Dokumentų valdymas

Dokumentų valdymo savarankiškas darbas

 

 

Kaunas, 2015

 

Turinys

 

20

ŠALTINIAI..............................21

 

ĮVADAS

 

DHL susikūrė Vokietijoje, ją įkūrė trys draugai ir bendraminčiai: Adrian Dalsey, Larry Hillblom, Robert Lynn, pavadinimas susidaro iš pavardžių pirmųjų raidžių Dalsey D , Hillblom H ir Lynn L, DHL. Viskas prasidėjo ,kai Larry pirmasis darbas buvo kurjeriu tarp Sanfrancisko ir Los Angelo jis greitai stengdavosi priatatyti prekes, per parą. Vėliau pakvietė savo du geriausius draugus. Ir pirmasis kaip DHL tikslas buvo dokumentinės siuntos tarp Sanfrancisko – Honalulu. 1970 metais DHL buvo viena iš kelių bendroviu siunčianti tarptautinių tinklų į kitas šalis,bet vienintelė, kuri sugebėjo pasiūlyti klientams pristatymą per parą ( per viena naktį). Š

Šiuo metu DHL siunčia į 220 pasaulio šalių. Ir jų tinklas taip išplėtotas, kad siuntas gali priatatyti per 2-3 parasi į bet kurį pasaulio kraštą, tuo negali pasigirti konkurentai tokie kaip fedex.

,,DHL Lietuva“ įmonė įkurta 1995 metais Vilniuje. Tai yra Vokietijos padalinys Lietuvoje. Ši įmonė rūpinasi, jog jų klientų siunčiamos siuntos laiku atkeliautų į nurodytą vietą, taip pat mutinės tarpininkavimo paslaugos, sandeliavimo paslaugos. Šiuo metu UAB „DHL Lietuva” ne tik užsiima siuntiniais Lietuvoje, taačiau taip pat visame pasaulyje. Siunta nukeliauja dvigubai ar net trigubai greičiau nei būtų siunčiama paštu ar pasirinka kita firma. ,,DHL Lietuva“ yra pripažinta kaip geriausias pasirinkimas norint,kad siuntinys iš Lietuvos greičiau pasiektų tikslą kitoje šalyje.

 

Darbo tikslas – Remiantis praktine darbo dalimi su

uvokti, kokia yra dokumentų valdymo veikla, mokėti taisyklingai parengti dokumentą ar jį įforminti.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti pasirinktos įmonės veiklos dokumentų valdymo sistemą bei procedūras.

Parengti šios institucijos veiklos dokumentų pavyzdžius, pagal dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus.

 

Jonas Jonaitis

A.k. 39501226598 , Bukšių g. 9 -63 , Kaunas , tel. 86721596

 

UAB „DHL Lietuva“

direktoriui Mindaugui Pivoriūnui

 

PRAŠYMAS

DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ

2015 m. gegužės 5d.

Vilnius

 

Prašau priimti mane dirbti darbų skyriaus vadybininku nuo 2015-05-15.

 

jj

 

(parašas) Jonas Jonaitis

 

Vadybininkas

Petras Petraitis

 

UAB ,, „DHL Lietuva“

direktoriui Mindaugui Pivoriūnui

 

PRAŠYMAS

DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ

2015-05-04

Vilnius

 

Prašau nuo 2015-05-20 iki 2015-05-31 išleisti mane eilinių kasmetinių atostogų.

 

Vadybininkas Petras Petraitis

 

"DHL

 

UAB DHL Lietuva“

 

ĮSAKYMAS

DĖL SIUNTŲ PERKĖLIMO

 

2015 m. gegužės 4 d. Nr. 6-43

Vilnius

 

Vadovaudamasis UAB„DHL Lietuva“ taisyklėmis klientų patogumui 2013-06-30 įsakymu Nr.1-725, dėl esamos netinkamos temperatūros sandėliuose,

Įsakauperkelti esamas ir naujas siuntas į kitą sandėlį.

 

Direktorius (Parašas) Mindaugas Pivoriūnas

 

Parengė

(Parašas)

Vida Reikienė

2015-05-04

 

"DHL

 

UAB DHL Lietuva“

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOMANDIRUOTĖS

 

2015 m. gegužės 6 d. Nr. 4-63

Vilnius

 

Į s a k a u išleisti UAB „DHL Liettuva“ sandėlininką Joną Žergždį į komandiruotę, į Prienus.

