Briuselyje (Belgija);
b) Amsterdame (Olandija);
c) Paryžiuje (Prancūzija).

4. Svarbios Europoje gamtinės kliūtys:
a) Alpės;
b) upės, ežerai;
c) kalnagūbriai.

5. Kokios valstybės karaliai iškėlė taikios Europos konfederacijos idėją kovai su turkais?
a) Slovakijos;
b) Čekijos;
c) Austrijos.

6. Kas iškėlė Jungtinių Europos valstijų idėją?
a) pažangiausi menininkai ir mokslininkai;
b) politikai;
c) visų Europos šalių žymiausi profesoriai.

7. Kada kilo sumanymas kurti Paneuropą?
a) po II pasaulinio karo;
b) įsikūrus EEB;
c) po I pasaulinio karo.

8. Kada buvo pradėtas įgyvendinti Maršalo planas?
a) 1955 metais;
b) 1947 metais;
c) 1951 metais.

9. Kas jungė Rytų Europos valstybes?
a) socialistinė ideologija;
b) politinės savigynos poreikis;
c) ekonomikos saitai.

10. Kieno iniciatyva buvo įsteigta Ekonominės savitarpio pagalbos taryba (ESPT)?
a) SSSR;
b) SSRS;
c) ES.

11. Kas parengė planą bei pasiūlė suvienyti šešių Europos valstybių anglių ir plieno pramonę?
a) Dž. Maršalas;
b) R. Šumanas ir Ž. Monė;
c) F. Lesepsas.

12. Kada buvo įkurta Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB)?
a) 1955 metais;
b) 1947 metais;
c) 1951 metais.

13. Kuria sutartimi buvo įsteigta Europos ekonominė bendrija (EEB)?
a) Paryžiaus;
b) Londono;
c) Romos.

14. Kelintais metais Europos anglių ir plieno bendrija, Euratomas ir Europos ekonominė bendrija buvo pavadintos Europos bendrija (EB)?
a) 1967 metais;
b) 1955 metais;
c) 1947 metais.

15. Kokiame mieste 1992 metais buvo pasirašyta Europos Sąjungos sutartis?
a) Dubline (Airija);
b) Mastrichte (Olandija);
c) Berlyne (Vokietija).

16. Kada buvo pradėta oficialiai vartoti Europos Sąjungos pavadinimą?
a) 1993 m. lapkričio 1d.;
b) 1995 m. vasario 10d.;
c) 1990 m. gegužės 11d.

17. Viena sudėtingiausių Europos Sąjungos veiklos sričių:
a) žemės ūkio politika ir regionų plėtra;
b) valstybių ekonominė padėtis;
c) gyventojų tankumas ir regionų užterštumas.

18. Kur posėdžiauja Europos parlamentas?
a) Amsterdame (Olandija);
b) Briuselyje (Belgija);
c) Strasbūre (Prancūzija).

19. Kada buvo pakoreguota Europos Sąjungos sutartis?
a) 1999 metais;
b) 1997 metais;
c) 1995 metais.

20. Kuri ES valstybė nepritaria Šengeno susitarimui, kuris panaikino vizas beveik tarp visų Europos šalių?
a) Italija;
b) Austrija;
c) Airija.

21. Kiek pasaulio žmonių gyvena Europos Sąjungoje?
a) 14%;
b) 38%;
c) 6%.

22. Kiek Europos Sąjungoje sukuriama bendrojo pasaulio produkto?
a) 41%;
b) 19%;
c) 28%.

23. Kokią šalį ES aplenkė konkurencijoje dėl investicijų į JAV ekonomiką?
a) Kiniją;
b) Japoniją;
c) D.Britaniją.

24. Kiek buvusių SSSR respublikų įkūrė Nepriklausomų Valstybių Sandraugą (NVS)?
a) 12;
b) 8;
c) 4.

25. Kelintais metais buvo įkurta Nepriklausomų Valstybių Sandrauga (NVS)?
a) 1984;
b) 1991;
c) 1989.

26. Kuriame mieste įsikūrusi Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) būstinė?
a) Madride;
b) Maskvoje;
c) Minske.

27. Nuo kada Lietuva yra asocijuota Europos Sąjungos narė?
a) nuo 1998m. vasario 1d.;
b) nuo 1996m. lapkričio 1d.;
c) nuo 2000m. balandžio 10d.

28. Kada Europos bendrija ir Lietuva pasirašė prekybos ir bendradarbiavimo sutartį?
a) 1996m.;
b) 1994m.;
c) 1992m.
29. Kada Lietuva oficialiai pareiškė norą stoti į Europos Sąjungą?
a) 2000m. gegužės 5d.;
b) 1995m. birželio 12d.;
c) 1998m. rugsėjo 22d.

