PASLAUGŲ GEOGRAFIJA

1. Kiek žmonių dirba pasaulio transporto sistemoje?a) per 100 mln.;b) 80 mln.;c) 230 mln.

2. Kiek kilometrų pasaulyje sudaro keliai (be jūrų)?a) 80 mln. km.;b) 36 mln. km.;c) 19 mln. km.

3. Kas sudaro vandens transportą?a) jūrų ir upių transportas;b) vandenynų ir jūrų transportas;c) vidaus vandenų ir jūrų transportas.

4. Kiek pasaulyje yra automobilių?a) apie 650 mln.;b) apie 500 mln.;c) apie 800 mln.

5. Kiek kasmet visomis transporto rūšimis gabenama krovinių?a) 70 mlrd.t.;b) 55 mlrd.t.;c) 100 mlrd.t.

6. Kokie lėktuvai skrenda 2000km/h greičiu?a) reaktyviniai;b) kariniai;c) viršgarsiniai.

7. Kiek kasmet visomis transporto rūšimis gabenama keleivių?a) 2 trln.;b) 1 trln.;c) 2.5 trln.

8. Kada pastatyti pirmieji jūrų laineriai?a) XIXa. viduryje;b) XVIIIa. pabaigoje;c) XXa. pradžioje.

9. Kas sudaro XXa. susiformavusią pasaulio transporto sistemą?a) transporto įmonės ir keliai;b) jūrų ir sausumų keliai;c) keliai, transporto įmonės ir priemonės.

10. Kiek pasaulyje yra keleivinių lėktuvų?a) 16 tūkst.;b) 25 tūkst.;c) 8 tūkst.

11. Kokioje šalyje yra apie 30% pasaulio geležinkelių tinklo?a) D.Britanijoje;b) JAV;c) Japonijoje.

12. Kelintais metais į dangų pakilo pirmasis orlaivis?a) 1890 metais;b) 1903 metais;c) 1793 metais.

13. Koks didžiausias pasaulio uostas pagal krovinių apyvartą?a) Čiba (Japonija);b) Koulunas (Kinija);c) Roterdamas (Olandija).

14. Kiek metrų nuskrido pirmasis orlaivis pakilęs į dangų?a) 860 metrų;b) 260 metrų;c) 410 metrų.

15. Kokiu greičiu vidutiniškai skrenda šiuolaikinis keleivinis reaktyvinis lėktuvas?a) 600-900 km/h;b) 400-500 km/h;c) 200-500 km/h.

16. Seniausi keliai yra:a) vandens;b) sausumos;c) vandens ir sausumos.

17. Į ką skiriamas vandens transportas:a) jūrų ir upių;b) vidaus vandenų ir jūrų;c) jūrų ir vandenynų.

18. Kurie vandenynai yra labiausiai laivuojami?a) Ramusis ir Atlanto vandenynai;b) Indijos ir Atlanto vandenynai;c) Ramusis, Indijos ir Atlanto vandenynai.

19. Kuriuo vandenynu gabenama daugiausia krovinių?a) Ramiuoju vandenynu;b) Indijos vandenynu;c) Atlanto vandenynu.

20. Kiek jūromis gabenama tarptautinių krovinių?a) beveik 80%;b) per 90%;c) apie 50%.

21. Kokie kroviniai dažniausiai gabenami jūromis?a) buitinės prekės;b) nafta ir jos produktai;c) maistas.

22. Iš kokio uosto išvežama daugiausia akmens anglių?a) iš Ričards Bėjaus (PAR);b) iš Jokohamos (Japonija);c) iš Šanhajaus (Kinija).

23. Kiek tonų geležies rūdos pergabenama per metus?a) 340 mln.t.;b) 200mln.t.;c) 430 mln.t.

24. Kiek tonų javų jūromis vežama per metus?a) apie 400 mln.t.;b) apie 250 mln.t.;c) apie 360 mln.t.

25. Kada pradėjo veikti Sueco kanalas?a) 1789 metais sausio 12 dieną;b) 1870 metais gruodžio 18 dieną;c) 1869 metais lapkričio 17dieną.