Nustatoma buvimo komandiruotėje trukmė: 2015-05-17 diena.

Komandiruotės tikslas: parsivežti daugiau kartoninių dėžių.

Komandiruotės trukmė – 1 (viena) diena.

Apmokėti šias, su komandiruote susijusias, išlaidas:

1.Dienpinigių išlaidas;

2.Kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo išlaidas.

 

Direktorius (Parašas) Mindaugas Pivoriūnas

 

Parengė

(Parašas)

Vida Reikienė

2015-05-06

 

PATVIRTINTA

UAB „DHL Lietuva“ direktoriaus

2006 m. birželio 29 d.įsakymu Nr. 2-27

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS,,DHL LIETUVA“

SANDĖLININKO

SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

Nr. HR_I13

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Dirbti sandėlininku (toliau – darbuotojas) gali asmuo, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, turintis atitinkamą pasiruošimą darbui sandėlyje, išklausęs įvadinį ir darbo vietoje instruktavimus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

2. Darbuotojas privalo periodiškai tikrintis sveikatą pagal įmon

nėje patvirtintą darbuotojų sveikatos pasitikrinimo grafiką.

3. Darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas, kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga nustatoma pagal įmonės darbo tvarkos taisykles.

4. Darbuotojas privalo:

4.1. laikytis darbo tvarkos taisyklių;

4.2. vykdyti tik tuos darbus, kurių yra išmokytas ir kuriems yra instruktuotas;

5. Darbuotojui draudžiama:

5.1. dirbti nesveikuojant ar apsvaigus nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;

5.2. gerti darbo vietoje alkoholinius gėrimus, naudoti narkotines, toksines ar psichotropines medžiagas, rūkyti darbo vietoje

 

II. PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIAI. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO

11. Profesinės rizikos veiksniai sandėlininko darbo aplinkoje:

11.1. elektros srovės poveikis. Paveikus elektros srovei, netenkama sąmonės, sutrinka arba nutrūksta širdies veikla bei kvėpavimas, o kartais ištinka ir staigi mirtis;

11.2. netvarkinga darbo vieta ir netvarkingi darbo įrankiai, įrenginiai;

12. Saugos priemonės yra šios:

12.1. tvarkingi, geros techninės būklės naudojami įrenginiai, darbo įrankiai, prietaisai;

12.2. tinkamas darbo vietos apšvietimas;

III. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ

13. Apsirengti tvarkingais ir atitinkamo dydžio darbo darbužiais, užsisegti visas sagas, paruošti asmenines apsaugos priemones.

14. Darbuotojas turi:

14.1. patikrinti darbo vietos apšvietimą, įrankių, su kuriais numatomą dirbti, tvarkingumą;

14.2. atlaisvinti praėjimus sandėlyje, paruošti (išvalyti) sandėlio vietas skirtas pakrovimo-iškrovimo darbams, pašalinti kliuvinius nereikalingus darbui;

15. Patikrinti, ar tvarkingos ir išbandytos naudojamos kopėčios ar lipynės.

 

IV. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU

18. Neužkrauti praėjimų tarp stelažų tara ar kitais daiktais. Praėjimai tarp stelažų ir rietuvių turi būti ne mažesni kaip 1 m.

19. Sandėliuojami daiktai į rietuves, lentynas tvarkingai, taip, kad jie nebūtų persisvėrę, atsikišę iš lentynų (ar atsitiktinai užkliudžius dėl

savo nestabilumo galėtų nukristi ar nuvirsti).

 

V. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS

39. Įvykus avarijai, nelaimingam atsitikimui ar incidentui, nedelsiant suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiajam, jeigu reikia, iškviesti gydytoją tel. 03 arba tel. 112, išsaugoti nepakeistą įvykio vietą, jeigu tai nesukelia pavojaus darbuotojų ir aplinkinių žmonių gyvybei ir sveikatai, apie įvykį pranešti padalinio vadovui ir įmonės vadovui.