30. Ką suformavo per ilgą laiką Europoje susidariusios skirtingo ekonomikos lygio teritorijos?
a) Europos ekonominę erdvę;
b) Euroregionus;
c) Europos ekolygį.

31. Kokios valstybės lemia Europos ekonominę galią?
a) D.Britanija, Danija, Ispanija, Vokietija;
b) Vokietija, Prancūzija, D.Britanija, Italija;
c) Švedija, Prancūzija, Italija, Danija.

32. Kas geriausiai parodo Europos regionų ūkio skirtumus?
a) importas;
b) eksportas;
c) bendras vidaus produktas.

33. Kaip vadinama Europos ūkio ašis?
a) “žydrasis bananas”;
b) “saulės juosta”;
c) “žydrasis bumerangas”.

34. Kaip vadinamas svarbiausias ekonomikos regionas bei didžiausia ekonominių interesų sankirta?
a) Europos ūkio branduolys;
b) Europos ekonomikos centras;
c) Ekonomikos regionas.

35. Kurios Europos Sąjungos šalys laikomos ekonomiškai silpnomis?
a) Liuksemburgas ir Austrija;
b) Portugalija, Graikija, Ispanijos ir Italijos pietūs;
c) Belgija, Švedija ir Portugalija.

36. Kas yra Europos regionų politikos varomoji jėga?
a) euroregionai;
b) struktūriniai fondai;
c) Strasbūras.

37. Kuri valstybė padarė didelį ekonomikos šuolį, padedant Europos Sąjungai?
a) Olandija;
b) Suomija;
c) Airija.

38. Kuriuos miestus turėtų ekonomiškai sujungti “Dviejų sostinių ašies” projektas?
a) Maskvą ir Sankt Peterburgą;
b) Berlyną ir Paryžių;
c) Amsterdamą ir Kopenhagą.

39. Kas yra euroregionai?
a) pasienio sritys;
b) regioninės dalys;
c) valstybių bendradarbiavimo forma.

40. Kaip vadinamos šalys arba jų dalys, kurias vienija Baltijos jūra?
a) Baltijos jūros regionas;
b) Baltijos jūros sritis;
c) Baltijos jūros teritorija.

41. Nuo kada bendradarbiauja aplinkos apsaugos srityje Baltijos jūros šalys?
a) nuo XIXa. 9 dešimtmečio;
b) nuo XXa.;
c) nuo XXa. 7 dešimtmečio.

42. Nuo kelintų metų Baltijos jūros regiono plėtrą koordinuoja vienuolika šio baseino valstybių?
a) nuo 1994m.;
b) nuo 1974m.;
c) nuo 1983m.

43. Kiek Baltijos regione gyvena žmonių?
a) 230 mln. žm.;
b) apie 105 mln. žm.;
c) iki 300 mln. žm.

44. Kiek Baltijos regione gyvena tautų?
a) 10;
b) 20;
c) 14.

45. Svarbiausi Baltijos regiono plėtotės tikslai:
a) ekonomikos augimas, aplinkos apsauga, solidarumas ir laisvė;
b) aplinkos apsauga, žvejyba;
c) tarptautiniai santykiai, ekonomikos augimas.

46. Kurios valstybės 1973 metais įstojo į Europos Sąjungą?
a) Belgija ir Ispanija;
b) Italija ir Portugalija;
c) Airija, D.Britanija ir Danija.

47. Kada į Europos Sąjungą įstojo Graikija?
a) 1981 m.;
b) 1986 m.;
c) 1988 m.
48. Kurios valstybės į ES įstojo 1995 metais?
a) Ispanija ir Portugalija;
b) Švedija, Suomija ir Austrija;
c) Olandija ir Belgija.

49. Kokių Baltijos jūros salų socialines ir ekologines problemas siekiama išspręsti?
a) Saremos, Gotlando;
b) Ėlando, Olando;
c) visų išvardintų salų.

50. Kokios keturios skirtingos ekonomikos lygio sritys išryškėja Baltijos regione?
a) pietvakarių, pietų, rytų ir šiaurės;
b) pietų, šiaurės, rytų ir vakarų;
c) šiaurės, pietryčių, vakarų ir pietų.

ATSAKYMAI:

1. a)
2. b)
3. a)
4. c)
5. b)
6. a)
7. c)
8. b)
9. a)
10. a)
11. b)
12. c)
13. c)
14. a)
15. b)
16. a)
17. a)
18. c)
19. b)
20. c)
21. c)
22. c)
23. b)
24. a)
25. b)
26. c)
27. a)
28. c)
29. b)
30. a)
31. b)
32. c)
33. a)
34. a)
35. b)
36. b)
37. c)
38. a)
39. c)
40. a)
41. c)
42. a)
43. b)
44. b)
45. a)
46. c)
47. a)
48. b)
49. c)
50. a)