UAB „AMBERTON KLAIPĖDA“ STRATEGINIS PLANAS

UAB „AMBERTON KLAIPĖDA“ VIEŠBUČIO VEIKLOS PLĖTROS STRATEGINIS PLANAS IKI 2020 METŲ Turizmo planavimas TURINYS I. STRATEGINIO PLANO INICIJAVIMAS 3 1. 1. Darbo grupės 4 1. 2. Strateginio plano rengimo proceso viešinimas 4 II. ĮGALIOJIMŲ NUSTATYMAS 4 III. STRATEGIJOS VIZIJOS SUKŪRIMAS. MISIJOS ĮVARDIJIMAS 4 IV. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ IR SSGG MATRICA 5 V. STRATEGINIŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ … Peržiūrėti…

Kauno apskrities vandens telkinių tinkamumo rekreacijai ir turizmui vertinimas

KAUNO APSKRITIES VANDENS TELKINIŲ TINKAMUMO REKREACIJAI IR TURIZMUI VERTINIMAS Anotacija Straipsnyje analizuojami vandens ištekliai Kauno apskrityje, jų savybės, tinkamumas ir pritaikymas rekreacijos ir turizmo veiklai. Aiškinamasi, kokios konkrečios veiklos gali būti vystomos šioje teritorijoje, kokių vandens parametrų reikia įgyvendinti atskirai veiklai. REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: rekreacija, turizmas, vandens telkiniai, Kauno apskritis, tyrimai. Įvadas Kaunas – antrasis pagal … Peržiūrėti…

Turizmo teorija mokslinėje literatūroje

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS Sveikatos mokslų fakultetas Rekreacijos ir turizmo katedra TURIZMO TEORIJA MOKSLINĖJE LITERATŪROJE Rekreacijos ir turizmo įvadas Referatas Darbo autorius: RT-12, 2gr. Aida Varanauskaitė Vadovas: lekt. R. Rupulevičienė Klaipėda, 2012 TURINYS ĮVADAS 2 1.TURIZMO SAMPRATA 3 1.1Turizmo sąvoka 3 1.2Turizmo formos 4 2. TURIZMO NAUDA IR PROBLEMOS 7 2.1 Turizmo nauda 7 2.2Turizmo problemos 8 … Peržiūrėti…