26. Koks Panamos kanalo ilgis?a) 120 km.;b) 60 km.;c) 82 km.

27. Sueco ir Panamos kanalų projektų autorius?a) F. Lesepsas;b) A. Kirmanas;c) K. Akvintas.

28. Kokioje šalyje yra Kylio kanalas?a) Prancūzijoje;b) Vokietijoje;c) Danijoje.

29. Kur formuojasi didžiausi laivų srautai?a) La Manšo ir Eresuno sąs.;b) Gibraltaro ir Malakos sąs.;c) visuose išvardintuose sąsiauriuose.

30. Kokia valstybė turi didžiausią prekybos laivyną?a) D.Britanija;b) Japonija;c) Panama.

31. Koks bendras vidaus vandenų kelių ilgis pasaulyje?a) 550 tūkst.km.;b) 400 tūkst. km.;c) 730 tūkst. km.

32. Kas Europoje sukūrė pirmąjį greitąjį geležinkelį?a) vokiečiai;b) prancūzai;c) šveicarai.

33. Kur buvo nutiesti pirmieji geležinkelio bėgiai?a) Rusijoje;b) D.Britanijoje;c) Olandijoje.

34. Kiek valstybių turi geležinkelius?a) 150;b) 80;c) 124.

35. Kokių valstybių geležinkelių linijose eksperimentiniai traukiniai pasiekė 500km/h greitį?a) D.Britanijos ir Japonijos;b) Prancūzijos ir D.Britanijos;c) Japonijos ir Prancūzijos.

36. Iki kelintų metų turėtų būti 35 000 km greitųjų geležinkelių?

a) iki 2005 metų;b) iki 2010 metų;c) iki 2015 metų.

37. Koks bendras pasaulio automobilių kelių ilgis?a) 27 mln. km.;b) 23 mln. km.;c) 19 mln. km.

38. Kur buvo nutiestas pirmasis greitkelis?a) JAV;b) Kanadoje;c) D.Britanijoje.

39. Per kur eina ilgiausia pasaulyje Panamerikos magistralė?a) per visą Šiaurės Ameriką;b) nuo Aliaskos iki Ugnies Žemės;c) per visą Pietų Ameriką.

40. Kiek Lietuvoje 1000km2 tenka keliams?a) 570 km;b) 830 km;c) 780 km

41. Kiek automobilių važinėja pasaulio keliais?a) apie 500 mln.;b) apie 800 mln.;c) apie 600 mln.

42. Kiek žmonių automobilių keliuose kasmet žūsta?a) 200 tūkst.;b) 90 tūkst.;c) 480 tūkst.

43. Kur buvo nutiestas pirmasis 6 kilometrų ilgio naftotiekis?a) Japonijoje;b) JAV;c) Kanadoje.

44. Koks bendras pasaulio vamzdynų ilgis?a) 900 tūkst. km.;b) 1.3 mln. km.;c) 789 tūkst. km.

45. Kokios valstybės turi ilgiausią naftotiekių ir dujotiekių tinklą?a) Vokietija, Prancūzija ir JAV;b) D.Britanija, Rusija ir Japonija;c) JAV, Rusija ir Kanada.

46. Kam priklauso ilgiausias pasaulyje “Draugystės” naftotiekis?a) JAV;b) Rusijai;c) Norvegijai.

47. Kokia vėliausiai atsiradusi ir sparčiai besiplėtojanti transporto šaka?a) oro transportas;b) kelių transportas;c) vandens transportas.

48. XXa. viduryje oro transportu per metus vidutiniškai buvo vežama apie 20 mln. keleivių. O kiek dabar?a) apie 300 mln.;b) daugiau kaip 2 mlrd.;c) apie 1 mlrd.

49. Kaip vadinamas nustatytas keleivinių ir transporto lėktuvų skridimo maršrutas?a) trasa;b) takas;c) kelias.

50. Kokia Azijos valstybė draudžia skraidyti virš jos teritorijos kitų valstybių lėktuvams?a) Mongolija;b) Indija;c) Kinija.