VI. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ

41. Patikrinti tvarką sandėliuose, įsitikinti, ar išjungtas elektros energijos maitinimas.

42. Sutvarkyti darbo vietą.

43. Patikrinti visų naudotų apsauginių priemonių, prietaisų, įrankių tvarkingumą.

44. Nuvalyti darbe naudotus įrankius ir sudėti į jiems skirtas vietas.

 

SUDERINTA

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

"DHL

 

UŽDARA AKCINĖ BENDROVĖ ,,DHL LIETUVA“

 

Dariaus ir Girėno g. 81, LT-02189 Vilnius, tel. ( +370) 52360700

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 000000000

 

Uždaros akcinės bendrovės ,,Fedex“

direktoriui

Arthur Douglas Stanley

 

REKOMENDACIJA DĖL AUŠROS KIMIENĖS ĮDARBINIMO

 

2015-05-06 Nr. 6-965

 

Aušra Kimienė dirba mūsų bendrovėje nuo 2004 m. balandžio 28 d. buhaltere darbo užmokesčio apskaitos grupėje.

Aušra labai gerai supranta darbo esmę, puikiai atlieka visus paskirstus darbus. Ji reikli, ambicinga siekiant savo tikslo, bei rūpestinga savo ir kitų atžvilgiu.

Rekomenduojame Aušrą Kimienę į vyresniojo buhalterio pareigas. Manome, kad patirtis ir asmeninės savybės bus pastebėtos ir puikiai įvertintos Jūsų organizacijoje.

 

 

Direktorius (parašas) Mindaugas Pivoriūnas

 

Vyriausiasis finansininkas (parašas) Milda Kaitilienė

 

"DHL

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,, DHL LIETUVA“

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 0000000. Uždaroji akcinė bendrovė, Dariaus ir Girėno g. 81, LT-02189 Vilnius, Tel ( +370) 52360700,

Faks. (+370) 52167740, El. p. linf

fo@dhl.com

 

Akcinės bendrovės ,,Lietuvos paštas“

Direktoriui

Linai Minderienei

 

DĖL DALYVAVIMO RENGINYJE

Dėkojame už Jūsų kvietimą dalyvauti kasmetinėje ,,Lietuvos pašto” siuntų skyriaus šventėje gegužės 16-17 dienomis. Jūsų bendrovė visuomet padeda mums, jei prireikia pagalbos iš išroės. Pranešame, kad šventėje dalyvausime.

 

Direktorius (parašas) Mindaugas Pivoriūnas

 

"DHL

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,, DHL LIETUVA“

Dariaus ir Girėno g. 81, LT-02189 Vilnius, tel. ( +370) 52360700,

faks. (+370) 52167740, El. p. linfo@dhl.com

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 000000000

 

Uždaros akcinės bendrovės ,,Venipak Lietuva“ 2015-05-07 Nr. 4-27

direktoriui

Tadui Pečiukevičiui

 

DĖL BENDRADARBIAVIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

 

Siunčiame naujas taisykles bendradarbiavimui.

PRIDEDAMA. 1 lapas, 2 egz.

 

Direktorius (Parašas) Mindaugas Pivoriūnas

 

Mindaugas Pivoriūnas, tel. ( +370) 52360700, el. p. linfo@dhl.com

 

"DHL

UŽDARA AKCINĖ BENDROVĖ „DHL LIETUVA“

Uždara akcinė bendrovė. Dariaus ir Girėno g. 81, LT-02189 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1118 33333,

PVM kodas LT115297811, tel. (+370) 52360700, faks. (+370) 52167740, el. p. linfo@dhl.com

 

LR valstybės saugumo departamento Kauno

apygardos skyriui

 

PAŽYMA DĖL DARBUOTOJO PAREIGŲ IR DARBO UŽMOKESČIO

 

Patvirtiname, kad Vytauas Pleskys, mūsų įmonėje dirba sandėlininku nuo 2013-06-27 ir jo darbo užmokestis yra 355 €.

