Verslo planas

Turinys
1. Įmonės rekvizitai..............................3
1.1. Verslo aprašymas .......................... .......4
1.2. Įmonės tikslai............................ ... ....5
1.3. Atliktų darbų grafikas........................ ........5
2. Marketingo planas.............................. ......6
2.1 Aplinkos analizė ........................... ......6
2.1.1 Makroekonominė aplinka............................6
2.2 Rinkos galimybių analizė...................... ......7
2.2.1. Potencialūs vartotojai..................... .......7
2.2.2. Potencialūs konkurentai.................... .......8
2.2.3. Kainos. Jų nustatymas..................... ......9
2.3 Reklama..............................10
3. Organizacinis planas..............................11
3.1. Svarbiausi reikalavimai priimant į darbą: .............. ......11
3.2. Organizacinė įmonės struktūra.................... .......11
3.3. Įmonės valdymo stuktūra...................... ......12
3.4. Darbuotojų atlyginimų lentelė................... .......12
4. Finansinis planas............................. .......13
4.1. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai....................13
4.1.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas......................14
4.1.2. Sąnaudos..............................14
4.1.3. Realizavimo įplaukų apskaičiavimas...................15
4.2 Sąnaudos inventoriui įkurti...........................15
4.3 Komunalinių paslaugų sąnaudos per 2006 metus litais..............16
4.4. Veiklos sąnaudos per 2006 metus litais......................16
4.5. Pelno (nuostolio) ataskaita 2006 metams litais.................17
4.6. Balansas ..............................18
5. Ekologija ..............................19
6. Rizikos faktoriai..............................20
7. Naudota literatūra..............................211. Įmonės rekvizitai
Įmonės rūšis UAB
Įmonės pavadinimas „Foris“
Įmonės sąvininkai: Jolita Beliūnaitė ir Andrius Ževžikovas
Darbuotojų skaičius: 7
Įmonės veeikla: Paslaugų tiekimas, prekyba
Adresas: Savanorių pr. 187, Kaunas
Telefonas: 837 – 554052
Bankas AB „ Vilniaus bankas“
Atsiskaitomoji sąskaita: 8943852133777811
Įmonės kodas: 7744389
Įstatinis kapitalas: 11500001.1. Verslo aprašymas
Aš Jolita Beliūnaitė mokinuosi „Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykloje“ įmonių komersanto specelybę.
Kadangi ši specelybė yra artimai susijusi su verslo kūrimu, todėl nusprendžiau save išbandyti šioje srityje, nes tam yra palankios sąlygos. Gavau iš senelių palikimą 650000 litų. Todėl nusprendžiau įkurti UAB „FORIS“
Kadangi šių pinigų neužteko, todėl nutariau į partnerius priimti neužtenka, todėl nutariau į partnerius priimti Andrių Ževžikovą kurio įnašas 500000 litų ir įstatinis kaapitalas sudarys 1150000 litų.
Mūsų įmonė apsiims prekyba degalais. Kylant ekonomikai gerėja pragyvenimo lygis, tuo pačiu didėja mašinų srautas, todėl ši verslo šaka klesti. Žinodama, kad toks verslas klesti, pati pabandžiau šiuo verslu užsiimti.
Buvo perprikta bankrutuojanti Lietuvos kuro degalinė savanorių pr

