Marketingo planas “Dvarčionių keramika”

Turinys

Įvadas 3
1. Įmonės charakteristika 4
2. AB “Dvarčionių keramika” perspektyvų tyrimas 5
2.1. Makroaplinkos analizė 5
2.2.1. Ekonominė aplinka 6
2.2.2. Politinė – teisinė aplinka 7
2.2.3. Konkurencinė aplinka 8
2.2.4. Gamtos aplinka 8
2.2.5. Technologinė aplinka 9
2.2.6. Socialinė

Personalo vadybos aspektai AB “Smiltynės perkėla”

TURINYS

Įvadas ………………………………………………………………………………………………………3
Darbuotojų motyvacija ……………………………………………………………………………….4
Personalo skatinimas ir apsauga …………..