civilinė sauga

Civilinės saugos testas „Avarijos ir katastrofos“

1. Avarija tai..
A) Netikėtas gedimas susijęs su dideliais nuostoliais
B) Kova su gaivalinėmis nelaimėmis
C) Darbai ekstremaliomis situacijomis

2.Avarijų lygmenys yra šie:
A) Avarinė situacija, ribota avarija, miesto avarija, regiono avarija
B) Regioninė avarija, vietinė evarija, miesto avarija, ribota avarija
C) Avarinė situacija, ribota avarija, vietinė avarija, regioninė avarija

3. Avarinė situacija -..
A) Tai aplinkybės, kai avarijos sąlygos būna, bet dėl sulaikančių veksnių, ji neįvyksta
B) Tai tiesioginė radioktyviojo užkrėstumo grėsme

C) Tai ryškūs klimato sąlygų pakitimai, stichinės nelaimės, masinės epidemijos.
4. Kas yra ribota avvarija?

A) Lokalinė katastrofinio užtvindymo sistema

B) įvykis pavojingo objekto padalinyje, jo padariniai vietovėj už objekto ribų grėsmės nekelia

C) Ekstremalaus hidrometeorologinio reiškinio grėsmė

5. Vietinė avarija įvardijama šitaip:
A) Tyčinis, politiškai motyvuotas smurtinis veiksmas nukreiptas prieš nekaltus žmones
B) Sukelta situacija pavojingame objekte, jo padariniai kelia grėsmę ne tik objekto teritorijoje, bet ir už jos ribų

C) Tai žmonių iškeldinimas iš pavojingų vietų, jų apgyvendinimas, vertybių išvežimas, perdavimas ir saugojimas

6. Katastrofa -..
A) Stambi avarija, padariusi dedelią žalą ir sukėlusi sunkias pasėkmes su žmonių aukomis

B) Tiesioginio prriešo užpuolimo grėsmė

C) Tiesioginė cheminio užkrėtimo grėsmė

7. Pagrindinės avarijų ir katastrofu gamyboje priežastys:
A) Terorizmas, potvyniai, sprogimai
B) stichinės nelaimės, darbo drausmės ir saugumo technikos pažeidimai, gaisrai miškuose

C) Stichinės nelaimės, projektavimo ir statybos normu pažeidimai, gamybos proceso technologijos pažeidimai
8. Kiek pr

rocentų dažniausiai žmogus sukelia gaisrą miškuose?

A) 90%

B) 87%
C) 68%

9 .Regioninė avarija kelia grėsmę.:
A) Tik gyvūnams
B) Tik gamtai ir žmogui
C) Žmonėms ir aplinkai visame regione
10. Stichinėmis nelaimėmis paprastai laikomi:
A) Gaisras namuose, gaisras miške nuo laužo

B) Stiprūs vėjai, nuošliaužos, sausros
C) Automobilių sprogimai, geriamojo vandens užnuodijimas

Leave a Comment