 

Direktorius (parašas) Mindaugas Pivoriūnas

Vyriausias finansininkas (parašas) Milda Kaitilienė

 

Mindaugas Pivoriūnas, tel (+370) 52360700, faks. (+370) 52167740, el. p. linfo@dhl.com

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS, DHL LIETUVA

 

TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2015-05-06 Nr. 9-342

Vilnius

 

Posėdis vyko 2015-05-06, 15:00

Posėdžio pirmininkas – Mindaugas Pivoriūnas

Posėdžio sekretorė – Laima Putraitė

Dalyvavo dešimt tarybos narių (sąrašas pridedamas , 1 priedas)

DARBOTVARKĖ:

Dėl naujo tarybos pirmininko išrinkimo

Dėl planuojamos išvykos į būsimas darbo vietas.

SVARSTYTA. Naujo seniūno išrinkimas.

Pranešėjas – dabartinis tarybos pirmininkas Stasys Lokaitis (pranešimas pridedamas, 2 priedas).

Stasys Lokaitis perskaitė savo nuveiktų darbų ataskaitą ir pateikė savo siūlomus kandidatus užimti jo pareigas.

NUTARTA. Iš siūlomų kandidatų išrinkti naują tarybos pirmininką ir įvertinti dabartinio pirmininko veiklą.

Balsavo: už – 7; prieš – 1; susilaikė – 2.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

SVARSTYTA. Planuojamos išvykos į būsimas darbo vietas.

Pranešėjas – už išvykas atsakingas asmuo Jonas Šilgalis (pranešimas pridedamas, 3 priedas).

Jonas Šilgalis perskaitė darbo vietų sąrašą, pateikė kiekvienos įmonės veiklos ataskaitą ir darbo sąlygas.

NUTARTA. Pasiskirstyti būsimas darbo vietas ir aptarti jų veiklą.

Balsavo: už – 8; Susilaikė – 2.

 

Posėdžio pirmininkas (parašas) Mindaugas Pivoriūnas

Posėdžio sekretorė (parašas) Laima Putraitė

 

UŽDARA AKCINĖ BENDROVĖ,, DHL LIETUVA“

 

KURJERIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

2015-05-07 Nr. 6-41

Vilnius

 

Paulius Baltmiškis

Petras Činskis

Saulius Pabedinskas

Bonifacas Rubavičius

Kęstutis Pralgauskas

Petras Kaučikas

Viktoras Baltmiškis

Rimantas Kripaitis

Andrius Škimelis

Artūras Meškys

Vidas Bartkevičius

Saulius Bendikas

 

Direktorius (Parašas) Mindaugas Pivoriūnas

 

UŽDARA AKCINĖ BENDROVĖ ,,DHL LIETUVA“

TVIRTINU

Direktorius

(parašas)

MindaugasPivoriūnas

 

BENDROVĖS SANDĖLIO PATIKRINIMO

AKTAS

 

2015-05-07 Nr. 2-57

Vilnius

 

PAGRINDAS. Bendrovės direktoriaus 2015 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 4-39 „Dėl materialinių vertybių patikrinimo“.

Komisijos pirmininkas – Jonas Šilgalis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Nariai: Milda Kaitilienė, vyriausioji finansinkė, Petras Petraitis, vadybininkas, Aušra Kimienė, buhalterė.

Dalyvauja sandėlio vedėjas Saulius Putreikis.

Komisija patikrino sandėlį ir nustatė:

Kad rimtų pažeidimų nėra

Komisija siūlo materialiai atsakingam sandėlio vedėjui Sauliui Putreikiui išrašyti premiją už gerai prižiūrėtą bendrovės sandėlį.

Aktas surašytas 2 egzemplioriais:

1 egz. – buhalterijai,

2 egz. – Sauliui Putreikiui.

 

Komisijos pirmininkas (Parašas) Jonas Šilgalis

Nariai (Parašas) Milda Kaitilienė

(Parašas) Petras Petraitis

(Parašas) Aušra Kimienė

 

Sandėlio vedėjas (Parašas) Saulius Putreikis

 

UŽDARA AKCINĖ BENDROVĖ ,,DHL LIETUVA“

TVIRTINU

Direktorius

(parašas)

Mindaugas Pivoriūnas

 

BUHALTERINIŲ DOKUMENTŲ PERĖMIMO AKTAS

 

2015-05-23 Nr. 3-26

Vilnius

 

PAGRINDAS. Direktoriaus 2015 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 24 ,,Dėl buhalterinių dokumentų perdavimo“.

