“Grūto” parkas

“Grūto” parkas įkurtas 1999 metais. Muziejaus steigėjas VĮ “Hesona” klubas, o muziejaus vadovas – V. Malinauskas. Parkas randasi netoli Druskininkų. MUZIEJAUS RINKINYS Muziejaus rinkinį sudaro sovietinio laikotarpio “didvyrių” paminklinės skulptūros ir bareljefai, kurie simbolizuoja sovietinės santvarkos ir okupacijos žiaurumą bei absurdiškumą, atspindi manipuliavimą istorijos faktais, parodo iškreiptą istorinę atmintį. Ateityje numatoma vienoje vietoje sukaupti visas Lietuvoje esančias tokio pobūdžio skulptūras bei kitokius socrealizmo kultūros reliktus. EKSPOZICIJA Pasikeitus skulptūrų eksponavimo vietai bei statusui, siūloma panaudoti tokius eksponavimo būdus bei papildomas priemones, kad iš esmės pakistų jų ideologinis turinys – būtų atskleidžiamas sovietinis ideologijos neigiamas turinys, poveikis vertybių sistemai. Taip pat, pasitelkus istorinius duomenis, tinkamai sugrupavus skulptūras, muziejuje būtų atskleidžiamos skaudžiausios XX a. antros pusės Lietuvos istorijos problemos. PAGRINDINIAI PRINCIPAI, KURIŲ LAIKANTIS KURIAMA EKSPOZICIJA:1. Pagrindinių bei pagalbinių priemonių turinio vientisumas, atsižvelgiant į atskleidžiamą tematiką;2. Naujausiųjų istorijos tyrinėjimų rezultatų panaudojimas;3. Pakankama informacijos sistema;4. Paminklosauginių reikalavimų užtikrinimas.EKSPOZICIJOS UNIKALUMASIki šiol nė vienas muziejus ar kitokia kultūros įstaiga nebandė kaupti ir tinkamai eksponuoti sovietinių ideologinių reliktų. “Sovietinio lagerio” parko skulptūrų grupavimas pagrįstas tuo, kad visi istoriniai personažai daugiau ar mažiau dalyvavo organizuojant ir vykdant terorą, antivalstybinę veiklą, naikinant Lietuvos valstybingumą. Skulptūros grupuojamos “ratu” nevengiant kai kurias pastatyti ir nugara (šonu) į lankytoją. Muziejus ir toliau kaupia naują informaciją ir naujas skulptūras.