PASLAUGŲ GEOGRAFIJA

1. Kiek žmonių dirba pasaulio transporto sistemoje?
a) per 100 mln.;
b) 80 mln.;
c) 230 mln.

2. Kiek kilometrų pasaulyje sudaro keliai (be jūrų)?
a) 80 mln. km.;
b) 36 mln. km.;
c) 19 mln. km.

3. Kas sudaro vandens transportą?
a) jūrų ir upių transportas;
b) vandenynų ir jūrų transportas;
c) vidaus vandenų ir jūrų transportas.

4. Kiek pasaulyje yra automobilių?
a) apie 650 mln.;
b) apie 500 mln.;
c) apie 800 mln.

5. Kiek kasmet visomis transporto rūšimis gabenama krovinių?
a) 70 mlrd.t.;
b) 55 mlrd.t.;
c) 100 mlrd.t.

6. Kokie lėktuvai skrenda 2000km/h greičiu?
a) reaktyviniai;
b) kariniai;
c) viršgarsiniai.

7. Kiek kasmet visomis transporto rūšimis gabenama keleivių?
a) 2 trln.;
b) 1 trln.;
c) 2.5 trln.

8. Kada pastatyti pirmieji jūrų laineriai?
a) XIXa. viduryje;
b) XVIIIa. pabaigoje;
c) XXa. pradžioje.

9. Kas sudaro XXa. susiformavusią pasaulio transporto sistemą?
a) transporto įmonės ir keliai;
b) jūrų ir sausumų keliai;
c) keliai, transporto įmonės ir priemonės.

10. Kiek pasaulyje yra keleivinių lėktuvų?
a) 16 tūkst.;
b) 25 tūkst.;
c) 8 tūkst.

11. Kokioje šalyje yra apie 30% pasaulio geležinkelių tinklo?
a) D.Britanijoje;
b) JAV;
c) Japonijoje.

12. Kelintais metais į dangų pakilo pirmasis orlaivis?
a) 1890 metais;
b) 1903 metais;
c) 1793 metais.

13. Koks didžiausias pasaulio uostas pagal krovinių apyvartą?
a) Čiba (Japonija);
b) Koulunas (Kinija);
c) Roterdamas (Olandija).

14. Kiek metrų nuskrido pirmasis orlaivis pakilęs į dangų?
a) 860 metrų;
b) 260 metrų;
c) 410 metrų.

15. Kokiu greičiu vidutiniškai skrenda šiuolaikinis keleivinis reaktyvinis lėktuvas?
a) 600-900 km/h;
b) 400-500 km/h;
c) 200-500 km/h.

16. Seniausi keliai yra:
a) vandens;
b) sausumos;
c) vandens ir sausumos.

17. Į ką skiriamas vandens transportas:
a) jūrų ir upių;
b) vidaus vandenų ir jūrų;
c) jūrų ir vandenynų.

18. Kurie vandenynai yra labiausiai laivuojami?
a) Ramusis ir Atlanto vandenynai;
b) Indijos ir Atlanto vandenynai;
c) Ramusis, Indijos ir Atlanto vandenynai.

19. Kuriuo vandenynu gabenama daugiausia krovinių?
a) Ramiuoju vandenynu;
b) Indijos vandenynu;
c) Atlanto vandenynu.

20. Kiek jūromis gabenama tarptautinių krovinių?
a) beveik 80%;
b) per 90%;
c) apie 50%.

21. Kokie kroviniai dažniausiai gabenami jūromis?
a) buitinės prekės;
b) nafta ir jos produktai;
c) maistas.

22. Iš kokio uosto išvežama daugiausia akmens anglių?
a) iš Ričards Bėjaus (PAR);
b) iš Jokohamos (Japonija);
c) iš Šanhajaus (Kinija).

23. Kiek tonų geležies rūdos pergabenama per metus?
a) 340 mln.t.;
b) 200mln.t.;
c) 430 mln.t.

24. Kiek tonų javų jūromis vežama per metus?
a) apie 400 mln.t.;
b) apie 250 mln.t.;
c) apie 360 mln.t.

25. Kada pradėjo veikti Sueco kanalas?
a) 1789 metais sausio 12 dieną;
b) 1870 metais gruodžio 18 dieną;
c) 1869 metais lapkričio 17dieną.