51. Ar naudojimasis oro erdve yra mokamas?a) taip;b) ne;c) kai kuriais atvejais.

52. Kiek pasaulyje yra aerouostų?a) apie 10 tūkst.;b) 17 tūkst.;c) daugiau nei 20 tūkst.

53. Kiek iš viso yra tarptautinių oro uostų?a) 4 tūkst.;b) apie 1 tūkst.;c) 2 tūkst.

54. Kiek keleivių aptarnauja Londono aerouostas Heathrow?a) 48 mln.;b) 36 mln.;c) 27 mln.

55. Didžiausias pasaulio oro uostas pagal keleivių vežimą?a) Tarptautinis (Los Andželas);b) Fort Vortas (Dalasas);c) O’Hare (Čikaga).

56. Kiek kasdien lėktuvų atskrenda ir išskrenda iš Heathrow (Londonas) aerouostas?a) apie 600 lėktuvų;b) apie 1000 lėktuvų;c) apie 800 lėktuvų.

57. Kokia transporto modernizacija ypač svarbi turizmo raidai?a) sausumos, oro ir vandens;b) oro;c) sausumos ir oro.

58. Kiek kartų padidėjo turizmo mastas nuo XXa. vidurio?a) 3 kartus;b) 17 kartų;c) 25 kartus.

59. Kiek JAV dolerių per metus sudaro pajamos iš turizmo?a) 170 mlrd.;b) 350 mlrd.;c) 240 mlrd.

60. Kiek žmonių tiesiogiai ar netiesiogiai dirba turizmo sferoje?a) apie 200 mln.;b) daugiau nei 300 mln.;c) iki 150 mln.

61. Kokios turizmo pajamos Italijoje ir Šveicarijoje?a) 7-8%;b) daugiau nei 20%;c) 11-12%.

62. Kaip vadinamas aktyvus arba pasyvus poilsis ir gydymasis?a) rekreacinis turizmas;b) sveikatingumo turizmas;c) poilsinis turizmas.

63. Kurios valstybės gauna daugiausia pajamų iš turizmo?a) Meksika, Anglija;b) JAV, Ispanija;c) Prancūzija, Italija.

64. Kiek pasaulio turistų tenka Europai?a) 60%;b) 52%;c) 48%.

65. Kokia valstybė yra labiausiai lankoma turistų?a) Ispanija;b) Italija;c) Prancūzija.

66. Kuri yra antroji pagal patrauklumą investicijos šalis?a) Japonija;b) JAV;c) Kinija.

67. Pasaulio bankininkystės centras Šveicarijoje:a) Bernas;b) Ciurichas;c) Ženeva.

68. Kur yra didžiausias pasaulio bankas?a) Paryžiuje;b) Tokijuje;c) Londone.

69. Labiausiai prasiskolinusi pasaulio šalis?a) JAV;b) Vokietija;c) Rusija.

70. Kada pasaulį ištiko didžiulė paskolų krizė?a) 1985 metais;b) 1982 metais;c) 1988 metais.

71. Kuri buvo pirmoji valstybė, paskelbusi, kad nebepakelia skolų naštos?a) Brazilija;b) Meksika;c) Vokietija.

72. Kaip vadinosi planas, sukurtas Vakarų šalių 1988 metais, norint atsisakyti dalies skolų?a) Breidžio planas;b) Skolų planas;c) Reigano planas.

73. Kiek metų auksas yra metalinis pinigų atitikmuo, jų vertės garantas?

a) 640 metų;b) 360 metų;c) 6 tūkst. metų.

74. Kokiame mieste yra didžiausios aukso kasyklos?a) Niujorke;b) Maskvoje;c) Honkonge.

75. Kiek procentų sudaro tarpusavio prekyba tarp ekonomiškai stiprių šalių?a) 64%;b) daugiau kaip 72%;c) 51%.

76. Kaip vadinamas prekių perpardavimas trečioms valstybėms?a) reeksportas;b) treksportas;c) intreksportas.

77. Kas lemia tarptautinės prekybos reikšmės didėjimą pasaulio ūkyje?a) gamybos išplėtimas;b) stiprėjanti specializacija, veiklos pasidalijimas, gamybos išplėtimas;c) geri santykiai tarp prekiaujančių valstybių, stiprėjanti specializacija.

78. Kas sudaro didžiausią prekybos paslaugomis dalį?a) transporto paslaugos;b) medicinos paslaugos;c) turizmo paslaugos.

79. Kas lemia prekybos paslaugomis specializaciją?a) šalies ekonominis lygis;b) šalies santykiai su kitomis valstybėmis;c) šalies dydis ir gyventojų tankumas.