rospekte. Manau tai yra patogi vieta, nes ten didelis eismas, patogus privažiavimas.1.2. Įmonės tikslai
• Sudaryti saugias sąlygas klientams
• Geras sąlygas darbuotojams
• Gauti pelną
• Įsitvirtinti rinkoje
• Įšsilaikyti konkurencinėje kovoje
• Suteikti darbvo vietas1.3. Atliktų darbų grafikas
1) Darbai: Atlikimo terminas
a) Seno pastato remontavimas: Atlikti iki 2006 gruodžio 20 dienos
b) Baigiamieji darbai: Atlikti iki 2006 gruodžio 24 dienos
c) Degalinės atidarymas: Atlikti iki 2007 kovo 1 dienos2.1 Aplinkos analizė
2.1.1 Makroekonominė aplinka
Lietuvos makroaplinką apibūdina tokie svarbūs rodikliai kaip šalies bandrasis vidaus produktas, pirkėjų pajamos, kaupimo lygis, kredito gavimo galimybės. Šių rodiklių pakyčius nulemia ekonomikos plėtra, informacija, nedarbas. Infliacija šiuo metu Lietuvoje yra 6 %.
Planuojama, kad ateinančiais metais Lietuvos ekonominiai rodikliai augs,o tai leidžia daryti prielaidą, kad bus galima sėkmingai vystyti verslą.
Mažėjant nedarbui, didėjant gyventojų pajamoms, Lietuvoje atsiras vis daugiau pasiturinčių žmonių, kurie norės įsigyti savo transporto priemonę, tuo pačiu bus didesnė paklausa degalams. Be to kiekvienais meetais daugėjo užsieniečių- vokiečių, lenkų, skandinavų, rusų, kurių pajamos bus didesnės ir kurie norės tureti savo nuosavą transporto priemonę. Mūsų įmonė naudosis lanksčia apmokėjimo sistema. Mūsų nuolatiniams lankytojams bus išduodamos nuolaidų kortelės.2.2 Rinkos galimybių analizė
2.2.1. Potencialūs vartotojai
UAB „Foris“ įsikūrus savanorių pr., judriausioje gatvėje. Potencialūs vartotojai bus nuo 18 metų iki net pensinio amžiaus žmonių.
Sėkminga verslo paslaptis- vartotojų paklausa. Į UAB „Foris“ gyvavima pateisina tik sugebėjimas įmonės veiklos paslaugai rasti vartotojų. Kiekvienas jų skiriasi savo charakteriu, skoniu, norais ir įpročiais. Tik išanalizavus vartotojo poreikius ga
alima pateikti jam tai ko jis nori, ka gali įvartinti ir apmokėti. Vartotojai nusprendžia kokias paslaugos jiems reikalingos, todėl nuo vartotojų sprendimų priklauso ir įmonės veiklos rezultatai. Noredami maksimaliai tenkinti klientų norus, pateikiam aukšto lygio aptarnavimą.2.2.2. Potencialūs konkurentai
Kaune yra platus benzino kolonėlių pasirinkimas. Ir kiekvienas vairuojantis žmogus renkasi kur pigiau ir patogiau privažiuoti. Daugelis jų turi nuolaidų korteles su kuriomis gali atsiskaityti tam tikrose degalinėse pigiau ir tai vertinau daug žmonių.
Šiuolaikinėje ekonomikoje būdinga aštri konkurencinė kova, todėl būtina žinoti svarbiausius konkurentus ir jų pasiekimus.
UAB „Foris“ yra pavojingas konkurentas, nes jis tures puikų aptarnavimą, gerą įrangąpalyginus su kitom panašiom profilio įmonėm.
Taigi pagrindinis šios įmonės konkurencinis pranašumas- geras malonus aptarnavimas, gera reklama ir puiki vieta.

PONTENCIALŪS KONKURENTAI

Eil. Nr. Įmonė Vieta Kaina
( Lt ) Papildomos paslaugos Vartotojai
1 Nesste Savanoriuų 63 92
95
98
D
Dujos Plovykla
Parduotuvė
Kavinė nuo 18 – iki pensinio amžius žmonių
2 Statoil Savanorių 298 92
95
98
D
Dujos Plovykla
Parduotuvė
Kavinė nuo 18 – iki pensinio amžius žmonių
3 Foris Savanoriu 187 92
95
98
D
Dujos Parduotuvė
Kavinė
Patogi aikštelė privažiavimui
Nuolaidų kortelės nuo 18 – iki pensinio amžius žmonių2.2.3. Kainos. Jų nustatymas.
Nustatytas kainų tikslas- padengti išlaidas ir gauti pelną. Tuo tikslu apskaičiuojama paslaugų savikaina, kuri garantuoja išlaidų padengima, o pridėtas antkainis 15%,antkainis garantuoja pelną. Kadangi įmonė „Foris“ yra pridėtinės vertės mokesčių mokėtoja, todėl prie paslaugų kainos pridedamas dar 18% PVM (pridėtinės vertės mokęstis).
Norint apskaičiuoti paslaugų kainas pirmiausiai reikia apskaičiuoti jų savikainą. Savikainą sudaro tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.
Tiesiogines išlaidas sudaro darbuoojų darbo už

žmokęstis ir darbdavio mokėtinas 31% socialinio draudimo įmokas.
Apskaičiuota, kad per 2006 metus įmonės tiesioginės išlaidas sudarys 254640 litų.
Netiesiogines išlaidas sudaro: pastatas ir vidaus įranga ( ilgalaikio turto) nusidevėjimas, elektros energinaj, šiulgymas.
Apskaičiuota, kad per 2006 metus netiesioginės išlaidos sudarys 3830 litų.2.3 Reklama
Tam, kad pritrauktų daugiau klientu, įmonės „Foris“ savininkai naudoa įvairias reklamos preimones. Dar preiš atidarant degaline, bus sukurtas įnternetinis puslapis. Jame patalpinta informacija apie degalinę, jos tiekiamas paslaugas, kainas. Teksta papildo nuotraukos.
Reklaminis stendas savanoriu pr. degalinės iškaba, kuri nakti šviečia neonine šviesa, lankstinukai, televizijos reklamos, skelbimai spaudoje, patrauks ne vieno potencialaus lankytojo dėmesį.
Įmonė planuoja degalinė „Foris“ kiekvieną mėnesį skelbti respublikinėje spaudoje.

