civilinė sauga

951 0

Civilinės saugos testas „Avarijos ir katastrofos“

1. Avarija tai..

A) Netikėtas gedimas susijęs su dideliais nuostoliais

B) Kova su gaivalinėmis nelaimėmis

C) Darbai ekstremaliomis situacijomis

2.Avarijų lygmenys yra šie:

A) Avarinė situacija, ribota avarija, miesto avarija, regiono avarija

B) Regioninė avarija, vietinė evarija, miesto avarija, ribota avarija

C) Avarinė situacija, ribota avarija, vietinė avarija, regioninė avarija

3. Avarinė situacija -..

A) Tai aplinkybės, kai avarijos sąlygos būna, bet dėl sulaikančių veksnių, ji neįvyksta

B) Tai tiesioginė radioktyviojo užkrėstumo grėsme

C) Tai ryškūs klimato sąlygų pakitimai, stichinės nelaimės, masinės epidemijos.

4. Kas yra ribota avvarija?

A) Lokalinė katastrofinio užtvindymo sistema

B) įvykis pavojingo objekto padalinyje, jo padariniai vietovėj už objekto ribų grėsmės nekelia

C) Ekstremalaus hidrometeorologinio reiškinio grėsmė

5. Vietinė avarija įvardijama šitaip:

A) Tyčinis, politiškai motyvuotas smurtinis veiksmas nukreiptas prieš nekaltus žmones

B) Sukelta situacija pavojingame objekte, jo padariniai kelia grėsmę ne tik objekto teritorijoje, bet ir už jos ribų

C) Tai žmonių iškeldinimas iš pavojingų vietų, jų apgyvendinimas, vertybių išvežimas, perdavimas ir saugojimas

6. Katastrofa -..

A) Stambi avarija, padariusi dedelią žalą ir sukėlusi sunkias pasėkmes su žmonių aukomis

B) Tiesioginio prriešo užpuolimo grėsmė

C) Tiesioginė cheminio užkrėtimo grėsmė

7. Pagrindinės a

. . .

Join the Conversation

×
×