26. Koks Panamos kanalo ilgis?
a) 120 km.;
b) 60 km.;
c) 82 km.

27. Sueco ir Panamos kanalų projektų autorius?
a) F. Lesepsas;
b) A. Kirmanas;
c) K. Akvintas.

28. Kokioje šalyje yra Kylio kanalas?
a) Prancūzijoje;
b) Vokietijoje;
c) Danijoje.

29. Kur formuojasi didžiausi laivų srautai?
a) La Manšo ir Eresuno sąs.;
b) Gibraltaro ir Malakos sąs.;
c) visuose išvardintuose sąsiauriuose.

30. Kokia valstybė turi didžiausią prekybos laivyną?
a) D.Britanija;
b) Japonija;
c) Panama.

31. Koks bendras vidaus vandenų kelių ilgis pasaulyje?
a) 550 tūkst.km.;
b) 400 tūkst. km.;
c) 730 tūkst. km.

32. Kas Europoje sukūrė pirmąjį greitąjį geležinkelį?
a) vokiečiai;
b) prancūzai;
c) šveicarai.

33. Kur buvo nutiesti pirmieji geležinkelio bėgiai?
a) Rusijoje;
b) D.Britanijoje;
c) Olandijoje.

34. Kiek valstybių turi geležinkelius?
a) 150;
b) 80;
c) 124.

35. Kokių valstybių geležinkelių linijose eksperimentiniai traukiniai pasiekė 500km/h greitį?
a) D.Britanijos ir Japonijos;
b) Prancūzijos ir D.Britanijos;
c) Japonijos ir Prancūzijos.

36. Iki kelintų metų turėtų būti 35 000 km greitųjų geležinkelių?
a) iki 2005 metų;
b) iki 2010 metų;
c) iki 2015 metų.

37. Koks bendras pasaulio automobilių kelių ilgis?
a) 27 mln. km.;
b) 23 mln. km.;
c) 19 mln. km.

38. Kur buvo nutiestas pirmasis greitkelis?
a) JAV;
b) Kanadoje;
c) D.Britanijoje.

39. Per kur eina ilgiausia pasaulyje Panamerikos magistralė?
a) per visą Šiaurės Ameriką;
b) nuo Aliaskos iki Ugnies Žemės;
c) per visą Pietų Ameriką.

40. Kiek Lietuvoje 1000km2 tenka keliams?
a) 570 km;
b) 830 km;
c) 780 km

41. Kiek automobilių važinėja pasaulio keliais?
a) apie 500 mln.;
b) apie 800 mln.;
c) apie 600 mln.

42. Kiek žmonių automobilių keliuose kasmet žūsta?
a) 200 tūkst.;
b) 90 tūkst.;
c) 480 tūkst.

43. Kur buvo nutiestas pirmasis 6 kilometrų ilgio naftotiekis?
a) Japonijoje;
b) JAV;
c) Kanadoje.

44. Koks bendras pasaulio vamzdynų ilgis?
a) 900 tūkst. km.;
b) 1.3 mln. km.;
c) 789 tūkst. km.

45. Kokios valstybės turi ilgiausią naftotiekių ir dujotiekių tinklą?
a) Vokietija, Prancūzija ir JAV;
b) D.Britanija, Rusija ir Japonija;
c) JAV, Rusija ir Kanada.

46. Kam priklauso ilgiausias pasaulyje “Draugystės” naftotiekis?
a) JAV;
b) Rusijai;
c) Norvegijai.

47. Kokia vėliausiai atsiradusi ir sparčiai besiplėtojanti transporto šaka?
a) oro transportas;
b) kelių transportas;
c) vandens transportas.

48. XXa. viduryje oro transportu per metus vidutiniškai buvo vežama apie 20 mln. keleivių. O kiek dabar?
a) apie 300 mln.;
b) daugiau kaip 2 mlrd.;
c) apie 1 mlrd.

49. Kaip vadinamas nustatytas keleivinių ir transporto lėktuvų skridimo maršrutas?
a) trasa;
b) takas;
c) kelias.

50. Kokia Azijos valstybė draudžia skraidyti virš jos teritorijos kitų valstybių lėktuvams?
a) Mongolija;
b) Indija;
c) Kinija.

51. Ar naudojimasis oro erdve yra mokamas?
a) taip;
b) ne;
c) kai kuriais atvejais.

52. Kiek pasaulyje yra aerouostų?
a) apie 10 tūkst.;
b) 17 tūkst.;
c) daugiau nei 20 tūkst.

53. Kiek iš viso yra tarptautinių oro uostų?
a) 4 tūkst.;
b) apie 1 tūkst.;
c) 2 tūkst.

54. Kiek keleivių aptarnauja Londono aerouostas Heathrow?
a) 48 mln.;
b) 36 mln.;
c) 27 mln.

55. Didžiausias pasaulio oro uostas pagal keleivių vežimą?
a) Tarptautinis (Los Andželas);
b) Fort Vortas (Dalasas);
c) O’Hare (Čikaga).