Numatomos išlaidos reklamai per 2007 metus, Lt

Reklaminės priemonės I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Suma metams
Neoninis reklamos įrengimas 4000 4000
Lankstinukai 400 400 400 400 1600
Skelbimai spaudoje 800 800 800 800 3200
Skelbimai radijuje 1400 1400 1400 1400 5600
Internetinė reklama 15600 15600
Iš viso 22200 2600 2600 2600 300003. Organizacinis planas
Kiekvienos įmonės veikla labai priklauso ir nuo jos personalo, todėl aš pati rinksiuosi savo įmonės darbuotojus. Tuomes iš anksto turėsiu apgalvoti kokių man darbuyotojų reikia, kokius reikalavimus jiems kelsiu, taip pat kokius atlyginimus galiu pasiūlyti.3.1. Svarbiausi reikalavimai priimant į darbą:
– išsivalinimas
– profesinis pasirengimas
– patyrimas susijęs su kuriasmu verslu
– kad darbuotojai būtų lojealūs
– kad siektų bendro tiklso
– taip pat, kad būtų remiamasi CV3.2. Organizacinė įmonės struktūra
Būtina sudaryti aiškų vaizdą, kaip atrodys įmonės valdymas ir pagal tai parinkti jai tinkamą valdymo strūktūrą, nes tai turi didelę įtaką bendrovės veiklai, kurią gali skatinti arba st

tabdyti.
Taip pat įmonę reikia tobulinti.
Mūsų įmonėje veiks patriarchinė valdymo stuktūra, kuriai būdingas vienvaldiškumas. Čia direktoriai atlieka visas valdymo funkcijas, skirsto pareigas ir priima sprendimus.

3.3. Įmonės valdymo struktūra

Geri darbuotojai – didžiausias įmonės turtas ir investicija. Jie lemia jos klestėjimą ir augimą, todėl vadovas neturėtų gailėti nei laiko nei lėšų darbuotojams pasirinkti, nes dažnai apmokant netinkamą darbuotoją, kuris nesugeba įsisavinti specialybės, prarandama dar daugiau lėšų, suteršiamas geras įmonės vardas, prarandami klientai.3.4. Darbuotojų atlyginimų lentelė
Pareigos Darbuotjų skaičius Išsilavinimas Mėnesinis atlyginimas Ketvirčio atlyginimas Atlyginimo dalis metams
Buhalteris 1 Aukštasis 900 2700 10800
Dujų operatorė 2 Aukštasis 700 2100 8400
Benzino operatorė 2 Aukštasis 700 2100 8400
Kiemsargis 1 Aukštesnysis 550 1650 6600
Iš viso 2850 8550 342004. Finansinis planas
4.1. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai
Projekto sąnaudos Suma Lt Finansavimo šaltiniai Suma Lt
Ilgalaikiui turtui įsigyti: pastatas 600000 Nuosavas kapitalas 615000
Trumpalaikiui turtui įsigyti: patalpų įranga ( inventorius) 90000 Partnerio kapitalas 5000000
Pastato remontas 40000
Kasos aparatas
Kompiuteris
Telefono įvedimas 5770
Pinigai banke 414230
Iš viso 1150000 Iš viso 11500004.1.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
Ilgalaikis turtas Pradinė vertė (Lt) Naudojimo metai Likvidavusi vertė (8%) Nusidėvėjimo suma ( Lt) (mėnesiui) Nuasidėvėjimo suma (Lt) ketvirčiui Nusidėvėjimo suma (Lt) (metinė)
Pastatas 600000 25 48000 1840 7360 22080
Kasos aparatas 4270 5 341,6 65,47 261,89 785,68
Kompiuteris 4270 5 341,6 65,47 261,89 789,684.1.2. Sąnaudos
Per dieną
litrais Kaina (vidutinė) Per mėnesį suma Per ketvirtį Per metus
92 2000 2,50 5000 15000 60000
95 1500 2,50 3750 11250 45000
98 2000 2,52 5040 12120 60480
D 1500 2,62 3930 11790 47160
Dujos 2000 1,75 3500 10500 42000
Iš viso 21220 63660 2546404.1.3. Realizavimo įplaukų apskaičiavimas
Per dieną
litrais Kaina (vidutinė) Per mėnesį suma Per ketvirtį Per metus
92 2000 2,91 5820 17460 69840
95 1500 2,90 4350 13050 52200
98 2000 2,96 5920 17760 71040
D 1500 3,02 4530 13590 54360
Dujos 2000 2,09 4180 12540 50160
Iš viso 24800 74400 297600