80. Kas teikia didžiausią tarptautinių paslaugų dalį?a) Japonija;b) JAV;c) Šveicarija.

81. Didžiausia tarptautinių paslaugų pirkėja?a) JAV;b) Belgija;c) Suomija.

82. Trečias pagal dydį pasaulio uostas pagal krovinių apyvartą?a) Nagoja (Japonija);b) Antverpenas (Belgija);c) Čiba (Japonija).

83. Kokia krovinių apyvarta Klaipėdos uoste?a) 14 mln.t.;b) 23 mln.t.;c) 18 mln.t.

84. Koks Sueco kanalo ilgis?a) 82 km.;b) 160 km.;c) 113 km.

85. Kada atidarytas Panamos kanalas?a) 1841 metais;b) 1942 metais;c) 1914 metais.

86. Ketvirtoji valstybė pagal didžiausią prekybos laivyną?a) Graikija;b) Norvegija;c) Kinija.

87. Kiek keleivių per metus veža Fort Varto (Dalasas) aerouostas?a) 63.3 mln.;b) 58.0 mln.;c) 47.9 mln.

88. Kiek pajamų iš turizmo gauna Ispanija?a) 28.4 mlrd. JAV dol.;b) 27.3 mlrd. JAV dol.;c) 19.7 mlrd. JAV dol.

89. Kuri šalis iš turizmo gauna 21 mlrd. JAV dol. pajamų?a) Kanada; b) Austrija;c) Kinija (su Honkongu).

90. Kaip sutrumpintai vadinama pasaulio turizmo organizacija?a) PTO;b) WTO;c) MTO.

91. Kokią valstybę kasmet aplanko 33 mln. žmonių?a) Meksiką;b) Italiją;c) Ispaniją.

92. Kiek turistų aplanko D.Britaniją?a) 26 mln. žm.;b) 34 mln. žm.;

c) 41 mln. žm.

93. Kas yra pasaulio ūkio pagrindas?a) žemdirbystė ir gyvulininkystė;b) eksportas ir importas;c) pinigai.

94. Tarp kokių valstybių buvo “finansų karas”?a) tarp D.Britanijos ir Vokietijos;b) tarp JAV ir Japonijos;c) tarp D.Britanijos ir JAV.

95. Kas geriausiai parodo pasaulio pinigų srautus?a) užsienio investicijos;b) šalių ekonominis lygis;c) eksportai.

96. Kur yra “HSBC Holdings Plc.” bankas?a) Niujorke;b) Los Andžele;c) Londone.

97. Kiek gramų JAV doleris prilygintas tam tikros prabangos aukso?a) 1.5gr.;b) 7.988 gr.;c) 0.323 gr.

98. Kur yra didžiausia javų birža?a) Meksikoje;b) Čikagoje;c) Argentinoje.

99. Kiek Lenkijoje per metus apsilanko turistų?a) 19 mln. žm.;b) 13 mln. žm.;c) 8 mln. žm.

100. Kiek gatvių ir aikščių Los Andžele yra tapusios automobilių stovėjimo aikštelėmis?a) ½;b) 1/3;c) 2/3.

ATSAKYMAI:

1. a)2. b)3. c)4. a)5. c)6. c)7. b)8. a)9. c)10. a)11. b)12. b)13. c)14. b)15. a)16. a)17. b)18. c)19. c)20. a)21. b)22. a)23. a)24. b)25. c)26. c)27. a)28. b)29. c)30. c)31. a)32. b)33. b)34. a)35. c)36. c)37. b)38. a)39. b)40. a)41. c)42. a)43. b)44. b)45. c)46. b)47. a)48. b)49. a)50. c)51. a)52. c)53. b)54. a)55. b)56. c)57. a)58. c)59. b)60. a)61. c)62. a)63. b)64. a)65. c)66. c)67. b)68. b)69. a)70. b)71. b)72. a)73. c)74. a)75. b)76. a)77. b)78. c)79. a)80. b)81. a)82. c)83. a)84. b)85. c)86. a)87. b)88. a)89. c)90. b)91. b)92. a)93. c)94. b)95. a)96. c)97. a)98. b)99. a)100 c)