Aušra Kimienė, buhalterė, perdavė, o Milda Kaitilienė , vyriausioji buhalterė priėmė dokumentus:

Eil. Nr. Dokumento antraštė Dokumento Nr. Lapų skaičius
1. 2014 m. finansinė ataiskaita 3-25 24
2. Pažyma apie darbo užmokestį 6-26 4

 

Iš viso perduotas 2 (du) dokumentai.

 

Perdavė

Buhalterė (parašas) Aušra Kimienė

 

Priėmė

Vyriausioji buhalterė (parašas) Milda Kaitilienė

 

Uždara akcinė bendrovė ,,DHL Lietuva“

 

TVIRTINU

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas pavardė)

2014 METŲ DOKUMENTACIJOS PLANAS

2014-05-23 Nr. 1-96

Vilnius

 

Bylų saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis ___________________

(teisės aktai ir 5-oje skiltyje)

 

__________________________________________________________________________

(vartojami jų sutrumpinimai)

Bylos

indeksas

Bylos

antraštė

Slap-

tumo

žyma

Bylos saugojimas Už bylos sudarymą atsakingo struktūrinio padalinio pavadinimas ar kodas (darbuotojo vardas ir pavardė ar pareigų pavadinimas) Pastabos pareigos
Saugo-

jimo

termi-

nas

 

Teisės akto ir jo punkto nuoroda
1 2 3 4 5 6 7 8
Teisinio reguliavimo ir veiklos organizavimo dokumentai
 

1.1

Ketvirčių statistinės ataskaitos  

1m.

 

5.14.2

 

Buhalterija

Audito dokumentai
 

2.1

Atliktų auditų ataskaitos  

10m.

 

6.1

Vardenis Pavardenis
Personalo valdymo dokumentai
 

3.1

Įsakymai dėl priėmimo į darbą  

50m.

 

7.1.1

Vardenis Pavardenis
 

3.2

Įsakymai dėl komandiruočių  

10m.

 

7.1.3.

Vardenis Pavardenis
 

3.3

Dalyvavusių konkurse ir priimtųjų į darbą prašymai  

50m.

 

7.2

Vardenis Pavardenis
3.4 Privačių interesų deklaracijos 1m. 7.12 Vardenis Pavardenis
3.5 Grąžinti darbo pažymėjimai 1m. 7.19 Buhalterija
Dokumentų valdymo ir naudojimo dokumentai
4.1 Bendri, jungtiniai dokumentų registrai 10m. 8.7 Buhalterija
4.2 Siuntų lakštai ir sąrašai, faksinio ryšio ataskaitos 1m. 8.14 Buhalterija
4.3 Susirašinėjimo dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais dokumentai 5m. 8.16 Vardenis Pavardenis
Informacinių technologijų valdymo dokumentai
5.1 Įstaigoje sudarytų informacinių technologijų valdymo komitetų (forumų ar kitų) veiklos dokumentai 5m. 9.1 Vardenis Pavardenis
5.2 Technologinių patalpų kontrolės žurnalai 3m. 9.8 Buhalterija
Finansinio ir kito turto valdymo dokumentai
6.1 Įstaigos (vadovo) teisės aktai dėl turto valdymo 10m. 10.1 Direktorius
6.2 Atskaitingų įstaigų pateiktos metinės finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos 5m. 10.8 Buhalterija
6.3 Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai 10m. 10.21 Buhalterija

_________________________ _________________ ___________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

(Valstybės archyvo ar savininko teises

ir pareigas įgyvendinančios institucijos

ar jos įgaliotos įstaigos suderinimo žyma)

 

Dokumentacijos plano 8-ąją skiltį užpildė

_________________________________

(pareigų pavadinimas)

____________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

______________________

(data)

 

ŠALTINIAI

 

1.Rekvizitai. [žiūrėta 2015- 05-06] Prieiga per internetą:

http://rekvizitai.vz.lt/imone/dhl_lietuva/

,,Dhl Lietuva“. [žiūrėta 2015- 05-06] Prieiga per internetą:

http://www.dhl.lt/lt.html

Dhl istorija. [žiūrėta 2015- 05-06] Prieiga per internetą:

http://en.wikipedia.org/wiki/DHL_Express

 

Leave a Comment