56. Kiek kasdien lėktuvų atskrenda ir išskrenda iš Heathrow (Londonas) aerouostas?
a) apie 600 lėktuvų;
b) apie 1000 lėktuvų;
c) apie 800 lėktuvų.

57. Kokia transporto modernizacija ypač svarbi turizmo raidai?
a) sausumos, oro ir vandens;
b) oro;
c) sausumos ir oro.

58. Kiek kartų padidėjo turizmo mastas nuo XXa. vidurio?
a) 3 kartus;
b) 17 kartų;
c) 25 kartus.

59. Kiek JAV dolerių per metus sudaro pajamos iš turizmo?
a) 170 mlrd.;
b) 350 mlrd.;
c) 240 mlrd.

60. Kiek žmonių tiesiogiai ar netiesiogiai dirba turizmo sferoje?
a) apie 200 mln.;
b) daugiau nei 300 mln.;
c) iki 150 mln.

61. Kokios turizmo pajamos Italijoje ir Šveicarijoje?
a) 7-8%;
b) daugiau nei 20%;
c) 11-12%.

62. Kaip vadinamas aktyvus arba pasyvus poilsis ir gydymasis?
a) rekreacinis turizmas;
b) sveikatingumo turizmas;
c) poilsinis turizmas.

63. Kurios valstybės gauna daugiausia pajamų iš turizmo?
a) Meksika, Anglija;
b) JAV, Ispanija;
c) Prancūzija, Italija.

64. Kiek pasaulio turistų tenka Europai?
a) 60%;
b) 52%;
c) 48%.

65. Kokia valstybė yra labiausiai lankoma turistų?
a) Ispanija;
b) Italija;
c) Prancūzija.

66. Kuri yra antroji pagal patrauklumą investicijos šalis?
a) Japonija;
b) JAV;
c) Kinija.

67. Pasaulio bankininkystės centras Šveicarijoje:
a) Bernas;
b) Ciurichas;
c) Ženeva.

68. Kur yra didžiausias pasaulio bankas?
a) Paryžiuje;
b) Tokijuje;
c) Londone.

69. Labiausiai prasiskolinusi pasaulio šalis?
a) JAV;
b) Vokietija;
c) Rusija.

70. Kada pasaulį ištiko didžiulė paskolų krizė?
a) 1985 metais;
b) 1982 metais;
c) 1988 metais.

71. Kuri buvo pirmoji valstybė, paskelbusi, kad nebepakelia skolų naštos?
a) Brazilija;
b) Meksika;
c) Vokietija.

72. Kaip vadinosi planas, sukurtas Vakarų šalių 1988 metais, norint atsisakyti dalies skolų?
a) Breidžio planas;
b) Skolų planas;
c) Reigano planas.

73. Kiek metų auksas yra metalinis pinigų atitikmuo, jų vertės garantas?
a) 640 metų;
b) 360 metų;
c) 6 tūkst. metų.

74. Kokiame mieste yra didžiausios aukso kasyklos?
a) Niujorke;
b) Maskvoje;
c) Honkonge.

75. Kiek procentų sudaro tarpusavio prekyba tarp ekonomiškai stiprių šalių?
a) 64%;
b) daugiau kaip 72%;
c) 51%.

76. Kaip vadinamas prekių perpardavimas trečioms valstybėms?
a) reeksportas;
b) treksportas;
c) intreksportas.

77. Kas lemia tarptautinės prekybos reikšmės didėjimą pasaulio ūkyje?
a) gamybos išplėtimas;
b) stiprėjanti specializacija, veiklos pasidalijimas, gamybos išplėtimas;
c) geri santykiai tarp prekiaujančių valstybių, stiprėjanti specializacija.

78. Kas sudaro didžiausią prekybos paslaugomis dalį?
a) transporto paslaugos;
b) medicinos paslaugos;
c) turizmo paslaugos.

79. Kas lemia prekybos paslaugomis specializaciją?
a) šalies ekonominis lygis;
b) šalies santykiai su kitomis valstybėmis;
c) šalies dydis ir gyventojų tankumas.