4.2. Sąnaudos inventoriui įkurti

Eil. Nr. Ilgalaikis turtas Kiekis vnt. Kaina ( vnt. Lt ) Suma ( Lt )
1 Kasos aparatas 1 1200 1200
2 Mikrobangų krosnelė 1 650 650
3 Stalas 2 80 160
4 Kėdės 4 25 100
5 Kavos aparatas 1 40 40
6 Puodeliai kavai 4-6 1,50 6-9
7 Telefonas 1 150 150
8 Vaizdo kameros 7 1000 7000
Iš viso 9306

4.3. Komunalinių paslaugų sąnaudos per 2007 metus litais

Paslaugos I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Suma metams (Lt)
Elektros energija 300 200 200 300 1000
Šildymas 500 150 – 500 1150
Nuotekos 120 120 120 120 480
Ryšių paslaugos 300 300 300 300 1200
Iš viso 1220 770 620 1220 3830

4.4. Veiklos sąnaudos per 2007 metus litais

Paslaugos I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Suma metams (Lt)
Savininku socealinio dradimo mokęstis 500 500 500 500 2000
Darbo užmokęstis 8550*0,31 8550 8550 8550 34200*0,31
Socialinis draudimas 2650,5 2650,5 2650,5 2650,5 10602
Nusidėvėjimas 231,89 231,89 231,89 231,89 785,68
Kolonėlės draudimas 20000 – – – 20000
Komunalinės paslaugos 1220 700 620 1220 3830
Reklama 22200 2600 2600 2600 30000
Kitos išlaidos 100 100 100 100 400
Iš viso 55482,38 15432,39 15282,39 15887,39 101817,68

Metinė suma: 101817,68

4.5 2007 metams litais Pelno (nuostolio) ataskaita

Laikotarpis I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Suma metams (Lt)
Realizacijos pajamos 74400 74400 74400 74400 297600
Veiklos sąnaudos 55482,39 15432,39 15432,39 15432,39 101817,68
Pelno (nuostolio) 18917,61 58967,61 59117,61 58517,61 195782,32
Pelno mokęstis (15%) 2837,64 8845,14 8867,64 8777,64 29367,34
Grynasis pelnas 16379,97 50122,47 50249,97 49739,97 166414,98

Iš viso: 790984,324.6. Balansas
Turtas Suma Lt Nuosavybė Suma Lt
Inventorius (patalpų įranga) 94270 Įstatinis kapitalas 1150000
Pastatas 600000 Pelnas 166414,98
Nusidėvėjimas 785,68
Pastato remontas 40000
Banko sąskaitoje 581359,3
Iš viso 1316414,98 Iš viso 1316414,985. Ekologija
Ekologija svarbiausias verslo uždavinys, kadangi švari gamta kiekvieno žmogaus sveikatos šaltinis. Gamta jau ir taip pakankamai užteršta nuo įvairių fabrikų, atliekų ir transporto priemonių. Gamtos aplinkos saugojimas reikalauja daug pastangų, ir tai jau yra ilgą laiką neišnykstanti problema.
Įstatymai draudžia niokoti žemę, orą, skurdinti augaliją bei gyvūniją. Todėl aš kaip įmonės savininkė stengsiuosi kuo mažiau teršti aplinką įsigyjant įvairius valymo įrengimus.6. Rizikos faktoriai
Stichinių nelaimiu rizika Tikimybinė verslo rizika Specialinės veiklos rizika

Verslo trugdymas, įsilaužimai ir vagystės, apgaulės, vadovybės klaidos, gaisrai, profesionalumo stoka, nepanaudoti pajegumai, nelaimingi atsitikimai ir t.t.

Naudota literatūra

1. Jovaiša A. „ Kaip parengti verslo planą“, 1997 m.
2. „Mažeikių nafta“ dalis informacijos

Leave a Comment