80. Kas teikia didžiausią tarptautinių paslaugų dalį?
a) Japonija;
b) JAV;
c) Šveicarija.

81. Didžiausia tarptautinių paslaugų pirkėja?
a) JAV;
b) Belgija;
c) Suomija.

82. Trečias pagal dydį pasaulio uostas pagal krovinių apyvartą?
a) Nagoja (Japonija);
b) Antverpenas (Belgija);
c) Čiba (Japonija).

83. Kokia krovinių apyvarta Klaipėdos uoste?
a) 14 mln.t.;
b) 23 mln.t.;
c) 18 mln.t.

84. Koks Sueco kanalo ilgis?
a) 82 km.;
b) 160 km.;
c) 113 km.

85. Kada atidarytas Panamos kanalas?
a) 1841 metais;
b) 1942 metais;
c) 1914 metais.

86. Ketvirtoji valstybė pagal didžiausią prekybos laivyną?
a) Graikija;
b) Norvegija;
c) Kinija.

87. Kiek keleivių per metus veža Fort Varto (Dalasas) aerouostas?
a) 63.3 mln.;
b) 58.0 mln.;
c) 47.9 mln.

88. Kiek pajamų iš turizmo gauna Ispanija?
a) 28.4 mlrd. JAV dol.;
b) 27.3 mlrd. JAV dol.;
c) 19.7 mlrd. JAV dol.

89. Kuri šalis iš turizmo gauna 21 mlrd. JAV dol. pajamų?
a) Kanada;
b) Austrija;
c) Kinija (su Honkongu).

90. Kaip sutrumpintai vadinama pasaulio turizmo organizacija?
a) PTO;
b) WTO;
c) MTO.

91. Kokią valstybę kasmet aplanko 33 mln. žmonių?
a) Meksiką;
b) Italiją;
c) Ispaniją.

92. Kiek turistų aplanko D.Britaniją?
a) 26 mln. žm.;
b) 34 mln. žm.;
c) 41 mln. žm.

93. Kas yra pasaulio ūkio pagrindas?
a) žemdirbystė ir gyvulininkystė;
b) eksportas ir importas;
c) pinigai.

94. Tarp kokių valstybių buvo “finansų karas”?
a) tarp D.Britanijos ir Vokietijos;
b) tarp JAV ir Japonijos;
c) tarp D.Britanijos ir JAV.

95. Kas geriausiai parodo pasaulio pinigų srautus?
a) užsienio investicijos;
b) šalių ekonominis lygis;
c) eksportai.

96. Kur yra “HSBC Holdings Plc.” bankas?
a) Niujorke;
b) Los Andžele;
c) Londone.

97. Kiek gramų JAV doleris prilygintas tam tikros prabangos aukso?
a) 1.5gr.;
b) 7.988 gr.;
c) 0.323 gr.

98. Kur yra didžiausia javų birža?
a) Meksikoje;
b) Čikagoje;
c) Argentinoje.

99. Kiek Lenkijoje per metus apsilanko turistų?
a) 19 mln. žm.;
b) 13 mln. žm.;
c) 8 mln. žm.

100. Kiek gatvių ir aikščių Los Andžele yra tapusios automobilių stovėjimo aikštelėmis?
a) ½;
b) 1/3;
c) 2/3.

ATSAKYMAI:

1. a)
2. b)
3. c)
4. a)
5. c)
6. c)
7. b)
8. a)
9. c)
10. a)
11. b)
12. b)
13. c)
14. b)
15. a)
16. a)
17. b)
18. c)
19. c)
20. a)
21. b)
22. a)
23. a)
24. b)
25. c)
26. c)
27. a)
28. b)
29. c)
30. c)
31. a)
32. b)
33. b)
34. a)
35. c)
36. c)
37. b)
38. a)
39. b)
40. a)
41. c)
42. a)
43. b)
44. b)
45. c)
46. b)
47. a)
48. b)
49. a)
50. c)
51. a)
52. c)
53. b)
54. a)
55. b)
56. c)
57. a)
58. c)
59. b)
60. a)
61. c)
62. a)
63. b)
64. a)
65. c)
66. c)
67. b)
68. b)
69. a)
70. b)
71. b)
72. a)
73. c)
74. a)
75. b)
76. a)
77. b)
78. c)
79. a)
80. b)
81. a)
82. c)
83. a)
84. b)
85. c)
86. a)
87. b)
88. a)
89. c)
90. b)
91. b)
92. a)
93. c)
94. b)
95. a)
96. c)
97. a)
98. b)
99. a)
100 c)